11 december 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on december 12th, 2017 | by Thea Wiborg

0

Færre flyttede fra Sverige til Danmark i tredje kvartal

2017-12-12:

Efter fire kvartaler, hvor antallet af personer, der flytter fra Sverige til Danmark, er steget, viser nye tal fra Øresundsdatabasen et fald på 15 procent i tredje kvartal 2017 sammenlignet med samme kvartal 2016. Omkring halvdelen af alle flytninger fra Sverige til Danmark, sker fra Skåne til den østlige del af Danmark, hvor faldet i tredje kvartal var på 12 procent. I alt flyttede 1.142 personer fra Sverige til Danmark, heraf 537 fra Skåne til Sjælland og øerne.

For de første tre kvartaler af året er antallet af personer, der er flyttet fra Sverige til Danmark, steget med 4 procent og med 8 procent fra Skåne til Sjælland og øerne sammenlignet med samme periode sidste år. Det skyldes stigninger i både første og andet kvartal af året, men i tredje kvartal faldt flytningen med henholdsvis 15 og 12 procent. I faktiske tal flyttede 1.142 personer fra Sverige til Danmark, heraf 537 fra Skåne til Sjælland og øerne i årets tredje kvartal.

Tredje kvartal viste også en mindre flytteaktivitet i modsat retning, hvor antallet af flytninger faldt 6 procent fra Danmark til Sverige og hele 20 procent fra Sjælland og øerne til Skåne. I faktiske tal flyttede 1.026 fra Danmark til Sverige i løbet af tredje kvartal, heraf flyttede de 339 personer fra Sjælland og øerne til Skåne.

Hvor stor en del danskere udgør af flyttestrømmen oplyses ikke i den kvartalsvise statistik, men vil vise sig når statistikken for helåret 2017 offentliggøres. I 2016 udgjorde danske statsborgere 57 procent af alle, der flyttede fra Skåne til den østlige del af Danmark og 63 procent den modsatte vej.

I perioden med grænse- og id-kontrol var rejsetiden med tog over Øresund længere og der var færre tog i myldretiden end normalt. Det fik mange, der pendlede til Danmark til at give op og enten flytte til Danmark eller søge nyt job på den svenske side. Id-kontrollerne ophørte i maj måned og rejsetiden med tog blev normaliseret fra september måned, hvor der også blev indsat flere tog i myldretiden, men dog først med fuld 10 minutters drift fra 11. december. En forklaring på at der er færre, der er flyttet fra Skåne til den østlige del af Danmark i tredje kvartal, kan formentlig findes i denne forbedring af togtrafikken over Øresund. Desuden er boligpriserne i København steget markant den seneste tid og er nu på et niveau langt over gennemsnitsprisen inden finanskrisen.
(News Øresund – Britt Andresen)

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑