25 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on december 16th, 2016 | by Anna Palmehag

0

Øresundsbroens kapacitet rækker i en overskuelig fremtid – flaskehalsene opstår på land, mener konsortiet

2016-12-16:
Caroline Ullman Hammer

Øresundsbroen har større kapacitet end landanlæggene. Der er brug for at udbygge jernbanen ved Københavns Lufthavn og stationen i Ørestad ligesom jernbanen mellem Malmø og Lund. Det mener Øresundsbro Konsortiets adm. direktør Caroline Ullman-Hammer. Foto: Øresundsbron

Det vil være plads nok til biler og tog på Øresundsbroen i en overskuelig fremtid, viser trafikprognoserne fra Øresundsbro Konsortiet. Flaskehalsene opstår på land og frem for alt ved Københavns Lufthavn. Det skriver konsortiets nyhedsbrev Fokus Øresund.

”De store trængselsproblemer vil opstå på land, ikke på broen. Det er på landanlægget kapaciteten ikke er tilstrækkelig” siger Øresundsbro Konsortiets adm. direktør Caroline Ullman-Hammer til deres eget nyhedsbrev Fokus Øresund.

For nylig lavede Øresundsbro Konsortiet en ny prognose for biltrafikken over Øresundsbroen frem til 2040. Prognosen tager udgangspunkt i en årlig trafikstigning på 2-2,5 procent og viser at også når effekten fra Femern Bælt tunnelen medregnes, vil der være plads nok på vejdelen i prognoseperioden.

Förra året gjordes den senaste prognosen för järnvägstrafiken och den visar att antalet godståg som passerar Öresundsbron väntas öka från dagens 25 till 39 per dygn fram till 2035. Med tanke på att bron klarar 89 godståg per dygn utan att störa trafiken med persontåg uppges kapaciteten vara god under lång tid även om prognosen för järnvägstrafiken inte tar hänsyn till den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält.

– Men eftersom bron kan klara ökad belastning med så god marginal, är slutsatsen densamma, även om den förbindelsen räknas in, menar Caroline Ullman-Hammer.

Hon tycker det är bra att diskussionen om ny infrastruktur över Öresund lyfts fram eftersom det tar lång tid att genomföra investeringar i ny infrastruktur.

– Men det sägs ofta, att det ”snart är trångt på bron”, vilket inte är sant. Det visar både våra och andras beräkningar. Det är viktigt att diskussionerna utgår från korrekta fakta. Och de är, att det inte är bron som kommer bli den första framtida flaskhalsen. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑