19 januari 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1C xx

Published on december 18th, 2017 | by Thea Wiborg

0

Forslag om at reservere fem måneders orlov til hver af forældrene i Sverige

2017-12-18:

En kommission har undersøgt reglerne for forældreorlov i Sverige og foreslår at forlænge de reserverede måneder fra tre til fem. Foto: News Øresund

Den svenske socialminister Annika Strandhäll (S) har modtaget en udredning med forslag til ændring af reglerne for forældreorlov. Det foreslås blandt andet at fem måneder af orloven skal reserveres til hver af forældrene mens den resterende del kan fordeles frit mellem forældrene.

Den svenske regering nedsatte sidste år en kommission, der har haft som opgave at se nærmere på reglerne for forældreorlov og komme med forslag til en nye regler for forældreorlov med henblik på at øge ligestillingen mellem forældrene. Ifølge socialministeren står kvinderne for 75 procent af forældreorloven.

”Som socialminister ser jeg, at det er netop når man har dannnet familie at de store indkomstforskelle mellem kvinder og mænd opstår. Der er flere kvinder som begynder at arbejde deltid, og man indtager en mere traditionel holdning i hjemmet, ved at kvinderne udfører en meget større del af det ubetalte arbejde i hjemmet”, sagde socialminister Annika Strandhäll på pressekonferencen.

Forslaget til ændring af forældreorloven vil indebære at de reserverede måneder for hver forælder udvides fra tre til fem måneder.

”Hvis man ser tilbage historisk så er det reserveringen af måneder og dage, som tidligere har haft den store effekt, sagde Lars Arrhenius, som har ledt kommissionens arbejde, om målsætningen at øge mænds andel af den samlede orlov.

I alt foreslås det at tildele 460 dages orlov pr. barn, hvoraf 390 dage kan bruges frem til barnet fylder 3 år, og herefter 10 dage om året frem til 10 års alderen. 151 dage reserveres til hver af forældrene.

Et andet forslag, handler om at udvide muligheden for at personer tæt på forælderen kan tage del af orlovsdagene, eksempelvis en samlever, og desuden gøre det muligt for flere end to personer at tage del af orloven.

Den svenske forældreorlov blev indført i 1974 og omfatter alle. Den første reserverede måned blev indført i 1995, den anden i 2002 og en tredje måned blev reserveret til hver af forældrene i 2016. Samme år blev 27 procent af forældreorlovsdagene udbetalt til mænd, ifølge rapporten.

Forslaget skal nu behandles yderligere inden regeringen kan fremlægge et lovforslag. (News Øresund)

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑