19 januari 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on februar 2nd, 2018 | by Anna Palmehag

0

I år kan afbetalingen på landanlæggene til Øresundsbron starte

2018-02-02:

Øresundsbro Konsortiet regner med at selve Øresundsbron er tilabegbetalt i 2033. Foto: News Øresund – Johan Wessman

1.070 millioner kroner i gevinst før værdiregulering blev resultatet for Øresundsbro Konsortiet i 2017, en stigning på 50 sammenlignet med forrige år. Nu foreslår styrelsen at en modsvarende summe deles ud til den danske og svenske stats ejerselskaber, så de kan starte med at afbetale på lånene til landanlæggene til broen.

Både vejtrafik- og jernvejsindtægterne fra Øresundsbro-Konsortiet steg i 2017, samtidig med at driftsomkostningerne faldt. Som News Øresund tidligere har rapporteret slog vejtrafikken rekord i 2017, og mest steg fritidstrafikken. Hvorimod antallet af bilpendlere faldt noget, hvilket ifølge Øresundsbro Konsortiet skyldes at togrejsen over Sundet er forenklet efter at ID-kontrollerne blev nedlagt og grænsekontrollerne er blevet mere smidige.

Ifølge de seneste beregninger vil lånene til at bygge selve Øresundsbron inklusive tunnel og Peberholm være tilbagebetalte i 2033. Cirka samtidig regner Øresundsbro Konsortiet med at den svenske stats ejerselskab Svedab vil have afbetalt lånene til de svenske landanlæg. De danske landanlæg, som ejes og afbetales af den danske stats selskab Sund & Bælt, beregnes derimod ikke at være afbetalt før i midten af århundrede.

Landanlæggene er de vej- og jernvejsforbindelser, på den svenske og danske side af Sundet, som går til Øresundsbron. De danske landanlæg er mere omfattende end de svenske, eftersom de omfatter jernvejen via Københavns Lufthavn i Kastrup. (News Øresund)

Læs mere: 2017 blev et tredobbelt rekordår for Øresundsbron


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑