20 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Femern-forberedelser kan starte efter kontrakten er forlænget

2018-06-15:

Den danske stat har forlænget kontrakten med det store byggekonsortium FLC, som skal konstruere store dele af Femern Bælt-forbindelsen – forudsat at en tysk myndighedsgodkendelse gives og efterfølgende kan klare indsigelser. Forlængelsen har været nødvendig på grund af forsinkelser i den tyske proces og har kostet 45 millioner kroner.

Kontrakterne med betingelser i løber nu til udgangen af år 2020.

– Det er glædeligt, at der nu er luft i tidsplanen, så der er taget højde for, at de tyske myndigheder har brug for mere tid til at udstede godkendelsen af sænketunnelprojektet. Derudover kan jeg konstatere, at omkostningerne forbundet med at forlænge kontrakterne er væsentligt lavere end det milliardbeløb, som der har været gisnet om nogle steder i pressen, siger Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

De ekstra omkostninger ligger indenfor rammerne for det eksisterende budget og kommer derfor ikke til at påvirke afbetalingstiden for det store infrastrukturprojekt, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i pressemeddelelsen.

Forlængelsen betyder altså, at byggeentreprenøren nu kan starte de anlægsforberedende aktiviteter, inden selve byggeriet af tunnelen går i gang. Det handler blandt andet om at klargøre det areal, hvor tunnelelementfabrikken skal etableres i Rødby.

Forlængelserne af kontrakten er lavet mellem statsligt ejede Femern A/S og byggekonsortiet FLC, som skal udføre tre af fire vigtige elementer i byggeriet, nemlig byggeriet af tunnelelementfabrikken, selve tunnelen samt portaler og ramper. Diskussionerne fortsætter med det andet konsortium, Fehmarn Belt Contractors, som skal stå for udgravningen af tunnelrenden og landopfyldningen.

(News Øresund)

Læs mere:
Tysk ambassadör tror på byggbeslut om Fehmarn Bält-tunneln redan år 2020
Merkel stödjer Fehmarn Bält-tunnel
Danmark håller fast vid Fehmarn-plan
Ny försening för Fehmarn Bält-projektet


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑