23 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Miljø xx

Published on marts 23rd, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Skåne er særligt udsat for invasive arter

2018-03-23:

Japanpileurt er en af de invasive arter, som potentielt kan have ødelæggende konsekvenser for Skånes fremtid. Foto: Flickr.com – Maja Dumat – Creative Commons Licence BY 2.0

Invasive arter spreder sig i Sverige, og de kan have ødelæggende konsekvenser for dyr, planter, økosystem og menneskers helbred. Det mener Länsstyrelsen i Skåne, som samtidig peger på sig selv som den mest udsatte landsdel i Sverige, når det gælder invasive arter.

At Skåne skulle være ekstraordinært udsat for invasive arter skyldes, at cirka 80 procent af transporten, som går ind til Sverige, foregår i Skåne. Samtidig danner det mildere klima i den sydlige del af Sverige grobund for mange invasive arter, mener Nils Carlsson, der er ekspert i invasive arter hos Länsstyrelsen i Skåne.

– I den Skånske muld kan de formere sig i fred, og derefter sprede sig mod nord, siger han til SVT Nyheter.

Hvis man ikke bekæmper de invasive arter på en mere effektiv måde, risikerer man, at de bliver et omkostningstungt samfundsproblem, mener Nils Carlsson.

Det er dog ikke kun i Sverige, at invasive arter koster samfundet dyrt. Et eksempel på det er Storbritannien, hvor den invasive prydplante japanpileurt koster i omegnen af 2,5 milliarder svenske kroner årligt i form af bekæmpning, forsinkede vejbyggerier og faldende huspriser.

– Det er gået så langt, at finder man japanpileurt på en grund i Storbritannien, så bliver det meget svært at sælge på boligmarkedet, siger Nils Carlsson til SVT Nyheter.

Japanpileurt breder sig hastigt i den sydlige del af Sverige, og udbredelsen minder til forveksling om søblade, der lægger sig som et tykt tæppe over de svenske søer.

Sverige regner med, at bekæmpelsen af de invasive arter i landet kommer til at koste et par milliarder om året. Og det er kun med udgangspunkt i 12 invasive arter, men i virkeligheden er der langt flere, som man endnu ikke har kigget på, mener Nils Carlsson.

Han understreger desuden, at der er to effektive måder at komme de invasive arter til livs på: Rettidig omhu og hurtig bekæmpelse. Ellers ender man i en lignende situation som med dræbersneglene, der i dag huserer to tredjedele af det svenske landskab, og som ikke kan bekæmpes længere, siger han til SVT Nyheter.

Han sætter sin lid til, at den svenske regering får udformet en forordning med henblik på bekæmpelse af invasive arter til august i år.

Fakta – Invasive arter
Ifølge Miljøstyrelsen er invasive arter dyr og planter, som ikke naturligt tilhører den geografi, de har udbredt sig i, og som har en negativ effekt på økosystem og biodiversitet. Et EU-direktiv fra 2015 viser en liste over 49 invasive arter, som samtlige EU-lande skal forpligte sig til at bekæmpe. Ifølge SVT Nyheter findes 11 af disse arter i Sverige. I Danmark er der til sammenligning 19 af de invasive arter, ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside.

(News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑