21 juli 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on september 23rd, 2016 | by Johan Wessman

0

Togene over Øresund mister flere og flere rejsende

2016-09-23:
hyllie-webb

Den indre svenske grænsekontrol ved stationen i Hyllie (billedet) og ID-kontrollen ved stationen på Københavns Lufthavn, har forlænget rejsetiden, øget trængslen, halveret antallet af afgange i myldretiden, og medført mindst et togskift. Nu mindskes antallet af togrejser over Øresund i tiltagende fart, viser ny statistik fra Skånetrafiken og DSB. Foto: News Øresund

Nedgangen i antallet af togrejser over Øresund er tiltaget efter sommeren. I august faldt Skånetrafikens salg af periodekortet, Jojo Öresund, med otte procent. Gennemsnittet for foråret lå på minus fire procent. Også det totale antal rejser Øresund fortsætter med at minskes, ifølge statistik fra DSB. Forrige sommer lå mindskningen af antallet af togrejser mellem Danmark og Sverige på minus 12 procent, men nu nærmer nedgangen sig 15 procent oplyser Skånetrafiken til News Øresund.

Ifølge Skånetrafikens trafikdirektør, Linus Eriksson, er antallet af ferierejser over Øresund mindsket henover sommeren. En mulig årsag er den øgede rejsetid og den øgede trængsel, som er opstået i forbindelse med ID- og grænsekontrollerne af rejsende fra Danmark til Sverige.

Derfor har Skånetrafiken håbet at det ville være muligt at gennemføre et forslag om at slå ID-kontrollen på Kastrup sammen med grænsekontrollen i Hyllie. Det ville spare de rejsende 20 minutter. Men intet er sket. Derfor arbejder man nu videre sammen med DSB for at forsøge at skabe en smidigere løsning af ID-kontrollerne ved stationen på Københavns lufthavn vid Kastrup.

ID-kontrollerne er beregnet til at koste Skånetrafiken og DSB omkring 42,5 millioner svenske kroner hver i 2016. Til det kommer at Skånetrafiken regner med at de taber yderligere 61,7 millioner kroner i udeblevne indtægter. Den svenske regering forventes kun at kompensere Skånetrafiken med 42,5 millioner svenske kroner for de direkte omkostninger.

Beslutningen om ID-kontrollerne gælder frem til og med den 3. november i år, og beslutningen om den indre grænsekontrol frem til 11. november. Inden beslutningen om en eventuel forlængelse af kontrollerne har den svenske regering givet Länsstyrelserne i Skåne og Jönköping, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Politiet, Socialstyrelsen og Trafikanalys til opgave at vurdere effekterne af ID-kontrollen. Også Malmö stad, Region Skåne og Øresundsinstituttet er bedt om at præsentere synspunkter på kontrollerne. Regeringsopgaven skal præsenteres for regeringskansliet i Sverige nu på fredag. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑