18 oktober 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on december 5th, 2017 | by Johan Wessman

0

Sverige skal satse mere på bæredygtig turisme

2017-12-05:

Hesteturisme i skånske Haväng. Foto: News Øresund

En ny national strategi for bæredygtig turisme, et nyt turismeforum og et nyt innovations- og udviklingsinstitut. Det er nogle af forslagene til en ny turismepolitik, som blev præsenteret for den svenske regering i går.

Et nyt overordnet mål for turismepolitikken bør være at øge turismens bidrag til bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i hele landet, foreslår kommissionen som har arbejdet med at analysere Sveriges nuværende turismepolitik og komme med forslag til hvordan turismen fremover kan styrkes som ”eksport- og jobmotor”. Kommissionen foreslår at regeringen skal udvikle en ny national strategi med 9 indsatsområder: digitalisering, kompetencebehov, udvikling innovation og forskning, tilgængelighed, naturturisme, kulturturisme, gourmetturisme, event og møder samt virksomhedernes vilkår.

Til at udvikle strategien og samordne arbejdet med at udføre den, foreslår kommissionen, at regeringen etablerer et nyt nationalt turismeforum på Regeringskansliet. Derudover foreslås at et nystiftet selskab eller en eksisterende myndighed, et innovations- og udviklingsinstitut, skal få til opgave at styrke innovation, vidensdeling og forskningsinitiativer i branchen samt en række konkrete indsatser så som at give 30 millioner kroner til en pilotsatsning på bæredygtig destinationsudvikling og 25 millioner til at inkludere turismeaktørers i eksisterende innovationsstrukturer.

Omkring 800 repræsentanter fra turistbranchen og offentlige organisationer samt frivillige engagerede har bidraget til kommissionens arbejde med den nye turismepolitik. Britt Bohlin, Nordisk Råds direktør, har stået i spidsen for kommissionsarbejdet.

Turismen i Sverige beskæftiger 170.000 personer og omsætter for cirka 300 milliarder svenske kroner, ifølge kommissionens rapport. 40 procent av omsætningen kommer fra internationale turisters forbrug og svarer til en eksport på 120 milliarder kroner, cirka seks procent af Sveriges samlede eksport. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑