18 oktober 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on november 10th, 2017 | by Sofi Eriksson

0

Færre passagerer men flere lastbiler rejser med HH Ferries

2017-11-10:

Færre passagerer men flere lastbiler rejse med HH Ferries. Foto: News Øresund

Antallet af lastbiler og mængden af gods som blev fragtet med HH Ferries mellem Helsingør og Helsingborg under tredje kvartalet i år steg med knapt fem procent, sammenlignet med samme periode i fjord. Derimod minskedes antallet af passagerer, både med bil og bus.

Antalet personbilar minskade med tre procent och antalet bussar med sju procent under juli till september i år, jämfört med samma period 2016. Totalt innebar det att antalet passagerare minskade med tre procent.
– Den fortsatta ökningen av godstrafiken är ett bra exempel på hur viktig vår roll som flytande bro är för handelsutbytet i regionen. Detta är ett bevis på att våra godskunder värdesätter vår punktlighet och pålitlighet. Samtidigt har den ökade lastbilstrafiken kompenserat för den något dämpade personbils- och busstrafiken som sommaren bjöd på, säger Johan Röstin, CEO för HH Ferries AB, i ett pressmeddelande.

HH Ferries meddelar också att innan årsskiftet ska de båda färjorna som trafikerar Helsingborg-Helsingör gå över till batteridrift. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑