19 januari 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Infrastruktur xx

Published on januar 26th, 2018 | by Anna Palmehag

0

Regionale forhåbninger til dansk-svensk udredning af HH-forbindelse

2018-01-26:

Henrik Fritzon, (Region Skånes regionrådsformand) og Heino Knudsen (regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for det dansk-svenske samarbejde Greater Copenhagen & Skåne Committee) i dialog på den nordiske infrastrukturkonference i Helsingborg torsdagen. Foto: News Øresund – Sofi Eriksson)

Om tre år skal den dansk-svenske strategiske analyse om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg være afsluttet. Så håber Henrik Fritzon (S), Region Skånes regionrådsformand, på en positiv beslutning om byggeriet. Højt på den regionale agenda står også en snarlige start på byggeriet af Femern Belt-forbindelsen og fælles billetsystem i regionen. Det fremgik på infrastrukturkonference Nordisk Infrastruktur i Helsingborg torsdag.

Heino Knudsen (S), nytiltrådt regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee, understregede på konferencen at et fælles billetsystem for regionen er prioriteret i Greater Copenhagen-samarbejdet. Heino Knudsen er forhåbningsfuld om at det bliver løst i den nærmeste fremtid.

– Der skal vi virkelig sætte kræfterne ind og min opfattelse er at vi er tæt på løsninger. Det handler om den daglige mobilitet mellem landene, som er afgørende for vores region og for at kunne udnytte det turismepotentiale som vi har, sagde han.

Heino Knudsen beskrev også Femern Belt-forbindelsen som en ”game changer” for regionen. Og han ser gerne at byggeriet kommer i gang så hurtigt som muligt.

– En del er det enorme tilvækstpotentiale som der er i byggeperioden, det kommer at være et løft, det andet er muligheden for efterfølgende at bevare tilvækst. Vi får en ny måde at tænke region på. Hver gang vi skyder projektet fremad påvirker det tilvækstmuligheden, siger han.

En fast HH-förbindelse är prioriterad i Greater Copenhagen and Skåne Committees gemensamma infrastrukturprogram Trafikcharter som de 79 kommunerna enats om. I somras kom Danmark och Sverige överens om att påbörja en strategisk analys av en brukarfinansierad tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Den danske transportministern Ole Birk Olesen (LA) uttalade sig förra året positivt om en HH-förbindelse, men vill bara ha en biltunnel.

– Jag håller naturligtvis inte med honom om att man behöver bygga en biltunnel bara, men jag noterar också, trots att han sa så, att den utredning som nu har startats som ett samarbete mellan svenska Trafikverket och danska Transportministeriet utreder både bil och tåg. Det känns bra, sa Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne.

Den pågående dansk-svenska analysen är en fortsättning på ländernas gemensamma trafikutredning som presenterades i juni förra året. Den visade att det kapacitetsmässigt inte finns behov av ytterligare en fast förbindelse över Öresund ”inom överskådlig framtid”, men att det kan finnas andra motiv som robusthet, restidsförkortningar eller önskemål om att främja integrationen.

Henrik Fritzon ser en stor potential i att en HH-förbindelse kan knyta ihop regionen inte minst när det gäller arbetsmarknaden. Han hoppas att ett beslut om byggande kommer inom de närmaste åren.
– Ambitionen är att få till stånd ett beslut inom några år. Nu pågår utredningen i tre år, låt säga att beslutet kommer då, och sedan tar det cirka åtta år att bygga förbindelsen. Om 15 år ska den vara invigd – senast, sa Henrik Fritzon.

 

(News Øresund – Jenny Andersson)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑