26 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on marts 8th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Skåne har den mest ulige fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder i Sverige

2018-03-08:

I Sverige er Skåne den region, som har den mest ulige fordeling af dage på barselsorlov mellem mænd og kvinder. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Kvinderne i Skåne tegner sig for 73 procent af de samlede antal dage på barselsorlov, mens mænd tegner sig for 27 procent. Det viser en ny analyse af svenske kvinders og mænds antal barselsdage i 2017 foretaget af fagforbundet Tjänstemännens centralorganisation, TCO. For hele Sverige er tallene på henholdsvis 71 procent for kvinder og 29 procent for mænd. I Danmark lå tallene i 2015 på 90,6 procent for kvinder og 9,4 for mænd, viser tal fra Danmarks Statistik.

Når det gælder ligestilling mellem mænd og kvinder, er der mange parametre at kigge på. Ét af dem er fordelingen af dage på barselsorlov. Her er Skåne den lavest rangerede region i Sverige med et ligestillingsindeks på 73 procent. Det vil sige, at kvinder stod for 73 procent af det samlede antal dage på barselsorlov i 2017. Til sammenligning er Västerbotten den højest rangerede region med et ligestillingsindeks på 67,2 procent.

– Det er ikke holdbart, at det ser sådan her ud år efter år. Barselsorloven skal reformeres, så ansvaret for barnet er mere ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd, siger Eva Nordmark, formand for TCO, i en pressemeddelelse.

For at imødekomme den uholdbare tendens foreslår TCO, at man blandt andet genindfører en kontant bonus på mellem 15.000 og 20.000 svenske kroner, såfremt forældreparret har en ligelig fordeling af barselsorlov – hvilket defineres ved, at fordelingen ikke overskrider 60 procent.

– Med vores nye forslag kan vi tage store skridt mod øget ligestilling, samtidig med at forældrene beholder valgfriheden til, hvornår de vil lægge deres barsel i forhold til familiens forudsætninger og præferencer. Det bør man kunne enes om på tværs af de politiske blokke, siger Eva Normark i pressemeddelelsen.

I Danmark er der imidlertid en større forskel. I 2015 lå det danske ligestillingsindeks på 90,6 procent, hvilket betyder, at kvinder stod for 90,6 procent af det samlede antal dage på barselsorlov, mens mænd kun stod for 9,4 procent. Ligestillingsindekset for Region Hovedstaden er på 89,5 procent, og for Region Sjælland er det på 91,6 procent. Det viser en beregning af tal fra Danmarks Statistik, som News Øresund har foretaget.

Så selvom Skåne er den region i Sverige, som klarer sig absolut dårligst, når det gælder ligestilling af antal dage på barselsorlov, er det alligevel den region, der klarer sig absolut bedst i Greater Copenhagen regionen. (News Øresund)

Fodnote
De svenske tal baserer sig på data fra Försikringskassen, den svenske myndighed som blandt andet udbetaler barselsdagpenge. De danske tal baserer sig på data fra Danmarks Statistik. Begge statistikker tager højde for fraværsdage i forbindelse med sygt barn.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑