25 maj 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Dansk-svensk prognose for Øresundstrafikken klar i starten af 2017

2016-12-16:

Det fælles dansk-svenske prognosearbejde for trafikken over Øresund, som startede efter sommeren, er blevet forlænget. Slutrapporten som tidligere skulle præsenteres i december forventes at blive klar i løbet af første kvartal næste år.

­– Det har tagit längre tid att få fram underlag och att samköra danska och svenska planeringssystem än förväntat. Någon gång under första kvartalet 2017 är bedömningen att vi är klara, säger Hans Rode, utredningssekreterare på Sverigeförhandlingen, till News Øresund.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ligger att föra samtal med danska företrädare om en ytterligare fast förbindelse mellan länderna. Prognosarbetet är ett sätt att få en bild av situationen och ska användas som underlag för samtal om, hur och när något behöver göras, sa Hans Rode vid uppstartsmötet i september.

Prognosarbetet är uppdelat i två grupper där den första gruppen arbetar med den faktiska prognosen och vad som händer med person- och godstrafiken på sikt. Den andra gruppen tittar på kapacitetsfrågor i väg- och järnvägsystemet samt trimningsåtgärder. Detta sammanställs till en huvudrapport.

Sverigeförhandlingen är tillsatt av den svenska regeringen för att förhandla om medfinansiering och skapa nyttor som bland ökat bostadsbyggande kring infrastrukturprojekt och främst höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Arbetet påbörjades för två år sedan och uppdraget ska slutredovisas i december 2017.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Læs mere: Fælles dansk-svensk prognose for Øresundstrafikken klar i december

Læs mere: Fælles dansk-svensk prognose for Øresundstrafikken


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑