19 januari 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on februar 7th, 2018 | by Anna Palmehag

0

Den svenske regering vil indføre grænsenære kontroller

2018-02-07:

Ifølge justitsministeren er indbruddene i det sydlige Sverige faldet med en tredjedel siden grænsekontrollerne blev indført i november 2015. Foto: News Øresund – Johan Wessman

For at få bedre kontrol med hvem der rejser ind og ud af Sverige vil regeringen indføre kameraovervågning og nummerpladeaflæsning ved grænsen. Baseret på den information skal svensk politi have ret til at udføre kontroller et stykke ind i landet. Formålet er at mindske den kriminalitet, især indbrud, der styres af internationale kriminelle ligaer fra visse østeuropæiske lande.

Omkring halvdelen af alle indbrud i de svenske hjem udføres af internationale, østeuropæiske bander, oplyste justits- og indenrigsminister Morgan Johansson (S) på en pressekonference onsdag. Personer knyttet til disse kriminelle ligaer, der først og fremmest kommer fra Polen, Rumænien og Georgien, er også overrepræsenterede når det gælder tyveri af eksempelvis bådmotorer og skovbrugsmaskiner samt tyveri fra ældre ifølge regeringens oplysninger.

Forslaget om grænsenære kontroller er blandt andet tiltænkt at give svensk politi, toldvæsen og kystvagt en større værktøjskasse, for at de skal kunne få adgang til ligaerne.

– Vi har kigget på systemet i Holland, med udvidede kontroller i grænseområderne, ikke kun ved grænsen men også et stykke ind i landet. Det baseres på kameraer som genkender køretøjer og nummerplader. Det betyder at politiet har lettere ved at kortlægge den her type af internationale netværk og hvordan de kommer ind og ud af landet. Den type af system vil vi også have i Sverige, sagde Morgan Johansson på pressekonferencen.

Ifølge justitsministeren skal de grænsenære kontroller først og fremmest udføres efter mistanke som er opstået gennem kameraovervågningen. Han fremhævede at indbruddene i det sydlige Sverige er faldet med en tredjedel siden grænsekontrollerne blev indført i november 2015.

– Der findes sikkert flere forklaringer. Politiet arbejder på en bedre måde – mere forebyggende, men jag tror også at grænsekontrollerne har haft en betydning. Ligaerne ser at det findes en øget risiko for at blive opdaget, sagde Morgan Johansson. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑