Følg os på

Danmark

Bertel Haarder: Sverige sætter en stopper for skatteundtagelse for hjemmearbejdende Øresundspendlere

Publiseret

 

Danmarks skatteminister Morten Bødskov (S) og Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) er ansvarlige for spørgsmålet om skat for Øresundspendlere i deres respektive regeringer. Foto: Skatteministeriet og Kristian Pohl/Regeringskansliet (billedet er en montage)

At der ikke indføres en skatteundtagelse for Øresundspendlere, der arbejder hjemmefra og derfor skal betale skat i både Danmark og Sverige, skyldes i høj grad at Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) modsætter sig, hævder Bertel Haarder, Danmarks repræsentant i Grænsehindringsrådet og præsident for Nordisk Råd. Han mener, at den danske skatteminister måske gerne vil løse problemet, noget som hverken bekræftes eller dementeres af Morten Bødskov (S). Men ifølge det svenske Finansdepartement har Danmark ikke fremsat nogen forslag til Sverige om en indbyrdes løsning af problemet.

Bertel Haarder har engageret sig dybt i de nordiske spørgsmål under coronakrisen, herunder skattespørgsmålet for grænsependlere. Kort sagt handler det om at Øresundspendlere, der arbejder hjemmefra for at undgå smitte risikerer at skulle betale skat i både Danmark og Sverige. Selvom det ikke handler om dobbeltbeskatning, betyder det stor usikkerhed og ekstra administration for de berørte. Grænsependlere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, risikerer desuden titusinder af kroner i ekstra skat.

– Jeg tror, ​​at den danske skatteminister måske gerne vil løse det her, men han kan ikke få den svenske minister til at gøre det. Jeg vil gerne hilse Magdalena Andersson: “Jeg tænker på hende hver dag: hvornår løser Magdalena skatteproblemet?” Der er en simpel løsning, nemlig at når du arbejder hjemmefra, beskattes du på samme måde som når du arbejder på arbejdspladsen, sådan som man løste det, når det gælder socialforsikringerne, fortæller Bertel Haarder til News Øresund.

Han henviser til, at Danmark og Sverige blev enige om en undtagelse for grænsependlere inden for socialforsikringsområdet allerede tidligt i pandemien.

Danmarks skatteminister Morten Bødskov (S) hverken bekræfter eller dementerer Bertel Haarders oplysninger i en generel kommentar til News Øresund. Det svenske Finansdepartement skriver derimod, at der ikke har været noget pres fra dansk side om at udvikle en fælles løsning under coronapandemien. Spørgsmålet om pendlere der risikerer titusinder af kroner i højere skatter ses af Sverige primært som et dansk problem.

– På nuværende tidspunkt er der ikke fremsat nogle forslag fra dansk side om at behandle dette spørgsmål bilateralt, skriver Finansdepartementet til News Øresund.

News Øresund – Anna Palmehag

 

Læs mere:
Det svenske Finansministerie ser skattesmæk for Øresundspendlere som et dansk problem
“Man betragter nabofolk som smittekilder”
–  Øresunddirekt modtager 200 skattespørgsmål om ugen
Ny lov pålægger danske arbejdsgivere at betale skat i Sverige, hvis ansatte grænsependlere arbejder hjemmefra
Greater Copenhagen Committee løfter igen problemet med grænsependlernes skat under coronapandemien
Grænsehindringsrådet opfordrer igen ministre til at indføre skatteundtagelse under coronakrisen
Grænsependlere med job i Sverige risikerer titusinder af kroner i ekstra skat
Øresundspendlere: “Jeg har lært, at du kan komme i klemme, og at ingen bekymrer sig om det”

 

Fakta: Skattepligt for Øresundspendlere under coronapandemien

I henhold til Øresundsaftalen skal grænsependlere betale skat i det land, hvor de udfører arbejdet. Mindst 50 procent af arbejdet i en løbende periode på tre måneder skal udføres i arbejdslandet for, at Øresundpendleren betaler skat der, ellers er personen i stedet forpligtet til at betale skat i det land, hvor de bor. Dette kan betyde, at de grænsependlere, der skal arbejde hjemmefra under coronapandemien, kan blive forpligtet til at betale skat for bestemte perioder i deres bopælsland og i visse perioder i beskæftigelseslandet og derfor også skal indberette skat i to lande. Hvis dette er tilfældet, vil der ske en afregning landene imellem.

For de grænsependlere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, er det fra og med 2021 arbejdsgiveren, der er forpligtet til at betale skatten i Sverige i de perioder, hvor grænsependleren er skattepligtig der. Læs mere i den forrige faktaboks. For de grænsependlere, der bor i Danmark, men arbejder i Sverige, vil arbejdsgiveren fortsat betale skat i Sverige, og pengeoverførslen mellem landene finder sted i forbindelse med selvangivelsen.

For Øresundpendlere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, kan en ændret skattepligt også føre til en skattesmæk, da mange af dem betaler såkaldt særlig indkomstskat, SINK-skat, for arbejde i Sverige. Den ligger på 25 procent, men giver ikke mulighed for at foretage fradrag i skatten. Det danske skatteniveau er markant højere.

De, der pendler til arbejde i Sverige, kan også vælge at betale almindelig svensk skat og have ret til skattefradrag. Muligheden for at fradrage gælder dog kun, hvis mindst 90 procent af indkomsten er optjent i Sverige, så denne mulighed kan også gå tabt under hjemmearbejde.

Også for skattemyndighederne i begge lande indebærer dette meget ekstraarbejde i forbindelse med selvangivelsen.

Et lignende problem eksisterer til en vis grad mellem alle de nordiske lande.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.