26 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on april 16th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Forårsbudget: Svensk regering satser på ældreområdet

2018-04-16:

Størstedelen af reformerne i Sveriges forårsbudget drejer sig om velfærd. Det skyldes blandt andet en markant fremtidig stigning i antallet af unge og ældre, hvilket bliver en stor udfordring for fremtiden, vurderer finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: News Øresund – Johan Wessman

Den svenske regering øremærker cirka 2,6 milliarder svenske kroner af forårsbudgettet til reformer. Størstedelen af reformerne er på ældre- og omsorgsområdet, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den støt stigende andel af gamle og unge mennesker i samfundet.  

Den svenske regering træder nu ind i den sidste del af regeringsperioden, inden der er valg til efteråret, hvilket kvitteres med et sidste budget for foråret.

I Sveriges forårsbudget er der blevet afsat 2,6 milliarder svenske kroner til reformer i løbet af 2018, hvilket primært skal gå til sundhedspleje og ældreomsorg.

– Det er utrolig vigtigt, at vores ældre har en tryg hverdag i form af en velfungerende ældrepleje, siger Sveriges finansminister, Magdalena Andersson (S), til SVT Nyheter.

Det skyldes, at mængden af gamle og unge mennesker i Sverige de kommende 12 år vil stige kraftigt, viser tal fra den svenske statistikbank Statistiska centralbyrån. Derfor har landet brug for cirka 260.000 flere ansatte inden for børneomsorg, skole, sundhedspleje og ældreomsorg, viser den svenske regerings beregninger ifølge SVT Nyheter.

– Vores vurdering er, at det i løbet af næste mandatperiode kommer til at være en rigtig stor udfordring for regeringen, siger Sveriges finansminister, Magdalena Andersson (S), til SVT Nyheter.

De 2,6 milliarder svenske kroner i forårsbudgettet er delt op i fire overordnede poster: Arbejdsmarked, klima og miljø, velfærd og sikkerhed. Det er uden sammenligning velfærdsposten, som tegner sig for den største del af budgettet, nemlig 57 procent. Den næststørste post er klima og miljø, som udgør 19 procent af budgettet. De to sidste poster, arbejdsmarked og sikkerhed, udgør henholdsvis 13 og 11 procent.

(News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑