24 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2C xx

Published on maj 3rd, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Svensk valuta nærmer sig bundrekord

2018-05-03:

Den svenske valuta nærmer sig bundrekorden fra 2009, hvor man kunne købe 100 svenske kroner for 63,61 danske kroner. Den 3. maj kostede 100 svenske kroner 70,25 danske kroner. Grafik: News Øresund

Den svenske møntfod er på sit laveste niveau siden 2009 i forhold til den danske krone. Det medfører blandt andet billigere varer for danskere, som rejser til Sverige og handler ind, men samtidig kan det også medføre faldende eksport af danske varer til Sverige.

Finanskrisen i 2008-2009 gjorde sit indtryk på svensk økonomi samt den svenske møntfod. I den hårdest ramte periode, 6. marts 2009, kunne man købe 100 svenske kroner for 63,61 danske, viser tal fra Danmarks Nationalbank. Efterfølgende kom svensk økonomi ovenpå igen, og prisen på svenske kroner var stødt stigende indtil 2012, hvorefter prisen har været stødt faldende.

I skrivende stund kan man købe 100 svenske kroner for 70,25 danske kroner, og dermed nærmer den svenske krone sig bundrekorden fra 2009. Det vil blandt andet tilskynde flere til at pendle over Sundet, vurderer Björn Thor Arnarson, forker ved Københavns Universitet.

– Den svage svenske valuta vil sandsynligvis få flere svenskere til at overveje at pendle over broen. Er man bosat i Sverige, og arbejder i Danmark, vil man nemlig få mere valuta for pengene i form af lønnen, forklarer Björn Thor Arnarson, som også selv er bosat i Sverige, og arbejder i Danmark som midlertidig forsker ved Københavns Universitet.

Desuden tilskynder den svage møntfod danske forbrugere til at slå et smut over Øresundsbron for at nyde godt af de forholdsmæssigt billige varer og tjenester, som der er på de svenske hylder. Men den tilskynder også til lidt større investeringer som for eksempel boligkøb, siger Björn Thor Arnarson:

– En anden indvirkning, som vi måske ser på baggrund af den svage valuta, er, at flere danskere vil overveje at investere i svensk ejendom – hvad enten det er privatbolig eller større virksomhedslokaler. På nuværende tidspunkt, hvor den danske krone er stærk og den svenske krone svag, lader det nemlig til at være en god handel, siger han til News Øresund.

Når Björn Thor Arnarson forventer et mere aktivt ejendomsmarked som følge af en svag svensk valuta, skal det dog også ses i forhold til den svenske regerings nyligt ændrede regler for tilbagebetaling af boliglån. Den svenske regering indførte reglerne i marts i år. De nye regler betyder, at låner man mere, end hvad der svarer til 4,5 gange så meget som ens årsindkomst, skal man tilbagebetale en procent ekstra om året.

Man skulle tro, at den slags regler kunne skræmme købere væk fra markedet, men Björn Thor Arnarson tror ikke, at de nye regler vil have nogen synderlig indvirkning på køb af svenske ejendomme i et Øresundsregionalt perspektiv. Det er primært i Stockholmsområdet, at de nye regler har ramt markedet hårdt, siger han.

Desuden påpeger han, at Øresundsregionen er en mere stabil region rent økonomisk, da regionens to økonomier tilsammen hjælper hinanden, når det for eksempel går skidt for den ene.

– Øresundsregionen har en økonomisk stabiliseringsmekanisme som følge af Øresundsbron. Hvis økonomien i Malmø er skrantende, kan dansk økonomi hjælpe dem på ret køl og vice versa. Et konkret eksempel på det er virksomheder, som mangler arbejdskraft. Hvis en dansk virksomhed mangler arbejdskraft, kan de ansætte en svensker, og omvendt, forklarer Björn Thor Arnarson.

I og med priserne på svenske varer falder i takt med valutaen, er udviklingen i et internationalt perspektiv med til at øge eksporten af svenske varer. Det skyldes, at svenske varer er blevet forholdsmæssigt billigere. Derfor tilskynder den lave valuta til, at udenlandske aktører køber flere svenske varer og tjenester. Det betyder, at dansk import af svenske varer og tjenester vil øge.

Omvendt betyder det også, at svenske virksomheder i mindre grad vil importere danske varer og tjenester. I og med virksomheder for det meste går efter den laveste pris, vil den svage svenske valuta altså føre til, at virksomheder i Sverige i højere grad køber svenske varer i stedet for eksempelvis danske varer for derved at minimere forretningsomkostninger, forklarer Björn Thor Arnarson.

Den stigende efterspørgsel på svenske varer vil i første instans føre til, at virksomhederne øger deres produktion – men det kan dog ikke lade sig gøre for evigt, forklarer Björn Thor Arnarson. På sigt kan efterspørgslen samt den stødt faldende møntfod medføre, at virksomhederne når deres maksimale kapacitet for produktion, vurderer han.

Derudover har den svækkede svenske krone også haft en negativ indvirkning på euroen, som den danske krone er knyttet til. Det betyder, at en svækket svensk krone også påvirker den danske krone negativt.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Fakta – Sådan påvirker den svenske valuta dig

Pendling: At den svenske valuta er stødt faldende, betyder, at flere svenskere vil overveje at pendle til Danmark. Omvendt vil danskere i ringere grad tilskyndes til at pendle til Sverige.

Løn: Personer, der er bosat i Sverige, og arbejder i Danmark, kan se frem til at få mere valuta for pengene. Efter at have omsat en dansk lønning til svenske kroner, kan disse personer nemlig se frem til en relativ lønstigning. Omvendt kan personer, som er bosat i Danmark, men arbejder i Sverige, se frem til en nedgang i reallønnen.

Turisme: Populært sagt kan det bedre betale sig at være dansk turist i Sverige, end svensk turist i Danmark. Den lave møntfod betyder, at danskere kan feriere i de svenske fjelde til en relativt billigere pris, mens svenske turister nok skal gøre den tunge tegnebog klar, hvis de overvejer at holde ferie under danske himmelstrøg.

International handel: Den lave valuta medfører øget eksport af svenske varer og tjenester. Det betyder, at flere danske virksomheder tilskyndes til at importere svenske varer. Samtidig er danske varer og tjenester blevet tilsvarende dyrere i forhold til Sveriges faldende valuta. Det betyder, at Sverige i mindre grad tilskyndes til at importere danske varer og tjenester.

Fodnote: De anvendte valutaer stammer fra Danmarks Nationalbank. Veksler man derimod sine penge hos et vekselkontor, for eksempel Forex, vil man i stedet kunne købe 100 svenske kroner for 72,63 danske kroner.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑