Følg os på

Samfund

Aktuelt i Øresundsdebatten uge 18

Publiseret

 

News Øresund samler aktuelle debatindlæg, interviews, kronikker og analyser fra danske og svenske medier, der berører udviklingen i Øresundsregionen.

Dagens Industri 30. april og Berlingske 1. maj: “Gør vores dansk-svenske hovedstadsregion til den mest åbne i verden”

Samarbejdet på tværs af Øresund har brug for en ny start i form af tre initiativer, skriver Greater Copenhagens managing director, Tue David Bak, og Øresundsbroens direktør, Linus Eriksson, i et debatindlæg i Berlingske og Dagens Industri.

1. Politisk garanti for, at Øresundsbron aldrig bliver lukket, og at landanlæggene udvides, så broens fulde kapacitet kan udnyttes.

2. Åbn den dansk-svenske region op for verden, f.eks. ved at åbne offentlige institutioner og give forskere, virksomheder og investorer adgang til data.

3. Oprettelse af en dansk-svensk Øresunds Task Force med Greater Copenhagens politiske ledere, repræsentanter fra erhvervslivet og de to stater for at løse problemer og forfølge fælles projekter.

Altinget 3. maj: Ti borgmestre vil se en plan for trafikudvikling omkring København

Som led i de nationale infrastrukturforhandlinger i Danmark, ønsker ti borgmestre fra Københavns omegn at der udarbejdes en samlet investeringsplan for hovedstadsområdet. Det skriver Altinget. De har derfor skrevet et brev til Folketingets trafikudvalg og skal have møde med udvalget den 11. maj. Et vigtigt emne for mange af borgmestrene er at reducere støjen, ikke mindst fra gennemkørende trafik. Et andet er at forbedre busforbindelserne med særlige kørebaner og stationer og fortrinsret for busser i trafikken.

 


 

Tidligere debatindlæg:

Altinget 26 april: “Lars Weiss om trængselsafgifter: Vil vi have en hovedstad for biler eller for borgere?”
Løsningerne findes og er gennemførlige. Nu er tiden inde til, at regeringen og Folketinget handler for at mindske trængslen i København, skriver hovedstadens overborgmester Lars Weiss (S) i et indlæg i Altinget i en debatartikel i Altinget.
“Siden 2013 har vi debatteret for og imod trængselsring. Dengang var mantraet, at der kommer en løsning i morgen. Men nu har fremtiden ringet, og den vil have sit grønne København tilbage. Der ligger allerede flere gode løsninger på bordet. For hvert år der går, sander trafikken mere og mere til i København. Antallet af biler er steget med cirka 25 procent siden 2010, og københavnerne har nu cirka 130.000 personbiler.

Sydsvenskan 25 april: “Opret en dansk-svensk taskforce”
Politikerne har et ansvar for den frie bevægelighed og for at skabe betingelserne for, at folk kan arbejde sammen, også på tværs af grænserne. Sammen har vi tidligere kunnet løse utallige kriser, ikke hver for sig. Det skriver Bertel Haarder (V), formand for Nordisk Råd, og Carl Johan Sonesson (M), formand for Greater Copenhagen Committee og regionsrådsformand for Region Skåne, i en debatartikel i Sydsvenskan. De påpeger, at den frie bevægelighed er en afgørende forudsætning for udvikling og vækst, men at den frie bevægelighed nu er truet i Sverige, Danmark og hele Norden. “Vores råd til de nordiske regeringer er derfor: skab nye bilaterale fora, hvor relevante aktører fra begge sider af grænsen kan arbejde sammen om at finde løsninger på fremtidens kriser… Vores forslag drejer sig ikke kun om at løse den nuværende krise, men også om at oprette et forum for hvert grænseområde, som kan håndtere fremtidige kriser i det pågældende grænseområde. En af erfaringerne fra coronapandemien er, at lukning af grænsen ikke er en fremtidssikret løsning.”.

Sydsvenskan 25 april: “Per T. Ohlsson: Et besværligt spørgsmål” – om hvordan de nordiske landes erfaringer fra krigen påvirker samarbejdet nu under coronapandemien
Historiske erfaringer har indflydelse på, hvordan lande og folk ser på verden og forskellige trusler. Dette har i høj grad påvirket de nordiske landes handlinger under koronapandemien, skriver Per T. Ohlsson, senior klummeskribent i Sydsvenskan. I sin klumme henviser han til forfatteren Bengt Lindroths bog ‘Vi som ikke var med i krigen’. “Danmark og Norge blev besat af Nazityskland. Finland blev angrebet af Sovjetunionen. Island var først under britisk og derefter amerikansk beskyttelse. Kun Sverige slap væk. Lindroth hævder, at dette ikke blot har ført til en “forståelseskløft”, men også til et svensk “fremmedgørelsessyndrom” og et korrigeret selvbillede”. Fremmedgørelsen er igen blevet tydelig, da Sverige har valgt en anden strategi til bekæmpelse af coronapandemien, samtidig med at landet har de højeste dødsrater for covid-19 i Norden.

Rapidus 22. april: “ Øresundsklyngen støves af med vind og brint”
Et nyt dansk-svensk kluster for  grøn energi er ved at blive etableret i al stilhed uden nogen organisation eller struktur, konstaterer Keld Broksø, dansk klummeskribent for Rapius-nyhedsbrevet. Han peger på Danmarks ambitiøse investeringer i vindkraft og muligheden for at omdanne vindenergiskabt elektricitet til brint og derefter til grønt brændstof til fly, skibe, køretøjer og industri, såkaldt power-to-x. Danmark har allerede bygget enorme havvindmølleparker og planlægger bl.a. to yderligere midt i Øresund – ved Aflandshage og Nordre Flint – med 200 meter høje vindmøller. Samtidig planlægger danske energi- og transportvirksomheder et såkaldt power-to-x-anlæg uden for København. Den danske hovedstad er også hjemsted for brancheorganisationerne Wind Denmark og Brintindustrien. Samtidig påpeger Keld Broksø, at Svensk Vindenergi forudser, at vindkraft vil blive Sveriges næststørste energikilde inden for få år, og at den vil vokse mest i det sydlige Sverige. Siden 2017 er der blevet investeret over 100 milliarder svenske kroner i svensk vindkraft. Sverige ser også ved at se mulighederne i brint (vätgas på svensk). Vätgas Sverige i Göteborg har flere sydsvenske medlemmer og er projektleder Nordic Hydrogen Korridor med EU-støtte. Kronikken slutter med en efterlysning: “Udviklingen indenfor vindenergi og brint kan også ske i lyset af en ny Øresundsorganisation, der kan give navn og funktion til et ny kluster. Greater Copenhagen, de tre Øresundsregioner, København og Malmø – hvor er I?”

Dagens Industri 19. april: “ Potentialet er enormt – hvorfor er politikerne uinteresserede?”
” I praksis har København ingen arbejdsløshed, mens Skåne har Sveriges højeste. Potentialet er enormt i Skåne, hvis länet får lov til at drage fordel af Danmark, men så skal politikerne skabe betingelser for Greater Copenhagen. I dag sker det modsatte.” Det skriver Henrik Mitelman i en analyse i Dagens Industri.

Sydsvenskan 13. april: Danske trafikplaner kan ramme Øresundsintegrationen hårdt
Den dansk-svenske integration kan blive truet af den danske regerings infrastrukturplan frem til 2035, som blev præsenteret i sidste uge, og som nu forhandles med de øvrige parter i Folketinget. I et interview med det danskfødte svenske Riksdagsmedlem Niels Paarup-Petersen (C), i Sydsvenskan den 13. april, fremhæves tre konkrete danske forslag, der kan påvirke rejser mellem Danmark og Sverige:

  • Det danske forslag om at bygge et vendespor ved togstationen ved Københavns Lufthavn betyder, at tog fra Sverige kan have Kastrup som dansk endestation.
  • Forslaget om at undersøge, om togtrafikken på Kystbanen mellem København og Helsingør skal erstattes af en ny generation af pendeltog, S-tog med metrodrift, der kan køre førerløst og med højere punktlighed, vil gøre det umuligt for en HH-tunnel til konventionelle persontog, da disse ikke kan køre på samme spor som S-tog.
  • Bekymringen for, at Sverige igen kan lukke for dansk transittrafik gennem Skåne for rejsende til og fra Bornholm, får Danmark til at øge færgetrafikken mellem Køge og Rønne. Niels Paarup-Petersen oplyser, at der er en bekymring i Ystad om at miste den vigtige færgetrafik til Rønne på Bornholm, og at han derfor besøger skånske havneby i næste uge.

Hallandsposten 9 april: Helsingborgs sak är Halmstads och hela Hallands sak
I en lederartikel den 9. april understreger Hallandsposten, hvordan det yngste medlem af det dansk-svenske Greater Copenhagen-samarbejde, Region Halland, ville have stor gavn af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, HH-forbindelsen. I lederen konstateres det, at der er en skånsk positionskrig mellem tre alternativer til en ny fast forbindelse over Øresund: HH-forbindelsen, Europasporet mellem Landskrona og København og Øresundsmetroen mellem København og Malmø. ”Her kan de Hallandske kommuner, ikke mindst Halmstad, spille en vigtig rolle i understøttelsen af ​​planerne for en ny tunnel. Og selvfølgelig så det projekt, der ligger i spidsen for planlægningen, og som Hallands beboere sandsynligvis ville have mest gavn af – HH-forbindelsen” og citerer borgmester i Halmstad, Jonas Bergman (M):” Stop med at undersøge og start med at grave “.

Berlingske 7 april: En tunnel til Sverige vækker oprør i Danmark: »Det er en helt vildt dårlig idé«
Berlingske rapporterer den 7. april om at indbyggere i Helsingør, Espergærde och Snekkersten har oprettet borgerinitiativet “Stop HH-forbindelsen” med egen hjemmeside og en Facebookgruppe, med p.t. 263 medlemmer. En af initiativtagerne, Peter Pejtersen, fortæller avisen, at han mener, at HH-forbindelsen er en dårlig idé med fire store problemer. 1. Han påpeger, at kvalitetsrapporten om HH-forbindelsen siger, at den store dybde og grundfjeldet betyder, at projektet bevæger sig mod den øvre grænse for, hvad der er muligt, når det kommer til borede tunneler i forhold til geologien.2. Hvis forbindelsen i stedet bygges med sænketunneler, mener han, at den vil ødelægge vigtige naturområder på dansk side. 3. De yderligere 13.500 biler, som HH-forbindelsen forventes at bidrage med hvert døgn, risikerer at skabe øgede trafikproblemer på Helsingør-motorvejen. 4. Hvad sker der med Helsingør, når færgetrafikken erstattes af HH-forbindelsen?

Altinget 7 april: Region Hovedstaden og 29 kommuner: Vi har ti løsninger på fremtidens trafikudfordringer
Stora delar av infrastrukturen i det danska huvudstadsområdet är föråldrat och underdimensionerat skriver Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) och de 29 kommunerna i KKR Hovestadens båda ordföranden Steen Christiansen (S) och Karsten Søndergaard (V) i en debattartikel i altinget.dk den 7 april.

Sydsvenskan 4 april: ”Gränsregioner kan inte administreras fram av politiker.”
Det svagare danska intresset för Öresundsregionen omfattas nu även av Sverige, skriver Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad, i en debattartikel i Sydsvenskan den 4 april. “Ointresset har underblåsts av en konkurrens mellan Stockholmsregionen och Öresundsregionen (läs Köpenhamnsregionen). Det har manifesterats i kampen mellan Arlanda och Copenhagen Airport och de båda ländernas kamp om den Europeiska läkemedelsmyndigheten”. Han avslutar med att peka på att bl.a. de sydsvenska SOM-undersökningen från 2015 visar att dagens unga generation i både Danmark och Sverige är mycket positiva till att arbeta och studera på andra sidan Öresund. ” Det borde politikerna på ömse sidor Sundet ta till sig och lägga i vågskålen när de ska fatta avgörande beslut om Öresundsregionens framtid”.

Politiken 28 marts: Grænser er til for at blive krydset
“Historien har visat oss att gränser inte är statiska och att gränser är till för att korsas”, skriver Bertel Haarder (V), president i Nordiska Rådet och Carl Johan Sonesson (M) som är ordförande för Greater Copenhagen Committee och Region Skåne i en debattartikel i Politiken den 28 mars. De skriver hur Öresundssamarbetet har lidit under gränshinder och delvis stängda gränser framförallt under coronapandemin. De föreslår nu att regeringarna i Danmark och Sverige träffar Nordiska Rådet och Greater Copenhagen Kommitté för att skapa ett gemensamt “tack force” för att lösa de gemensamma gränsproblemen.

Sjællandske Nyheder 22 marts: Minister dumper HH-tunnel
I en videointerview med Sjællandske Nyheder d. 22. marts mener transportminister Benny Engelbrecht (S) at forslaget om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg i den statslige undersøgelse, der blev præsenteret i januar, er urealistisk og involverer mange trafikudfordringer. “Det er ikke det mest realistiske projekt i verden. Det har været interessant at få belyst, men det her er ikke noget, vi trykker go til, lød det fra ministeren, der pointerede, at den strategiske analyse af vej- og togforbindelse over sundet blev gennemført efter svensk ønske”.

Dagens Samhälle 22 marts: Øresundsmetro Executive: En metro mellem København og Malmø er socioøkonomisk let at retfærdiggøre
Leif Jakobsson (S), formand for Øresundsmetro Executive, der vil skabe opbakning til en metroforbindelse mellem København og Malmø, skriver i en debatartikel i Dagens Samhälle d. 22. marts, at forbindelsen er let at retfærdigøre socioøkonomisk – af miljømæssige årsager, arbejdsmarkedsgrunde og for at muliggøre flere gods- og fjerntogstransporter. Forslag til finansiering kan ifølge Leif Jakobsson være en kombination af billetindtægter og vejafgifter fra køretøjstrafik på Øresundsbron.

Sydsvenskan 24 marts: ”Skånsk ønskeliste: sådan kan integrationen over Øresund genskabes”
I Sydsvenskan d. 24. marts sammenfatter politikreporteren Erik Magnusson en uofficiel skånsk ønskeliste med de tiltag, der er nødvendige for at øge Øresundsintegrationen:

  • Afskaf grænsekontrollerne
  • Påskynd arbejdet med at fjerne grænsehindringer
  • Skærp beredskabet for kommende store kriser
  • Forbered for nye faste forbindelser over Øresund
  • Spred viden om Øresundsregionen i hele Sverige og Danmark

Dagens Industri 23 marts: Dansk Erhverv og Sydsvenska Industri- och handelskammaren: ”Løft Øresundsregionen”
Brian Mikkelsen, adm. direktør for Dansk Erhverv och Stephan Müchler, adm. direktør for Sydsvenska Industri- och Handelskammaren opfordrer i en debatartikel i Dagens Industri d. 23. marts, den svenske og danske regering til at åbne grænsen mellem landene, og prioritere at fjerne flere grænsehindringer i Øresundsregionen. ”De restriktioner i bevægelsen, som er blevet indført er klumpede og har ofte haft uklare direktiv til både borgere og politiet. Den frie bevægelighed er et meget stærkt og grundlæggende demokratisk forankret princip i Norden og EU, som skal få allerhøjeste prioritet.”
De to administrerende direktører fremhæver at der er brug for bedre infrastruktur og ensartet regelværk, ikke kun i relation til restriktionerne og grænsereglerne under coronakrisen, men også for samfundet i øvrigt. Dette for at kunne betragte Greater Copenhagen som en samlet business region.

Kristelig Dagblad 22 marts: “Pludselig blev det tydeligt, hvor meget især Øresundsregionen egentlig hænger sammen”
Vi har taget vores misundelsesværdige regionale samarbejde inden for Norden for givet, skriver den danske minister for nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen, i en debatartikel i Kristeligt Dagblad d. 22. marts. Coronapandemien har vist, at vi ikke kan gøre det, siger han og argumenterer for, at det nordiske samarbejde skal udvikles i fremtiden. I løbet af efteråret, da Danmark var formand for Nordisk Ministerråd, vedtog samarbejdsministrene en fireårig handlingsplan med konkrete mål for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtig Norden, og den skal nu gennemføres i praksis, skriver Flemming Møller Mortensen.

Rapidus 4 marts: HH-forbindelsen er død for alle på nær svenskerne”
Det svenske nyhedsbrev Rapidus danske kronikør Keld Broksø mener i en kronik d. 4. marts at svenske politikere burde indse at planerne for en fast HH-forbindelse er død – fra et dansk perspektiv. Anledningen er at den statslige dansk-svenske udredning om en fast HH-forbindelse, som blev præsenteret i januar i år, viste at brugerindtægterne ikke rækker til at finansiere en kombineret bil og jernvejsforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Der mangler op til 14 milliarder DKK / 20 milliarder SEK for at få regnskabet til at gå op. Keld Broksø peger på at den svenske optimisme derfor ikke deles af ledende danske politikere: “For eksempel har transportordfører Rasmus Helveg-Petersen (RV) ”ikke lyst til at tage 14 milliarder kroner fra andre projekter og lægge dem på en ny fast forbindelse til Sverige.” Den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen dumper også HH på grund af økonomien. Transportminister Benny Engelbrecht (S) påpeger at regeringen ikke er klar at melde ud om HH. Summa summarum: Glem det!
Keld Broksøs konklusion er at Sverige bør lære af Femern Bælt forbindelsen, som Danmark bygger og finansierer alene, og meddele at Sverige på egen hånd finansierer en HH-forbindelse. Desuden mener han at svenske politikere også må  have tålmodighed med danske protester fra beboere i Nordsjælland – på samme måde som den kommende Femern Bælt forbindelse vagte protester i det nordlige Tyskland inden den endelige godkendelse efter flere anker.

Berlingske 1 marts: Et stærkt Europa har brug for et forenet Norden
Partiledere for de moderate partier i Norden skriver i en debatartikel i Berlingske d. 1. marts, at det nordiske samarbejde skal styrkes for at skabe vækst og jobs og for at modstå coronapandemien og fremtidige udfordringer. Blandt andet nævnes det at være et attraktivt sted for investeringer, at udvikle produktionen af ​​grøn elektricitet, et udviklet nordisk forsvarssamarbejde og bedre kriseberedskab.

Sydsvenskan 28 februar: Vi er blevet enige om, hvordan vejen frem for nye Øresundsforbindelser skal se ud.”
Politikere i Region Skåne og Malmö stad skriver i en debatartikel i Sydsvenskan d. 28. februar at overskuddet fra Øresundsbron skal investeres i investeringer i Skånes infrastruktur og især i planlægning og opførelse af en Øresundsmetro mellem Malmø og København. De mener, at regeringerne nu skal tage det næste skridt for at oprette en fast HH-forbindelse, og at de svenske og danske regeringer skal beslutte at udpege en mellemstatslig undersøgelse af en metro mellem København og Malmø. Øresundsmetroen er tænkt til at kunne aflaste passagertogene på Øresundsbron i fremtiden.

Sydsvenskan 25 februar: ”Svenska nationella intressen tvingar fram lösningar som inte är de bästa för Öresundsregionen”
Fremtidsforskeren Uffe Palludan mener i et debatindlæg i Sydsvenskan d. 25. februar at mangel på interesse for en ny fast forbindelse på svensk nationalt plan skyldes en gammeldags indstilling. En strategisk analyse om en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør er blevet præsenteret for nylig, men Uffe Palludan ser en manglende svensk interesse i projektet: ”Gång på gång har HH-förespråkarna alltså försökt få klartecken för en förbindelse genom att knyta den till ”svenska nationella intressen”. Det har gjort att projektet blivit ointressant för danskar.” skriver Uffe Palludan og fremhæver at de løsninger som præsenteres, derfor ikke er de bedste for Øresundsregionen.

MINE 25 februar: Covid 19: “hela arbetsmarknadsutveckling och regionens konkurrenskraft kan stå på spel
Coronapandemien har ikke bare betydning for den frie bevægelighed her og nu, fremhæver Kate Plaskonis, marknadschef på organisationen MINE, i et debatindlæg d. 25. februar. Det kan have langsigtede konsekvenser og hun anser, at der er behov for at se på reglerne for det fælles arbejdsmarked. Det handler blandt andet om personer som er født uden for EU, som ikke kan tage arbejde og praktik i Danmark og om reglerne for grænsependleres hjemmearbejde. ” Vid en första anblick så påverkas endast pendlare och arbetsgivare, men i själva verket kan hela arbetsmarknadsutveckling och regionens konkurrenskraft stå på spel. Covid-19 är inte den sista pandemin, det kommer att uppstå fler krissituationer där holistisk lösningsförmåga och handlingskraft är avgörande för regionens tillväxt.” skriver Kate Plaskonis.

Kvällsposten 18 februar: ”Smittar man mer om man passerar en nationsgräns?”
Det spørger Magnus Ehrenberg, stifter af kommunikationsbureauet Ehrenberg Sørensen Kommunikation, i et debatindlæg i den svenske avis Kvällsposten d. 18. februar. Han anser, at det som han benævner som en kapløbning i lukkede grænser, kan få konsekvenser som hverken nye forbindelser eller højhastighedstog kan kurere. Magnus Ehrenberg fremhæver restriktioner er nødvendige, men at de bør samordnes mellem Danmark, Sverige og Tyskland for at gøre det smidigt for de som arbejder i flere lande.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.