23 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on juni 14th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Danmark er ikke med i nordisk samarbejde om at ensarte byggeregler – Vil hellere følge EU-spor

2018-06-14:

Danmarks Bygningsminister, Ole Birk Olesen (LA), udeblev fra et nordisk byggeministermøde, hvor en fælles erklæring blev underskrevet om at ensarte nordiske byggeregler, fordi man hellere vil følge et EU-spor, siger ministeriet. Byggeministre fra Sverige, Norge, Finland, Island og Åland har underskrevet erklæringen. Foto: News Øresund – Sofie Paisley

I sidste uge mødtes byggeministre fra Nordens lande – på nær den danske – for at underskrive en fælleserklæring om at arbejde på at harmonisere landenes byggeregler. Danmark er ikke med, da man hellere vil følge en EU-harmonisering, men bakker stadig op om det nordiske samarbejde, oplyser det danske Bygningsministerium til News Øresund.

Standardmål for lejligheder i Sverige er ikke de samme standardmål for lejligheder i Danmark. Og det koster dyrt for byggevirksomhederne at tilpasse sig, forklarer erhvervsorganisationen Sveriges Byggindustrier i en mail til News Øresund.

De henviser til en rapport af Nordisk Innovation fra 2012, der anslår, at Sverige alene betaler mellem 40 og 60 millioner euro ekstra om året som følge af forskelle i byggeregler.

Derfor er de nordiske landes byggeministre gået sammen – bortset fra den danske – om at skabe fælles regler. Det sker på baggrund af en myndighedsrapport fra Boverket, der har undersøgt muligheden for harmonisering af byggeregler indenfor tilgængelighedsområdet – det vil sige bygningers tilgængelighed for eksempelvis handicappede personer, der blandt andet har behov for døre konstruerede efter særlige mål.

Den danske bygningsminister, Ole Birk Olesen (LA), var imidlertid ”forhindret i at deltage i mødet på grund af andre forpligtelser”, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en mail til News Øresund. De tilføjer, at ministeriet deltog i mødet på ”tilhørerniveau”.

Hvad disse forpligtelser dækker over, vides ikke, men det er sikkert, at Danmark uanset hvad havde frafaldet at underskrive erklæringen med henvisning til, at man hellere vil følge ”et EU-spor med fokus på EU-harmonisering af standarder”, skriver ministeriet i mailen.

– Det betyder ikke, at Danmark ikke bakker op om det nordiske samarbejde, tilføjer de.

Den svenske byggeminister, Peter Eriksson (MP), mener derimod, at Danmarks udeblivelse hænger sammen med en frygt for at det kan påvirke handlen med Tyskland og Holland, skriver det svenske fagblad Byggindustrin. Og det er en unødig frygt, tilføjer den svenske minister.

Den danske erhvervsorganisation Dansk Byggeri har tidligere fortalt News Øresund, hvordan de oplever, at deres medlemmer ikke efterspørger fælles byggeregler nær så meget, som de efterspørger en ordentlig og samlet adgang til administrativ information i forbindelse med virksomhedsdrift i udlandet.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑