26 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1C xx

Published on marts 20th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Svensk regering vil kriminalisere sex uden samtykke

2018-03-20:

Den svenske justitsminister Morgan Johansson (S) foreslår sammen med sin regering, at sex uden samtykke gøres ulovligt. Pressefoto: Kristian Pohl – Regeringskansliet

På trods af hård kritik fra Sveriges lovråd mod en samtykkelov går den svenske regering videre med lovforslaget. Sex skal være frivilligt, og er det ufrivilligt, skal det være ulovligt. Loven kommer til at træde i kraft fra den 1. juli i år.

– Er det ikke frivilligt, ja, da er det et overgreb. Jeg tror, det er vigtigt at opnå den klarhed i lovgivningen, siger Sveriges justitsminister, Morgan Johansson (S), til TT.

Når regeringen i dag sender lovforslaget videre til Riksdagen, skal det præciseres, hvilke handlinger der skal anses som ulovlige. For eksempel vil man gøre uagtsomhed strafbart, så man ikke længere behøver at bevise, at handlingen var forsætlig, som det sker ved voldtægt. Desuden skærpes minimumsstraffen for grov voldtægt fra fire års fængsel til fem års fængsel.

Lovrådets kritik af lovforslaget bunder blandt andet i de tvetydige juridiske situationer, der kan opstå som følge af lovforslagets vage formuleringer. Den kritik vil den svenske regering nu imødekomme ved netop at præcisere, hvilke handlinger der skal dømmes ulovlige – dog med en præmis om, at aspektet om frivillighed stadig er i fokus.

– Men vi ændrer ikke på grundprincippet, at det er frivilligheden, som skal afgøre, om det er et overgreb eller ej. Det adskiller sig fra den nuværende lovgivning, hvor man er nødt til at bevise, at vold, trusler og tvang har fundet sted eller om offeret har været i en særligt sårbar situation, siger Morgan Johansson til TT.

I tilfældet med voldtægt er det ofte ord mod ord, og bliver dermed svært at bevise, hvem der har ret, da der almindeligvis ikke er nogen, der kan bevidne hændelsen.

– Man er jo nødt til at bevise, at handlingerne virkelig har fundet sted. Det ændrer vi ikke på, siger justitsministeren til TT.

Han tror, at lovgivningen kommer til at have en forebyggende effekt, ved at alle forstår, at sex bygger på et princip om frivillighed. For at understrege den pointe har regeringen valgt, at den svenske myndighed for kriminalitetsofre, Brottsoffermyndigheten, skal føre en uddannelses- og informationskampagne rettet mod unge i alderen 13-25 år. Myndigheden tilføres 5 millioner svenske kroner om året til det formål.

(News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑