19 januari 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1E xx

Published on december 13th, 2017 | by Johan Wessman

0

Dansk aftale om at Skånetrafiken overtager operativt ansvar for togtrafikken Malmø – København

2017-12-13:

Skånetrafiken får en samlet rolle som køber af togtrafikken over Øresund fra december 2021. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

En aftale om at Skånetrafiken overtager det operative ansvar for trafikken med Øresundståg er godkend i en politisk trafikaftale mellem den danske regering, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. Det meddeler Transport- Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen indebærer at Skånetrafiken næste år kan sende togtrafikken frem til Østerport i udbud. I december 2021 ophører Øresundstogene med at trafikere Kystbanen og Helsingør. Ny dansk slutstation for trafikken med Øresundstog bliver Østerport i København.

I slutningen af november godkendte Kollektivtrafikenämnden i Region Skåne det nye aftaleforslag, hvori Skånetrafiken overtager det operative ansvar for trafikken med Øresundstog, også på dansk side, fra og med december 2021. I og med at den danske regering, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre nu er enige om at godkende aftalen, mangler der kun at tages to beslutninger i Region Skåne. I februar ventes såvel regionstyrelsen i Skåne og de regionsrådsfuldmægtige at godkende den nye dansk-svenske aftale.

Når togaftalen mellem Skånetrafiken og Transportministeriet er underskrevet kan Skånetrafiken i 2018 indlede udbudsprocessen for den fremtidige trafik med Øresundståg. På svensk side gælder udbuddet af trafikken fra og med andet halvår 2020, hvorimod det på dansk side handler om trafik fra og med december 2021.

”Forbindelsen mellem Østerport og Malmø giver stor mobilitet på tværs af landegrænserne. Der er særligt fra svensk side en stor interesse i togtrafikken på strækningen, da ca. 2/3 af passagererne er svenske, og derfor er det oplagt at lade Skånetrafikken stå for udbuddet”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en kommentar.
“Samtidig vil en adskillelse af de to trafiksystemer forbedre mulighederne for en mere punktlig togbetjening på Kystbanen, da driften ikke længere vil være påvirket af forsinkelser langt oppe i Sverige”. (News Øresund)

 

Ændringen af togtrafikken over Øresund forventes at ske i tre trin:

December 2019

  • Turtætheden over Øresund planlægges at øges fra hvert tyvende minut til hvert kvarter.

December 2020

  • Skånetrafikens ny togsystem med nye større tog planlægges tidligst at være klar til at tage i drift i december 2020 som komplement til de nuværende Øresundstog. De nye større tog skal dække den vigtige strækning Helsingborg-Malmø-København. På sigt bliver det muligt med otte afgange i timen i myldretiden så kapaciteten stiger fra nuværende 3.200 til 5.600 sidepladser per time Malmø-København. Tidsplanen for trafikstarten med de nye tog er endnu præliminær.
  • Med planlagt start i efteråret 2020, flyttes vedligeholdelsen af Øresundstogene fra Danmark til et nybygget vedligeholdelsescenter i Hässleholm som Region Skåne bygger.

December 2021

  • I december 2021 ophører Øresundstogene med at trafikere Kystbanen og Helsingør. Ny dansk slutstation for trafikken med Øresundstog bliver Østerport i København. Samtidig ophører samarbejdet mellem DSB og Skånetrafiken om driften af Øresundstogene i den nuværende form. Derefter får Skånetrafiken en samlet rolle som køber af togtrafikken over Øresund.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑