18 oktober 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on november 15th, 2017 | by Sofi Eriksson

0

Det skånske arbejdsmarked er blevet svagere

2017-11-15:

I oktober 2017 blev der anmeldt 1.500 færre ledige stillinger til Arbetsförmedlingen end i oktober 2016. Foto: News Øresund

Oktober var syvende måned i træk i Skåne hvor der blev registreret færre ledige stillinger til Arbetsförmedlingen, sammenlignet med samme måned 2016. Desuden er arbejdsløsheden øget, hvilket hovedsageligt anses at være på grund af at flere flygtninge har fået opholdstilladelse og derfor nu er med i statistikken. Det viser statistik fra Arbetsförmedlingen.

I oktober 2017 blev der anmeldt 1.500 færre ledige stillinger til Arbetsförmedlingen end i oktober 2016. Det er syvende måned i træk hvor der blev registreret færre ledige stillinger sammenlignet med samme måned året inden. Oktober var også den niende måneden i træk hvor færre indskrevne hos Arbetsförmedlingen er kommet i job, sammenlignet med samme måned sidste år.

Antallet af registrerede arbejdsløse er steget, især blandt arbejdsløse som er født udenfor Europa. Det kan forklares af at flere personer har fået opholdstilladelse og dermed deltager i etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingens arbejde med etablering af nyankommne på arbejdsmarkedet. Udviklingen leder gør også at forskellene mellem indenrigs og udenrigs fødte stiger. Arbejdsløshenden hos de indenrigsfødte er 5,2 procent, hvorimod 26,4 procent af de udenrigsfødte er arbejdsløse. Sammenlagt ligger arbejdsløsheden i Skåne på 9,9 procent, en øgning med 0,2 procentenheder sammenlignet med oktober 2016. For hele Sverige er arbejdsløsheden i samme periode mindsket med 0,1 procent.
–  Skånes arbetsmarknad går fortfarande bra, även om vi ser en viss nedgång i lediga platser, men samtidigt är behovet av kompetens stort så bästa jobbtipset är fortfarande att utbilda sig. Det är något färre som får jobb jämfört med för ett år sedan och den utvecklingen har vi sett de senaste nio månaderna. Det kan bero på att fler av de arbetslösa inte har den kompetens arbetsgivarna söker. Även här är det utbildning i olika former som ofta är lösningen, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Skåne.

Arbetslösa i åldern 18-24 år är dock en grupp som för mer än fjärde året i rad blivit mindre i jämförelse med samma period året innan. Statistiken visar ändå att minskningarna inte är lika stora längre, något som kan tyda på att minskningen av ungdomsarbetslösheten håller på att stanna av. I oktober var ungdomsarbetslösheten i länet 14,4 procent, ett år tidigare låg siffrorna på 15 procent.

Skillnaderna är dock stora mellan kommuner. Högst ungdomsarbetslöshet är det Östra Göinge som har 25,6 procent, Vellinge med 5,2 procent har lägst. Med 14,6 procent har Östra Göinge tillsammans med Malmö högst arbetslöshet även när det gäller den sammanlagda arbetslöshetsnivån. Lägst arbetslöshetsnivå har Lomma på 3,3 procent. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑