Følg os på

Interviews

Arjo: Tættere samarbejde mellem industri og sundhedsvæsen kan styrke life science-branchen i Øresundsregionen

Publiseret

 

Joacim Lindoff har været adm. direktør i Arjo siden 2017, hvor virksomheden blev separeret fra Getinge. Foto: News Øresund

Medtech-virksomheden Arjo AB blev etableret i 1957 i Esløv og har i dag indtaget globale markeder og rykket hovedsædet til Malmø. Adm. direktør, Joacim Lindoff, mener, at Øresundsregionen er attraktiv med både god kompetenceforsyning og infrastruktur. Men regionen kan blive stærkere ved at opbygge et endnu bedre samarbejde mellem industri og sundhedssektor samt at satse mere på uddannelser inden for regulatoriske forhold.

Med en god kompetenceforsyning og infrastruktur i Øresundsregionen er Joacim Lindoff, adm. direktør i Arjo AB, glad for placeringen af virksomhedens hovedkontor centralt i Malmø.

Blot 700 meter fra Malmø Centralstation sidder 190 medarbejdere ud af virksomhedens i alt ca. 6.200 medarbejdere globalt. 14 af medarbejderne er arbejdspendlere fra Danmark.

– Hidtil har vi ikke haft nogle problemer med at få de kompetencer, som vi ville have. Kompetenceforsyningsmæssigt vil jeg sige, at der ikke findes nogen brist her, ud fra hvad Arjo har brug for, kontra hvad der er i Gøteborg eller Stockholm, siger Joacim Lindoff.

Arjo producerer løsninger og udstyr til sundhedssektoren, fx badeudstyr, madrasser til senge og løftemidler, som kan hjælpe patienter til bedre mobilitet i deres sygdomsforløb samtidigt med, at risikoen for arbejdsskader mindskes for sygepersonalet.

Virksomheden har aktiviteter i omkring 30 lande og produktionsanlæg i Kina, Canada, Den Dominikanske Republik, Storbritannien og Polen.

Det største produktionsanlæg ligger i Poznan i Polen, hvorfra de bl.a. producerer sygesenge samt hygiejne- og desinficerende produkter.

Efter virksomhedens stiftelse i 1957 i Eslöv, flyttede Arjo hovedkontoret til Malmø i 2012-2013. Foto: News Øresund

Fra Esløv til Malmø
Historien om Arjo startede tilbage i 1957 i en garage i Esløv, hvor en mand ved navn Arne Johansson, som også lægger navn til virksomheden, så et behov for at hjælpe patienter med nedsat bevægelighed med hygiejnen.

Med udgangspunkt i hovedkontoret i Esløv, hvor også det største produktionsanlæg lå, voksede Arjo sig større med årene, blandt andet med flere produktionsenheder, herunder et i Lynge i Danmark.

I de seneste 12-13 år er der dog sket store organisatoriske forandringer i virksomheden.

– I 2007-2008 så man et stort behov i Arjo, nemlig at sammenlægge en del af virksomhedens produktionsenheder. Dette gjorde man for at få færre enheder, men også for at få bedre styr på quality regulatory compliance inden for vores produktkategori, fortæller Joacim Lindoff og henviser til deres arbejde med at sikre, at virksomheden overholder love, reguleringer og vejledninger, som myndigheder sætter for at sikre, at al medicinsk udstyr er sikkert og velfungerende på de forskellige markeder og lande, hvor Arjos produkter sælges.

– Man begyndte med andre fabrikker, inden man besluttede at flytte produktionen i Esløv ned til det polske anlæg. Så flyttede man hovedkontoret for Arjo og dele af marketing og R&D ind til Malmø i 2012-2013, fortsætter han.

Dyre produktionsomkostninger
En af grundene til, at Arjo besluttede at sammenlægge flere enheder og flytte produktionen til Polen skyldes ifølge Joacim Lindoff først og fremmest en besparelse i omkostningerne.

Han påpeger, at en af Øresundsregionens udfordringer er, at løn- og produktionsomkostningerne er dyre i regionen, og derfor flytter mange virksomheder deres produktion til andre lande.

Baxter, en anden stor medtech-virksomhed i Lund, gør det samme frem mod 2022. Lavere omkostninger i Italien, hvor produktionen skal foregå, frem for i Sverige, er forklaringen, lyder det.

Selvom Baxter er velkendt og dermed har været med til at gøre Øresundsregionen attraktiv, er Joacim Lindoff ikke nervøs for, at det kommer til at påvirke Arjo negativt, men derimod ser han muligheder i at rekruttere gode kompetencer fra Baxter.

– Baxter er en virksomhed med et godt renommé globalt, og at de findes til stede i klusteret Malmø-Lund-København, giver gode referencer til området og kan gøre det mere interessant for personer at flytte hertil. Men jeg tror ikke, at det kommer til at påvirke Arjo, hverken kortsigtet eller langsigtet, siger han og fortsætter:

– Vi kommer snarere til at få større mulighed for at kigge efter personale fra deres virksomhed, som lægges ned. Personale, som bliver fritstillede, og som kan begynde at arbejde i Arjo.

Arjos største produktionsanlæg ligger i Poznan i Polen med omkring 800 ansatte. Nettoomsætningen i 2020 lå på ca. 9 mia. SEK. Foto: Arjo

Samarbejdet med sundhedsvæsnet er afgørende
Udover dyre løn- og produktionsomkostninger fremhæver Joacim Lindoff en anden udfordring, som han ikke kun mener gælder Øresundsregionen, men hele Norden.

– Vi må finde en måde at tænke nyt og finde på løsninger sammen med sundhedssektoren. Vi, industrien, kan jo komme med gode idéer til, hvad der behøves, men vi må også have mulighed for at diskutere dem med sundhedssektorens aktører og teste delene, forklarer han.

Han fortæller, at sundhedssektoren står over for udfordringer med høje driftsomkostninger uden bedre pleje bl.a. på grund af en høj arbejdsbelastning.

Derfor mener han, at virksomheder fra den private industri, såsom Arjo, med lettere adgang til sundhedssektorens daglige arbejde og et samarbejde med dets personale vil kunne afhjælpe udfordringerne ved at fokusere på de tekniske hjælpemidler, personalets kompetencer og arbejdsprocesserne. Og det ser han som meget værdifuldt.

Gennem andre kunder har Arjo nemlig opbygget viden om procesforbedringer, som ifølge Joacim Lindoff har givet resultater i form af besparelser, forbedret plejekvalitet samt et mindsket antal arbejdsskader hos personalet. Denne erfaring og rådgivning vil Arjo gerne viderebringe endnu mere til sundhedssektoren for at afhjælpe dens udfordringer.

Uddannelsestilbud kan forbedres
I forhold til at styrke regionen, ser Joacim Lindoff muligheder i at kigge på kompetencerne inden for reguleringsanliggender samt samarbejder med uddannelserne om netop dette i Øresundsregionen, som han mener kan blive endnu bedre.

– Der mangler stadig, at man faktisk har uddannelser inden for den regulerende del, enten som separate uddannelser eller som tillæg til fx ingeniøruddannelser. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud i dag, men at man vover og satser lidt mere på det, tror jeg kunne give en endnu bedre base, siger han.

På trods af mangel på et regulativt fokus på uddannelserne, har Arjo dog endnu ikke haft udfordringer med at rekruttere kompetencer på dette område i modsætning til flere andre virksomheder i Skåne. Den gode kompetenceforsyning i regionen skyldes ifølge Joacim Lindoff ikke mindst, at regionen er attraktiv at bo i og arbejde i for personer i branchen.

Dette skyldes både hele medtech- og life science-klusteret, som findes i regionen, og de mange arbejdsmuligheder der findes her, men også de samarbejdsmuligheder, som uddannelsesinstitutioner som Copenhagen Business School, Malmø Universitet og Lunds Universitet åbner op for over for erhvervslivet. Netop disse tre uddannelsesinstitutioner samarbejder Arjo allerede med på flere af uddannelsesinstitutionernes uddannelser.

Samarbejderne vedrører bl.a. workshops, business cases, forelæsninger, praktikpladser og specialeprojekter.

Antallet er medarbejdere er vokset stødt de seneste år på hovedkontoret i Malmø, hvor de i dag er ca. 200 ansatte. Foto: Arjo

Dansk-svensk mix giver gode resultater
Også infrastrukturen er god, mener Joacim Lindoff. Ifølge ham er der ikke mange af Arjos medarbejdere, der bor i Malmø, men mange pendler ind fra forskellige dele af Skåne samt Sjælland.

Desuden er der hurtige forbindelser til Kastrup Lufthavn og dermed flyforbindelser til fx Poznan i Polen, hvor deres store produktionsanlæg ligger.

Og Joacim Lindoff mener kun, at det er en styrke, at både danskere og svenskere ønsker at arbejde i virksomheden, da han mener, at forskellige perspektiver leder til bedre resultater.

– Vi er jo ret ens os svenskere og danskere, men vi har også ret store kulturelle forskelle i, hvordan vi tænker, og hvordan vi problemløser, hvordan vi ser på ledelse osv. Det gør, at mixet er meget mere interessant, end hvis man kun rekrutterer fra et homogent svensk set-up. Det kulturelle mix er ikke noget, man skal undervurdere – det er noget, der tilfører yderligere fordele til regionen.

News Øresund – Camilla Neve Lieknins & Kristoffer Dahl Sørensen

 


NEWS ØRESUND er et resultat af et udviklingsprojekt med Interregfinansiering, som blev gennemført i samarbejde mellem Roskilde Universitet, Lunds universitet og Øresundsinstituttet. Siden 2015 fortsætter udviklingen af News Øresund som en del af Øresundsinstituttet. I 2019-2020 forstærker News Øresund den uafhængige dækning af regionens life science-cluster gennem Øresundsinstituttets engagement i Interregprojektet GC life science analysis initiative

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, fakta, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv i Danmark og Sverige.

Nyhederne fra News Øresund kan frit gengives, hvis News Øresund angives som kilde. 

Kontakt os: redaktion (at) newsoresund.org
Mere info: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.org

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.