23 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on juni 29th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

To valgmuligheder når togtrafikken over Øresund skal suppleres med nye tog

2018-06-29:

Når Øresundstogtrafikken skal suppleres med nye tog, skal der vælges mellem lokomotivtrukne tog eller motorvognstog. Foto: News Øresund

Dobbeltdækkede, lokomotivtrukne tog eller motorvognstog med højere fleksibilitet for planlægning af togtrafikken, der til gengæld er lidt dyrere end de lokomotivtrukne tog. Det er de to valgmuligheder, der indtil videre er på bordet, når togtrafikken over Øresund skal fornyes.

Mange forsinkelser og aflyste tog har efterhånden påvirket en del rejsende mellem København og Malmø. Kun 52 procent af de rejsende på strækningen er tilfredse, hvilket er et ”alarmerende lavt niveau”, siger Skånetrafiken ifølge Sydsvenskan.

Og med tiden bliver det kun værre. Ifølge Skånetrafikens fremskrivninger af passagertrafikken vil Øresundstogene overskride maksimal kapacitet allerede i 2020. Derfor er der brug for en fornyelse og effektivisering af togtrafikken, og i den sammenhæng godkendte det Regionale Udviklingsnævn i Region Skåne sidste år en ny trafikstrategi, System 3, hvilket indebærer et budget på 1,85 milliarder svenske kroner til indkøb af tog.

I første omgang, da embedsværket hos Region Skåne skulle undersøge mulighederne for fornyelse og effektivisering af Øresundstogtrafikken, anbefalede de at købe dobbeltdækkede, lokomotivtrukne tog grundet lave omkostninger: ”Ved at gå til tysk standard med dobbelt strømsystem i stedet for svenske specialkonstruktioner kan indkøbsomkostningerne begrænses takket være større produktionsmængder”, lyder det fra embedsværket i trafikstrategien.

Svenske specialkonstruktioner henviser til den tilpasning, der skal udføres på eksempelvis motorvognstog for at blive kompatible med både danske og svenske el-systemer. De lokomotivtrukne tog, som Region Skånes anbefaler i trafikstrategien, er på forhånd kompatible med strømsystemerne på begge sider af Sundet, hvorfor der også er penge at spare i den sammenhæng.

I anden omgang, da Skånetrafiken efterfølgende foretog et forstudie af implementeringen af System 3, var det i stedet motorvognstog, der blev fokuseret på, som er en togtype, hvor hver enkelt vogn har egen motor – og som derfor har behov for specialiseret og omkostningstung tilpasning for at kunne køre mellem Danmark og Sverige. Det skulle koste yderligere 400 millioner svenske kroner svarende til en slutpris, der er omkring 30 procent dyrere end de lokomotivtrukne tog, viser en sammenligning, togproducenten Bombardier har gennemført ifølge Sydsvenskan.

Til gengæld accelererer motorvognstogene hurtigere end lokomotivtrukne tog, og gør det samtidig muligt at adskille togvognene og køre dem separat, som gør det enklere at planlægge regional togtrafik, siger Skånetrafikens business manager for tog, Mark Fenzel, til Sydsvenskan. Derudover gør motorvognstogene det også nemmere at sætte ekstra vogne på, eller tage ekstra vogne fra, alt afhængig af, hvad den givne trafiksituation har behov for, tilføjer han.

Skånetrafikens forstudie blev præsenteret for Region Skånes Kollektivtrafiknævn (KTN) i år 21. maj. Herefter skal Skånetrafiken sammen med Region Skåne blive enige om, hvilke detaljekrav de skal stille, hvilket kommer til at blive afgjort af KTN i løbet af efteråret, skriver Skånetrafiken i en pressemeddelelse. Hvilke tog, man så ender med at købe, bliver ligeledes afgjort af KTN i løbet af 2019.

Fakta – System 3

De nye tog, der skal supplere Øresundstogtrafikken, er en del af Skånes nye trafikplan, System 3. Ambitionen med System 3 er at fordoble antallet af togrejsende sammenlignet med billister i perioden 2006-2030 samt imødekomme fremtidens kapacitetsproblemer.

For at indfri de ambitioner har Region Skånes kollektivtrafiknævn blandt andet foreslået, at man køber nye tog, der kun kører i København og Skåne for at forenkle togtrafikken. Det vil sige, at togene udelukkende skal køre på strækningen København-Malmø-Lund-Helsingborg til forskel fra den eksisterende Øresundstogtrafik, der på visse afgange fortsætter til stationerne Göteborg, Kalmar og Karlskrona.

For at det nye system skal kunne aflaste fremtidige kapacitetsproblemer, skal de nye tog desuden kunne rumme 800-900 passagerer. De samlede omkostning for at gennemføre System 3 er anslået til at blive 1,85 milliarder svenske kroner.

KilderRegion Skånes beslutningsforslag 11/17 og Region Skåne beslutningsforslag 06/12


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑