26 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Spanien bliver fuldgyldigt medlem af ESS

2018-05-18:

Spanien kommer til at bidrage med tre procent af byggeomkostningerne for forskningsanlægget ESS i Lund, med datacenter i København. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck

Spanien bidrager allerede med udstyr og komponenter til neutronforskningsanlægget European Spallation Source (ESS) i Lund, men er af indenrigspolitiske grunde ikke blevet fuldgyldige medlemmer. Men i slutningen af april blev de det, og har nu officielt forpligtet sig til at bidrage med tre procent af omkostningerne for at bygge ESS.

– Det her er en vigtig milepæl for ESS og vi er glade for at Spanien, som altid har vist stærk støtte og engagement for dette europæiske forskningsinfrastrukturprojekt, nu bliver fuldgyldigt medlem. Spanien var allerede fra starten en vigtig bidragsyder til ESS-byggeriet og har længe været et betydningfuldt land i Europa når det gælder om at anvende neutronspredningstekniker, siger Lars Börjesson, bestyrelsesformand for ESS, i en pressemeddelelse.

Det udstyr og komponenter som Spanien bidrager med til ESS, såkaldt in-kind bidrag, håndteres gennem ESS Bilbao, et center for neutronteknologier ejet af den spanske regering og Baskerlandets regionale styre.

(News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑