23 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B xx

Published on april 13th, 2018 | by Anna Palmehag

0

Sverige fokuserer på ligestilling som formand for Nordisk Ministerråd

2018-04-13:

Sverige har i år formandskabet for Nordisk Ministerråd. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Det er vigtigt at få fokus på ligestilling rykket op på nordisk niveau, eftersom landene har vigtige erfaringer at udveksle med hinanden, mener Karin Bengtsson, departementssekretær ved socialdepartementet og ansvarlig for ligestillingsspørgsmål under Sveriges formandskab i Nordisk Ministerråd. Med ligestilling i fokus er målet at forskelle mellem land og by skal mindskes, udenrigsfødte kvinders position på arbejdsmarkedet skal fremmes og ministerrådet skal tage initiativ til et studie af ligestillede pensioner.

Sverige har i år formandskabet for Nordisk Ministerråd og et af fokusområderne er inklusion, og det handler i vid omstrækning om at fremme ligestilling på en række forskellige områder.

– När man kommer in som ordförandeland kan man sätta dagordningen. Jämställdhet ligger i linje med regeringens prioriteringar, säger Karin Bengtsson, departementssekreterare vid socialdepartementet och ansvarig för jämställdhetsfrågor under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Under ordförandeskapet ska kunskap om jämställdhetsarbete spridas till fler olika sektorer sektorer. Sveriges arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson (S), är under fredagen värd för en konferens om arbetsmarknaden, med inriktning på utrikesfödda kvinnors etablering. Under Sveriges ordförandeskap ska Nordiska ministerrådet också ta initiativ till en studie om jämställda pensioner och stödja utvecklingen av lösningar för vård på distans, för att minska gapet mellan stad och landsbygd. Målet är att jämställdhetsfrågan ska breddas.

– Jämställdhet ska inte bara vara en fråga för jämställdhetsministern. Det ska bli en fråga för alla ministrar att alltid ha med sig jämställdhetsutmaningar på sitt område (alt sina områden), säger Karin Bengtsson.

Att jämställdhet kommer få mycket uppmärksamhet under Sveriges ordförandeskap kommer sig naturligt, menar hon. Dels arbetar den svenska regeringen även nationellt med att bredda jämställdhetsfrågan. Dels finns det uttalade målet om en feministisk utrikespolitik. Men samtidigt är Nordiska ministerrådet också en särskilt bra plattform för att driva jämställdhetsfrågor internationellt, anser Karin Bengtsson.

– De nordiska länderna har, internationellt sett, kommit långt och vi har många viktiga erfarenheter att dela med oss av. Men mer finns att göra. Vår ingång i ordförandeskapet är att vi ska stötta upp jämställdhet i så många sektorer som möjligt. Vi vill lyfta kunskapen om jämställdhet, säger hon.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Fakta: fokusområden under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet kommer de styra in arbetet på tre övergripande huvudområden: inkludering, innovation och säkerhet.

Inom ramen för inkludering sker det mesta av jämställdhetsarbetet.

Arbetet med innovation rymmer mycket arbete med klimatfrågor. Bland annat ska nordiska energilösningar marknadsföras i samband med energiminstermötena Clean Energy Ministerial och Mission Innovation i Öresundsregionen i maj 2018.

En av de säkerhetsfrågor som rådet kommer arbeta med under 2018 är att öka koordineringen och erfarenhetsutbyte kring de breda säkerhetsfrågorna.

Utöver jämställdhet går även digitalisering som en röd tråd genom Nordiska ministerrådets arbete under 2018.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑