18 oktober 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Ny prognose: den svenske stats lånebehov mindsker og beskæftigelsen stiger med 150.000 personer på to år

Ny prognose: den svenske stats lånebehov mindsker og beskæftigelsen stiger med 150.000 personer på to år

2016-04-06:
Oresund-drydocks-webb

Den økonomiske vækst i Sverige er høj og i dag meddelte Ekonomistyrningsverket, at de opjusterer sin prognose for offentlige finanser i Sverige som skyldes en kombination af stigende skatteindtægter og et mindsket antal asylansøgere. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Det går bedre end ventet for Sverige. Ekonomistyrningsverket opjusterer sin prognose for de offentlige finanser med 26 milliarder kroner for 2016 og 18 milliarder for 2017. Forbedringen skyldes en kombination af højere vækst, med deraf følgende øgede skatteindtægter, og færre asylansøgere. På trods af forbedringen, viser de offentlige finanser underskud.

Det mindskede underskud indebærer at den svenske stats lånebehov falder med 45 milliarder kroner i år og 24 milliarder næste år. 20 milliarder af forbedringen skyldes midlertidigt høje skatteindtægter og fremskudte udgifter.

På trods af forbedringen af de offentlige finanser, forventes underskuddet på de offentlige finanser at stige til 0,3 procent i år og til 0,7 procent næste år. Udgifterne for migration og sygefravær vokser hurtigt på trods af at antallet af asylansøgere ifølge prognosen halveres til 70.000 personer i 2016. Afstanden til statens udgiftsloft varierer årligt mellem 26 og 63 milliarder kroner. Ekonomistyringsverket betegner marginalen som god, men advarer for at usikkerheden er stor og at det er brug for en stor sikkerhedsmarginal frem til 2017. Derfor noterer de, at der kun er et begrænset råderum for beslutninger om nye udgiftsstigninger.

Den økonomiske vækst, målt som BNP, forventes at stige med 3,4 procent i år, med 2,0 procent i 2017 og 1,6 procent i 2018. Såvel stigende eksport som voksende privatforbrug bidrager til den kraftige BNP-stigning. Samtidig stiger det offentlige forbrug kraftigt, hvilket er en effekt af det store antal asylansøgere som er kommet til Sverige.

Beskæftigelsen forventes at stige med 100.000 personer i år og med 50.000 personer næste år, hvilket medfører at arbejdsløsheden forventes at falde og med 6,4 procent lande under det såkaldte ligevægtsniveau. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑