11 december 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on december 22nd, 2017 | by Johan Wessman

0

Norge giver grønt lys til at medfinansiere EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak

2017-12-22:

Efter beslutningen i Stortinget kan norske aktører igen søge finansiering til Interregprojekter rettet mod transport og grøn økonomi. Foto: News Øresund

Det norske Storting har givet grønt lys til øget medfinansiering af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det indebærer at norske aktører næste år kan søge midler til projekter rettet mod transport og grøn økonomi. Det oplyser Interregsekretariatet i en pressemeddelelse.

– Det är oerhört glädjande att norska Stortinget har fattat det här beslutet. Nu kan vi med fog säga att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett program med skandinaviskt samarbete över gränserna, säger Interreg ØKS programchef Magnus Schönning i en kommentar.

Det norska beslutet innebar att EU-programmet nästa år får ett norskt stöd på 800 00 euro jämfört med 330 000 euro under 2017.
– Nu skrider vi till verket och öppnar upp våra insatsområden Transport och Grön ekonomi för norsk, statlig medfinansiering, säger Magnus Schönning.

Trots att Norge inte är medlem av EU deltar landet i Interregprogrammet, som delfinansierar gränsöverskridande projekt inom områden som innovation, arbetsmarknad och transporter. Men under 2017 har de norska pengarna enbart räckt till att norska aktörer kunnat söka Interregfinansiering för förstudier, inte fullskaliga projekt.

I budgeten för 2018 höjer nu den norska regeringen bidraget från tre till åtta miljoner norska kronor. Nästa ansökningsomgång för att få finansiering till nya Interregprojekt är mellan den 15 januari och 9 februari. Beslutet i Stortinget innebär att två av fyra områden inom Interregprogrammet öppnas upp för norska intressenter, nämligen grön ekonomi och transport. Däremot kommer möjligheterna att få delfinansiering för projekt inom områdena sysselsättning och innovation fortfarande att vara stängda för norska aktörer. De är dock välkomna att delta i projekten, men helt på egen bekostnad. (News Øresund)

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑