25 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on november 18th, 2016 | by Anna Palmehag

0

Ny dansk lov løser problemer for internationale ESS-forskere

2016-11-18:
dmsc-foto-news-oresund-anna-palmehag

Internationale forskere, som er ansat ved ESS datacenter i København (DMSC) skal ifølge et dansk lovforslag have mulighed for at arbejde nogle dage ved forskningsanlægget i Lund uden at miste retten til forskerskatteordningen. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

ESS-forskere fra lande uden for EU får mulighed for at bo i Danmark og arbejde helt eller delvis ved forskningsanlægget i Lund uden at miste hverken sin opholdstilladelse eller forskerskatteordning, hvis lovforslag som fremlagdes i tirsdags bliver vedtaget.

Efter gældende dansk lovgivning er det ikke muligt at få opholdstilladelse i Danmark, hvis arbejdstilladelsen er for Sverige. Det indebærer at de internationale forskere fra lande uden for EU og EES, som nu vil arbejde ved forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) i Lund, ikke har mulighed for at bosætte sig i eksempelvis København. Nærheden til den danske hovedstad er heller fremlagt som en fordel i forhold til at lokke international højtuddannet arbejdskraft til ESS.

Et andet problem er at internationale forskere som kommer til regionen for at arbejde ved ESS datacenter, som ligger på COBIS i København (DMSC) mister retten til forskerskatteordningen, hvis de tager til Lund for at arbejde ved forskningsanlægget. Det skyldes en aftale mellem Sverige og Danmark som indebærer at de så flyttes over til svensk skattelovgivning, eftersom ESS hovedsageligt drives i Sverige. Det kan betyde at forskerne vælger at bosætte sig i Sverige i stedet for Danmark.

Nu ser det dog ud til at begge problemer vil blive løst gennem en ændring i den danske lovgivning. Lovforslaget blev fremlagt i Folketinget i tirsdags. En undtagelse for reglen om opholdstilladelse kan gøres for personer, som er ansatte eller doktorerer ved ESS. I forhold til forskerskatten kan personer, der er ansat på en såkaldt Eric, en særlig ejerskabsform for europæiske forskningsanlæg som også ESS er overgået til, undtages fra reglen.

Frågan kring gränshinder för ESS-anställda har diskuterats inom den danska politiken i flera år. I fjol startade EU-projektet ”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society”, där 27 partners inklusive danska Skat, svenska Skatteverket och flera andra myndigheter samarbetar om bland annat att försöka lösa gränshinder, vilket är ett av fem delområden i projektet.

– Vi har legat på och skickat frågor till myndigheter och instanser. En av frågorna vi har lyft är att man inte kan utnyttja den danska forskarskatten när arbetet vid DMSC kräver att man är några dagar vid huvudanläggningen i Lund. Det kan innebära att man väljer att inte bo i Danmark, säger Matilda Sommelius, som är projektledare för delprojektet om gränshinder inom ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, till News Øresund.

EU-projektet har också lämnat remissvar på den tidigare versionen av lagförslaget, och efter det har förslaget ändrats så att även de som redan är anställda vid DMSC i Köpenhamn omfattas av den kommande lagändringen.

Lagförslaget ska igenom den första behandlingen i Folketinget den 22 november, med målsättningen att det ska träda i kraft den 1 januari 2017.

(News Øresund – Anna Palmehag)

Fakta: Dansk forskarskatt
Danska forskare som rekryteras internationellt kan under fem år få betala en bruttoskatt på 31,92 procent av inkomsten. De får dock inte göra några avdrag på skatten.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑