15 juli 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on juli 5th, 2017 | by Sofi Eriksson

0

Sverigeforhandlingen anbefaler hurtig lånefinansieret udbygning af højhastighedsjernbane i Sverige

2017-07-05:

 

Sverigeforhandlingens forhandlingsperson HG Wessberg var meget tydelig med at de anbefaler regeringen at lånefinansiere en hurtig udbygning af en højhastighedsjernbane mellem Stockholm-Gøteborg og Stockholm-Malmø. Han pegede på at den svenske stats beslutning i 1854 om at lånefinansiere udbygningen af stambanerne forvandlede Sverige fra et fattigt land til en rig industrination. – Havde man dengang valgt ikke at låne og bygge på løbende budget havde stambanerne først stået færdige i 1960’erne. Foto: News Øresund

VISBY. Den svenske stat bør låne 230 milliarder svenske kroner og omgående bygge en højhastighedsjernbane fra Stockholm til såvel Gøteborg som Malmø så at togene kan køre mellem byerne med mere end 300 kilometer i timen i år 2035. Hvis højhastighedsbanerne skal finansieres via det løbende statsbudget er de tidligst færdige i 2064. I givet fald er det et bedre alternativ at bygge strækningen Stockholm-Gøteborg først indenfor en rimelig tid. Det udtalte den statlige Sverigeforhandlingen da de onsdag præsenterede en ny rapport på et seminarium i Øresundshuset i Visby i forbindelse med Almedalsugen.

Sverigeforhandlingens forhandlingspersoner HG Wessberg og Catharina Håkansson Boman præsenterede i dag sine anbefalinger til den svenske regering i Øresundshuset i Visby under Almedalsugen. Sverigeforhandlingen anbefaler at finansieringen af hele højhastighedsnettet baseres på lånefinansiering, hvilket gør det muligt at Sverige kan have højhastighedsjernbane på strækningerne Malmø – Stockholm og Gøteborg – Stockholm i 2035. Hvis højhastighedsbanerne skal finansieres indenfor de nuværende budgetrammer vil Sverige tidligst have et fuldt udbygget højhastighedsnet i 2064.
– For os er det åbenlyst at vi skal bygge begge strækningerne samtidigt og løse finansieringen på en anden måde end alene med bevillinger, siger HG Wessberg som tidligere har foreslået at staten kan sælge en del af sin ejerandel af Telia Sonera for at delfinansiere udbygningen af højhastighedsjernbanen.

Han peger på at jernbaneoperatørerne ikke er interesserede i at investere i nye højhastighedstog medmindre en hel strækning er færdigbygget så at den fulde gevinst af investeringen kan realiseres. Den statlige svenske togoperatør SJ’s adm. dir. Crister Fritzon oplyste på et seminarium i Visby tirsdag at de er klar til at indkøbe nye højhastighedstog fra 2028.

Illustration: News Øresund

Vælger den svenske regering ikke at basere udbygningen af højhastighedsnettet på lånefinansiering, anbefaler Sverigeforhandlingen at strækningen Gøteborg – Stockholm bygges førend Malmø – Stockholm. Sverigeforhandlingen baserer valget af Gøteborg – Stockholm som første prioritet på at væksten i antal togrejsende og arbejdsmarkedseffekterne vil være størst for denne strækning. Udover væksten i antal togrejsende og arbejdsmarkedseffekterne indgår også en række andre faktorer i beregningen af hvilken strækning, der bør udbygges først.

Sverigeforhandlingens opgave er at muliggøre en hurtig etablering af højhastighedsjernbaner i Sverige, at foreslå principper for finansiering, en udbygningsstrategi samt finde spor- og stationsløsninger dér hvor toget skal ind i byerne. Den svenske regering besluttede den 1. juli 2014 at udnævne en særlig forhandler for komitéen for udbygning af nye stambaner samt forhandlinger om boliger og øget tilgængelighed i storbyerne, også kaldt Sverigeforhandlingen. HG Wessberg er forhandler og Catharina Håkansson Boman viceforhandler. Sverigeforhandlingen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2017. (News Øresund – Britt Andresen og Johan Wessman)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑