Følg os på

Sverige

Arbejdsstyrken i Sverige forventes at vokse betydeligt langsommere i fremtiden, viser ny analyse

Publiseret

 

Baseret på Sveriges statistikmyndighed SCB’s seneste befolkningsprognose samt en antagelse om konstant erhvervsfrekvens i forskellige grupper forudser Swedbank, at arbejdsstyrken i Sverige kan stige med 12.000 flere beskæftigede om året frem til 2033. Foto: News Øresund

Sveriges befolkning i den arbejdsduelige alder forventes at vokse meget langsomt i de kommende år. Udenlandsk arbejdskraft og øget beskæftigelse blandt ældre og udenlandskfødte kan forbedre situationen, men kun i begrænset omfang. Det konkluderer Swedbank i en analyse baseret på SCB’s seneste befolkningsprognose. Baseret på en antagelse om konstant erhvervsfrekvens i forskellige grupper forventer Swedbank, at arbejdsstyrken i Sverige kan stige med 12.000 flere beskæftigede om året. Det sker samtidig med, at Sveriges Kommuner og Regioner, SKR, forventer, at alene behovet for social- og sundhedspersonale forventes at stige med 9.000 medarbejdere frem mod 2031. Med den langsommere befolkningstilvækst er der risiko for, at manglen på arbejdskraft bliver mere og mere udtalt i fremtiden, lyder det i analysen.

I løbet af de næste 10 år forudser SCB en befolkningstilvækst på ca. 25.000 indbyggere om året, og i aldersgruppen 20-64 år (hvor erhvervsfrekvensen er højest) forventes en stigning på kun 13.000 personer om året. Dette kan sammenlignes med perioden 2013-2023, hvor befolkningen i denne aldersgruppe steg med 38.000 personer om året. Analysen oplister tre faktorer, der kan påvirke udviklingen i arbejdsstyrkens udvikling i fremtiden:

• Reduceret eller langsommere vækst i beskæftigelsen i andre sektorer/migration fra andre sektorer
• Øget indvandring af arbejdskraft
• Øget erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens blandt ældre og udenlandsk fødte

Baseret på SKR’s anslåede behov for 9.000 flere ansatte i sundhedssektoren om året og Swedbanks beregninger med 12.000 flere beskæftigede om året, forbliver kun 3.000 mennesker i beskæftigelsesvækst om året i andre brancher.

“Tidligere har den gennemsnitlige årlige stigning i beskæftigelsen inden for erhvervsservice, it-service og offentlig administration tilsammen været 43.000 personer om året, mens beskæftigelsen i uddannelsessektoren er steget med næsten 8.000 om året,” skriver Swedbank i analysen.

Udviklingen er ikke unik for Sverige. I Frankrig og Tyskland er befolkningen i den arbejdsdygtige alder allerede begyndt at skrumpe, og i Danmark forventes befolkningen i aldersgruppen 20-64 år at falde med 8.200 personer i gennemsnit over de næste 10 år, viser Danmarks Statistiks seneste prognose. Dette kan sammenlignes med perioden 2013-2023, hvor befolkningen i denne aldersgruppe voksede med gennemsnitligt 15.700 personer om året.

Selvom behovene i andre sektorer forventes at falde, for eksempel i byggebranchen, efterhånden som behovet for boliger falder, er der mange industrier med fortsat voksende behov. Højere pres på lønningerne vil sandsynligvis være den mest oplagte måde for arbejdsgiverne at konkurrere om tilgængelig arbejdskraft, hvilket kan føre til “højere prispres og inflation, som Riksbanken bliver nødt til at imødegå med en højere styrende rente”, hedder det i analysen.

Øget erhvervsfrekvens blandt ældre og udenlandsk fødte kan afhjælpe situationen

Swedbank forudser, at den politiske accept af øget indvandring sandsynligvis vil stige i takt med, at manglen på arbejdskraft stiger. Samtidig antager SCB, at indvandringen af arbejdskraft vil falde med 25-30 pct. i den nærmeste fremtid på grund af det øgede forsørgelseskrav; hvilket betyder, at personer uden for EU fra 2024 og frem skal have en løn, der overstiger medianlønnen for at få arbejdstilladelse. Lignende og mere akutte udfordringer i andre europæiske lande vil ligeledes gøre det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Sverige uden markant højere lønninger, mener Swedbank. “Det er svært at stole på, at indvandring af arbejdskraft løser problemerne på lang sigt og i stor skala,” lyder en af konklusionerne i analysen.

På den anden side vil det forhold, at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet parallelt med en højere erhvervsfrekvens blandt udenlandsk fødte, lette situationen. I et sådant fremtidsscenarie forventer Swedbank en stigning på 26.000 flere beskæftigede om året. Stigningen er markant lavere end tidligere, men betyder dermed, at andelen af stigningen i beskæftigelsen inden for social- og sundhedsvæsenet vil falde fra 75 til 35 pct, baseret på SKR’s beregninger.

Swedbank anbefaler, at man fortsat stimulerer til større erhvervsfrekvens og påpeger, at der kan være behov for nye politiske foranstaltninger for at fortsætte tendensen med stigende erhvervsfrekvens i Sverige. Samtidig skal uddannelsessystemet være bedre til at uddanne befolkningen til de erhverv, der er mangel på. Arbejdsgiverne skal også være bedre til at bidrage til uddannelse af nye arbejdstagere, ifølge Swedbank.

(News Øresund)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.