Følg os på

Samfund

Aktuelt i Øresundsdebatten uge 21: Sverige kan lære af dansk sundhedsvæsen, integration handler om mennesker og forskellige meninger om nye faste forbindelser

Publiseret

 

Sverige har mycket att lära av dansk sjukvård och av deras skadestuer som har kortare köer än svenska akutmottagningar. Det menar Socialdemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson Dag Larsson. Foto: News Øresund

Sverige kan lære af det danske sundhedsvæsen, integration handler om os mennesker og ikke om infrastruktur og forskellige synspunkter om nye faste forbindelser over Øresund. Det er nogle af de emner, der har været i fokus i den seneste tids debat. News Øresund overvåger og samler løbende aktuelle debatartikler og fordybende reportager og interviews med fokus på Øresundsregionen og samarbejdet mellem Danmark og Sverige.

Sydsvenskan d. 25. maj 2022: “Sverige har en hel del at lære af danske sundhedsvæsen”
“Jag har vid ett flertal tillfällen besökt danska akutmottagningar. Varje gång slås jag av hur effektivt de fungerar”. Det skriver Socialdemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson Dag Larsson i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sydsvenskan d. 20. maj 2022: Integrationen er os. Ikke broen
“Integrationen handlar inte om seminarier, politiska planer och infrastruktur. Den handlar om nytta och närhet. Öresundsintegrationen är alltså inte en bro eller två eller ens tre ny fasta förbindelser, utan det där som händer när vi möts”. Det skriver Sydsvenskan på ledarplats och pekar på att det behövs fler fasta leder över Öresund och att det är ett nationellt ansvar – men att vi skåningar och danskar även behöver växla upp integrationen mellan länderna.

Altinget 25. maj 2022: Udmelding: Læg bypolitikken til side – udred Europasporet for Skånes bedste
En ny fast förbindelse över Öresund måste kunna erbjuda lösningar vad gäller pendling, gods och fjärrtåg. Därför är inte Helsingborg/Helsingör-förbindelsen en fullgod lösning. Det skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande Landskrona, i en replik till Peter Danielssons och Jan Björklunds debattartikel i Altinget den 18 maj.

Altinget d. 18. maj 2022: Derfor behøves en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør
“Sverige går årligen miste om miljardbelopp på grund av olika gränshinder mellan Skåne och Danmark. Samtidigt går integrationen över sundet åt helt fel håll”. Det skriver Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S), ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg i en debattartikel i Altinget.

Sydsvenskan d. 11. maj 2022: Danmark vil bygge HH-forbindelsen som motorvej
“Danmark avvisar svenska förslag om en storskalig HH-förbindelse för både väg- och järnvägstrafik. Danmark kan dock tänka sig en ren motorvägstunnel – möjligen kompletterad med en mindre tunnel för regionala danska S-tåg. Det ser Sverige som otänkbart”. Det skriver Sydsvenskan i en nyhetsartikel om Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) möte med sin danska ministerkollega Trine Bramsen i Köpenhamn

Sydsvenskan d. 11. maj 2022: Skåningernes besked: Ny forbindelse over Øresund er ikke vigtigt
Drygt tusen skåningar har tillfrågats av Sydsvenskan om “i vilken usträckning tycker du att följande satsningar på infrastruktur bör prioriteras”. Minst viktigt tyckte skåningarna det var med en ny fast förbindelse över Öresund. Det alternativet fick endast tummen upp av 35 procent av de som intervjuades av Demoskop på uppdrag av Sydsvenskan. Det kan jämföras med att 75 procent av intervjupersonerna tycket att man bör prioritera förbättringar av befintlig infrastruktur medan 73 procent ville att man prioriterar en ökad satsning på regional tågtrafik i Skåne

Sydsvenskan d. 24. april 2022: Øresundsregionen skal bygge på tillid
“Vi försöker reparera nu, så mycket vi kan, skadorna som uppstod i tilliten under pandemin när gränserna stängdes” citerar Sydvenskans huvudledare Sveriges nordenminister Anna Hallberg (S) från hennes möte med sin danska ministerkollega Flemming Møller Mortensen (S). Men det är inte bara pandemin som skadat tilliten mellan länderna noterar Sydsvenskan och nämner migration, kriminalitet och de gränskontroller som införts sedan november 2015 och som fortfarande är kvar. “Tillit kräver löften, planer, överenskommelser och avtal”, skriver Sydsvenskan för att avsluta med att ta upp betydelsen av ett stort engagemang hos ministrarna.


Tidigare inlägg:

Dagens Nyheter 21 april 2022: Gör danskarna annat än att irritera oss svenskar?
“Först kom Kristian Tyrann. Sedan Aqua och fulla fotbollsdansken. Och nu koranbrännande snubben Rasmus Paludan”, säger komikern Daniel Sanches i en satirisk sändning i Dagens Nyheter.

Altinget Danmark 20 april 2022: København, Malmø og DI: Danskere og svenskere skal forenes på et fælles arbejdsmarked
Øresundsaftalen (skatteavtalet mellan Danmark och Sverige, reds. anm.) skal opdateres så den passer til nutidens arbejdsmarked, skriver Sophie Hæstorp Andersen (overborgmester Københavns Kommune), Katrin Stjernfelt Jammeh (kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad) og Peter Lanng Nielsen (formand Dansk Industri Hovedstaden, direktør Keolis Danmark) i Altinget Danmark. “Vi bør fjerne forhindringerne for pendlere gennem fire bureaukratiske forenklinger. Hvis det danske og det svenske arbejdsmarked var bedre til at tale sammen, ville alle parter blive rigere” skriver de i sitt debattinlägg.

Dagens Nyheter 20 april 2020: Så hamnade den danska turistön mitt i en storpolitisk maktkamp
“Ella Munch Jallov minns fortfarande när de sovjetiska bomberna föll över Bornholm. I dag, 77 år senare, skakas världen av Rysslands krig i Ukraina. Den danska turistön vid Östersjöns inlopp har blivit en bricka i det storpolitiska maktspelet. Och hur var det med utfästelsen att aldrig placera amerikanska soldater på ön – fanns det löftet?”. I ett reportage tar Dagens Nyheter med sina läsare till Bornholm som efter andra världskriget var ockuperat av dåvarande Sovjetunionen fram till april 1946.

Kvällsposten och Expressen 18 april 2022: Arbeta i Danmark – tjäna 25 procent mer på samma jobb
För svenskar som är villiga att pendla och jobba i Danmark kan det finnas stora pengar att tjäna skriver Kvällsposten och Expressen. Flera branscher har brist på folk – och det är inte ovanligt att de erbjuder en lön som är runt 25 procent högre än motsvarande jobb i Sverige.

Sydsvenskan 11 april 2022: Låt inte Sverige bli norra Europas flaskhals
Tillverkningen av tunnelbitarna till Fehmarn Bält-förbindelsen kommer inom kort att inledas. Sverige måste vara redo att ta emot ökade trafikvolymer skriver Sydsvenskan i sin huvudledare. Tidningen menar att svensk trafikpolitik är hopplöst efter och inte tar hänsyn till att 90 procent av godstågen som kommer trafikera förbindelsen kommer att köra vidare över Öresund på väg till Sverige och Norge. “Fehmarn Bält-förbindelsen kräver en andra Öresundsförbindelse för fjärr- och godstågstrafiken. Låt inte Sverige bli norra Europas flaskhals”, avslutar tidningen sin ledare.

Sydsvenskan 5 april 2022: Passa på pass som i Danmark
Det finns inte alltid skäl att blicka över Sundet för politisk inspiration. Men kanske kunde Sverige lära ett och annat av den danska lösningen för passhantering skriver Sydsvenskan i en ledare med anledning av de kraftigt ökade väntetiderna för att få ett nytt pass i Sverige. Den danska passhanteringen sköts på kommunnivå och tidningen noterar att då kan medborgarna få sina pass efter bara några få dagar.

Sydsvenskan 28 mars 2022: ”Det är alltför lätt för regeringar att visa ‘handlingskraft’ genom att fälla gränsbommar. Tillsätt en Öresundsminister.”
Ett skånskt inflytande i riksdagen och regeringen måste permanentas, skriver Noria Manouchi och Carl Johan Sonesson, Moderaterna i en debattartikel i Sydsvenskan. De menar att det behövs en ökad medvetenhet i Stockholm om villkoren i Skåne och Öresundsregionen. “Gång på gång hamnar vi i lägen där vi behöver förklara de mest basala fakta när vi argumenterar med företrädare för regeringen och riksdagen om beslut som rör Skåne”.

TV2/Lorry 31 mars 2022: Læserne spørger – Hvorfor rustes vi ikke til krig ligesom svenskerne?
“På grund af krigen i Ukraine har flere af jer skrevet og spurgt, hvorfor de danske myndigheder ikke har lavet en civilberedskabsplan, som den de har i Sverige, og hvad status er på jodtabletter”, skriver TV2/Lorry. Beredskapsstyrelsen svarar att de inte ser det som aktuellt att sända ut någon specifik folder om medborgarnas egen beredskap utan hänvisar till de anbefallningar som finns vid kriser.

Sydsvenskan 16 mars 2022: Öresundsregionen behöver färre gränshinder, inte fler.
I sin huvudledare kritiserar Sydsvenskan det svenska regeringsförslaget om att återinföra id-kontroller för inresande till Sverige, alltså att t.ex. alla resenärer med Öresundståg på väg från Danmark till Sverige måste visa upp godkänd id-handling innan tåget lämnar stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Erfarenheterna från id-kontrollerna under 2016-2017 avskräcker.
“Fast Öresundsregionens erfarenheter av gräns- och id-kontroller efter flyktingvågen 2015 och pandemin har varit att gränsfriheten alldeles för lätt offras i syfte att framstå som handlingskraftig”, skriver tidningen och pekar på att det just nu anordnas dansk-svenska jobbmässor där arbetslösa skåningar matchas mot danska arbetsgivare som har problem att rekrytera personal. “Detta i en arbetsmarknadsregion som måste ha som ständigt mål att rasera gränshinder, inte att bygga nya”, sammanfattar tidningen läget.

Berlingske 15 mars 2022: Svenske naboer strømmer til København. De kan blive løsningen på et dansk problem
“Ambitionerne om en dansk-svensk metropol har i årevis ligget i ruiner. Nu kan især en bestemt faktor være med til at genoplive det tætte samarbejde over Øresund”, skriver Berlingske och pekar på hur den akuta danska bristen på arbetskraft delvis kan hjälpas av att danska arbetsgivare genom dansk-svenska jobbmässor får hjälp att anställa arbetslösa skåningar.

Sydsvenskan 15 mars 2022: Moderaterna tror inte längre på HH-förbindelsen.
Den politiska enigheten i Skåne om infrastruktur vacklar skriver Sydsvenskan. “Moderaterna har beslutat sig för att överge stödet för ny stambana med höghastighetståg mellan Lund och Hässleholm. Partiet betonar att den nya linjen är uppbackad av moderater på samtliga nivåer – kommunalt, regionalt och nationellt. M vill hellre se en ny konventionell stambana. Därmed faller också den regionala enigheten kring stödet för den föreslagna HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som är en del av den “Skånebild” som tidigare varit utgångspunkten för framtidens infrastruktursatsningar”.

Sydsvenskan 15 mars 2022: Vindkraftpark utanför Falsterbonäset väcker protester
Danska samägda kommunala Hofors planer på att bygga Aflandshages vindkraftpark i Öresund med 26 till 45 stycken upp till 220 meter höga vindkraftverk 13 kilometer rakt väster ut från Falsterbonäset väcker kritik i skånska Vellinge kommun. “Landskapsbilden kommer att påverkas mycket. Det finns en stor oro för hur det påverkar havsbotten, inte minst eftersom det är i närheten av var de tänker dumpa bottensediment från byggandet av Lynetteholm i Köpenhamn, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd, till Sydsvenskan.

Danmarks Radio 18 februari 2022: Lokale på Stevns kæmper imod vindmøller i Køge Bugt, der skal lave grøn strøm til hovedstaden
Även från dansk sida kritiseras Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, för planerna på att bygga Aflandshages vindraftpark som hamnar åtta kilometer från Stevns kust i Kögebukten.
“Vi er nødt til at have vindmøller som en del af vores energiforsyning – ingen tvivl om det. Men det er vigtigt at vurdere, hvor vindmøllerne gør mest gavn og mindst skade, og den vurdering, synes vi ikke, har været grundig nok i det her tilfælde, säger Michael Løvendahl Kruse, ordförande i Naturskyddsföreningen på Stevns, till Danmarks Radio.

Sydsvenskan 11 mars 2022: ”Stora förhoppningar grusades snabbt av SJ.”
SJ ska enligt avtal svara för drift och underhåll av våra Öresundståg. Nu står det klart att SJ inte uppfyller de löften som utlovades. Alltför många tåg står stilla. Vem ska då ta ansvaret, undrar presidiet och övriga styrelsen i Öresundståg AB” i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sydsvenskan 16 mars 2022: ”Jag kan inte annat än ställa samma fråga som styrelsen för Öresundståg.”
I en debattartikel i Sydsvenskan tillbakavisar SJ:s vd Monica Lingegård tillbakavisar kritiken från Öresundstågs ägare och menar att problemen med att för många Öresundståg står på verkstad beror på en rad missar från beställaren Öresundståg ABs sida Nio månader efter att Öresundståg AB och SJ AB tecknat avtal om driften av Öresundstågstrafiken, inklusive underhåll i den nybyggda underhållsdepån i Hässleholm, meddelade Öresundståg AB att 30 procent av underhållet ska flytta till en dansk verkstad. Det innebar att reservdelar måste delas mellan två verkstäder. Skicket på de i genomsnitt 15 år gamla Öresundstågen menar SJ är sämre än vad som uppgivits och det saknas många reservdelar som inte längre går att köpa. Samtidigt är den nya underhållsdepån ännu inte färdigbyggd. “Vem tar ansvar när löften inte hålls? Från SJ:s sida gör vi vårt yttersta för att bidra till en god underhållsnivå som gynnar resenärerna i hela Öresundsregionen”, avslutar Monica Lindegård.

Altinget 9 mars 2022: Ohållbar bangårdskapacitet hotar hållbarhetsmål
“Tågen behöver en bangård i Skåne utan kapacitetsbegränsningar. Vi vill att regeringen initierar en fördjupad analys av rangerkapaciteten i Sydsverige”. Det skriver Barbara Scheel Agersnap vid Copenhagen Malmö Port, Ted Söderholm vid Green Cargo och Linus Eriksson vid Øresundsbro Konsortiet i en debattartikel i svenska Altinget.

Sydsvenskan 15. februar 2022: Københavns nye halvø – Per Bolund: S-regeringen må forsøge at stoppe dumpningen i Øresund
Sveriges tidligere miljøminister Per Bolund (MP) siger til Sydsvenskan, at han opfatter dumpningen af slam i forbindelse med opførelsen af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns havneindløb som en dansk provokation. Den 9. april 2021 havde han et videomøde med den danske miljøminister Lea Wermelin, hvor flere miljøspørgsmål blev rejst, men Lynetteholm var i fokus. “Jeg var meget klar omkring de bekymringer, som jeg og de svenske myndigheder følte,” sagde han til Sydsvenskan. Den 5. maj 2021 gav de svenske myndigheder et fælles svar til Danmark om, at deres indsigelser var så stærke, at høringen om Lynetteholm ikke kunne betragtes som afsluttet. Den 6. maj 2021 sender Per Bolund et brev til sin danske kollega, hvori han understreger, at “Danmark må finde en anden måde at håndtere muddermasserne på”. Da der ikke kom noget nyt om ændrede planer, kontaktede Per Bolund den danske regering og fik et møde med Lea Wermelin og den daværende transportminister den 3. juni 2021. Han modtog da beroligende beskeder fra den danske regering. Han var derfor overrasket, da Folketinget dagen efter, den 4. juni, tog beslutning om Lynetteholm. “Ganske provokerende”, siger Per Bolund, der mener, at den nuværende S-regering skal forsøge at stoppe den danske dumpning i Øresund. I sin tid som minister valgte han selv at afholde sig fra yderligere kontakter med den danske regering, efter at han havde fået at vide, at det ville være muligt at ændre planerne selv efter Folketingets beslutning. I januar 2022 begyndte man dog opmudringen ved den kommende Lynetteholm og dumpning af slam i Køge Bugt. Den nuværende svenske miljøminister, Annika Strandhäll, har som svar på et spørgsmål fra Vänsterpartiet, erklæret, at hun følger sagen og mener, at samrådet med den danske regering fortsætter. Den svenske kritik af projektet med at anlægge den kunstige halvø Lynetteholm i det københavnske havnindløb drejer sig primært om to miljøspørgsmål:

  • Lynetteholm risikerer at påvirke vandstrømmen ind til Østersøen. Kritikken har ført til, at der er blevet nedsat en uafhængig undersøgelse.
  • Dumpning af muddermasser fra Lynetteholm-fundamentet to steder i Køge Bugt, ganske tæt på den svenske grænse og Natura 2000-området omkring Falsterbonästet. Der er her bekymring for, at det opmurede materiale kan skylle over Natura 2000-området, og at det kan indeholde gift og andre forurenende stoffer.

Sydsvenskan 15. februar 2022: Københavns svar: Vi kan ikke stoppe dumpningen
“Miljøministeriet i København kan ikke stoppe dumpningen i Øresund”, skriver de i et brev til Vellinge kommune, som Sydsvenskan har gengivet. Budskabet er ikke værdsat: “Ideen om at smide affald i havet for at undgå at se det og tro, at man slipper af med det, er forældet, siger kommunalråd Carina Wutzler (M), til Sydsvenskan, der rapporterer om en svensk uro for, at Københavns dumpning af bundsedimenter i forbindelse med opførelsen af den kunstige halvø Lynetteholm vil skade et svensk Natura 2000-område ved Falsterbonäset ikke langt fra dumpningspladsen i Køge Bugt.

Sveriges Television 13. februar 2022: Øresundspendleren Thomas: ”Jeg er blevet stikprøve visiteret 150 gange
SVT fortæller om, hvordan den svenske grænsekontrol påvirker nogle pendlere mere end andre: “Thomas James Thomsen driver en virksomhed i Danmark, men har boet i Malmø i 16 år. Han siger, at han bliver udsat for raceprofilering, når han gentagne gange bliver stoppet ved grænsekontrollen på Øresundsbron og grundigt visiteret”.

Berlingske 15 februari 2022: Russisk ambassadør advarer mod at lukke USA ind på Bornholm: Der venter »alvorlige implikationer«
“Rusland er stærkt utilfreds med Danmarks nye aftale med USA, der vil tillade amerikanske soldater på dansk jord – også Bornholm. Det kan få »alvorlige implikationer« for samarbejdet” Det säger Rysslands ambassadör i Danmark i en intervju med Berlingske.

Sydsvenskan 11. februar 2022: Øresund havnar i fokus når Europas militære kort ændres
“Det sikkerhedspolitikske kort over Europa ændret. Den militære skillelinje mellem øst og vest er flyttet fra kontinentet til Østersøen. Når oprustningen omkring Ukraine nu følges op af et våbenkapløb omkring Baltikum, havner Øresund også i centrum for begivenhederne”. Sådan opsummerer Sydsvenskan et interview med Niklas Granholm, sikkerhedspolitisk ekspert hos FOI.

Kommunen.dk 10 februar 2022: Debat/ Kan blive lige så stort som vind: Power-to-X har grønt eventyr-potentiale
I en kronik i kommunen.dk fremhæver Københavns tidligere overborgmester Frank Jensen, der i dag rådgiver kommunen om grøn omstilling, den nye teknologi til produktion af grønt brændstof fra vindkraft, power-to-x, som en mulighed for Danmark til både at nå sine klimamål og opbygge en ny succesfuld industri på samme måde som vindkraftindustrien er blevet en dansk succeshistorie. Frank Jensen påpeger, at flere danske kommuner allerede er på vej til at få anlæg til produktion af grønt brændstof: Esbjerg i 2024 og Aalborg i 2027. Flere steder er der lignende planer på vej.

Altinget.dk 8 februar 2022: Nordisk supermodel er S-regeringens ultimative trumfkort
“Under coronakrisen har den skandinaviske velfærdsmodel bevist sin overlegenhed”, skriver den politiska kommentatorn Lars Trier Mogensen i en krönika på altinget.dk. Han menar att även om de nordiska länderna delvist valt olika strategier under coronapandemin så beror det främst på den nordiska välfärdsmodellen att länderna i ett internationellt perspektiv klarat sig väl genom pandemin. “Den skandinaviske velfærdsmodel oplever lige nu en renæssance”, är hans ena slutsats. Den andra är att socialdemokratin står stärkt efter krisen.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik23. februar 2024

Ungarn skal mandag stemme om svensk NATO-medlemskab – og køber fire nye kampfly fra Sverige

Mandag ventes det ungarske parlament at stemme for Sveriges NATO-ansøgning efter en langvarig ratifikationsproces. Fredag blev det også offentliggjort, at...

Sverige23. februar 2024

Nordea: Økonomisk afmatning i Sydsverige slutter i år

Hele Sverige tynges af recessionen, men der er store regionale forskelle. Stockholm står over for en svag tendens og taber...

Ejendomme23. februar 2024

Boligbyggeriet faldt mere i Sverige end i Danmark i 2023

Boligbyggeriet fortsatte med at falde i 2023 på begge sider af Øresund. Procentuelt var faldet størst i Sverige, hvor antallet...

Ejendomme23. februar 2024

Ny rapport: Svensk byggekrise kan koste 1.000 milliarder kroner i 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbejde med WSP i en ny rapport beregnet, hvad den reducerede byggeprocent kan betyde på lang sigt....

Ejendomme23. februar 2024

Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark: To nysalg og et opkøb

Det svenske ejendomsselskab Corem har solgt en ejendom på Frederiksberg for 890 millioner svenske kroner. Ejendommen i Porcelænshaven, der er udlejet...

Øresund21. februar 2024

Trafikrekord med 100.000 daglige passagerrejser med bil, tog og færge over Øresund i 2023 – trendbrud for togtrafikken

Togtrafikken over Øresundsbroen steg med 15,6 pct. i 2023 til godt 13 millioner passagerer – et markant højere niveau end...

Bæredygtighed22. februar 2024

Historisk stigning i ladestandere i både Sverige og Danmark i 2023

Aldrig før er antallet af offentlige ladestandere steget så meget i både Sverige og Danmark som i 2023. Men ingen...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.