Følg os på

Bæredygtighed

Bygge- og ejendomsbranchen i Malmø ønskede at hæve sine egne ambitioner og lancerede LFM30

Publiseret

 

Foto: News Øresund

Lokal Färdplan Malmö 2030 er et brancheinitiativ, der er lanceret for at sætte mere ambitiøse klimamål for bygge- og ejendomssektoren i Malmø. Ved at tilslutte sig LFM30 forpligter aktørerne sig til at være klimaneutrale i 2030. Derudover skal de bygherrer, der er tilsluttet, opstarte et klimaneutralt projekt inden for Malmøs geografi inden 2025. Det er unikt, at virksomheder i bygge- og ejendomssektoren går sammen om at reducere CO2-udslippet, siger Jennifer Cronborn, sekretariatschef hos LFM30. Det sociale aspekt af bæredygtig vækst kan også komme til at indgå i LFM30’s arbejdsmetode.

I 2018 gennemførte Malmö stad sammen med foreningen Hållbart Byggande i Syd en forundersøgelse af, hvordan man kan reducere klimapåvirkningen fra bygge- og anlægsbranchen i Malmø. Bygge- og ejendomssektoren i Sverige blev dengang anslået til at stå for 20 procent af landets samlede kuldioxidudledning. Et af resultaterne blev, at nogle store virksomheder i sektoren ønskede at sætte mere ambitiøse mål og valgte at oprette medlemsorganisationen LFM30, som står for Lokal Färdplan Malmö 2030. Initiativtagerne var, ud over Malmö stad: Granitor Properties (tidligere Midroc), Otto Magnusson, Vasakronan, Wihlborgs, Sustainable Innovation og Sveriges Träbyggnads kansli.

Til dato har omkring 215 medlemmer tilsluttet sig, og ud over ejendoms- og byggefirmaer omfatter medlemmerne bygningsentreprenører, konsulenter, banker, materiale- og teknikleverandører, energiselskaber, organisationer, myndigheder, universiteter og forskningsinstitutter.

– Da LFM30 startede, var der et vakuum. Spørgsmålet om bæredygtighed i samfundet har eksisteret i lang tid, men folk har måske ikke talt så meget om det i forhold til boligen. Så har der været en hel del lovgivning om, hvordan man skal måle og overvåge sin klimapåvirkning, hvilket efterlod aktørerne med spørgsmålet: Hvad skal vi gøre? Det er det, LFM30 forsøger at imødekomme. I dette forum kan vi finde ud af, hvordan og hvad vi ikke ved, kan vi generere sammen. Det bliver på en måde en best practice-kultur, siger Jennifer Cronborn, sekretariatschef og videnskoordinator.

Jennifer Cronborn, kontorschef på LFM30. Foto: LFM30

Grænseværdier for nybyggede ejendomme
Målet med LFM30 er at gøre bygge- og ejendomssektoren i Malmø klimaneutral inden 2030, dels ved at bygge nye klimasmarte huse og bygninger, dels ved at renovere og forvalte den nuværende ejendomsportefølje. Undervejs er der flere værktøjer, som LFM30 tilbyder de tilsluttede virksomheder. Alle medlemmer skriver under på et klimaløfte, hvor de forpligter sig til at følge køreplanen, som i fem trin beskriver, at virksomhederne skal beregne og reducere udledninger for byggede og eksisterende ejendomme og årligt rapportere deres klimapåvirkning til LFM30. De skal følge fastsatte målgrænseværdier for nyproduktion, forvaltning og andre dele af byggefasen, samt planlægge at klimakompensere for deres udledninger, for eksempel gennem lagring af biokul.

En stor del af arbejdet foregår i foreningens seks forskellige arbejdsgrupper.

– Hvis man starter med det grundlæggende spørgsmål: Hvad er en bæredygtig bygning? Hvordan beregner vi det? Hvilke grænseværdier sætter vi for det? Vi har metoder og niveauer til den diskussion. Men så handler det om, hvilke andre valg jeg skal træffe som virksomhed i forhold til, hvordan jeg arbejder i dag. Det er de diskussioner og samtaler, der finder sted i arbejdsgrupperne ud fra en tematik, siger Jennifer Cronborn.

Byggeriet af kontorhuset Fyrtornet er i gang i den kommende bæredygtige bydel Embassy of Sharing i Hyllie. Foto: News Øresund

Mere vidtrækkende vejledning end Boverket
LFM30 har i samarbejde med det svenske forskningsinstitut IVL Svenska Miljöinstitutet, udviklet sin egen metode til at beregne bygningers klimapåvirkning. Den dækker hele bygningens livscyklus, fra produktion af materialer og transport, til byggeproces, forvaltning og nedrivning. LFM30 har udviklet en metode, der er mere vidtrækkende end Boverkets vejledning, mener Jennifer Cronborn.

– Man kan sige, at Boverket og LFM30 har lidt forskellige formål. Boverket har en bredere målsætning og har krav, som alle skal kunne følge, mens et af vores mål er at være i front og fungere som pilotprojekt. Så er vi nødt til at kunne stille lidt højere krav, siger hun.

Indtil videre har virksomhederne i LFM30 rapporteret deres udledninger ved to lejligheder. Kuldioxidudledningen måles derefter i forhold til virksomhedens udledningsniveau fra 2018.

– I de data, vi modtager, kan vi se, at man følger linjen, dvs. at man foretager de reduktioner, der er nødvendige for at nå 2030-målet. Efter hvert år kan vi drage flere konklusioner om, hvor godt man klarer sig eller ej, og hvor stor reduktionen er. Et andet vigtigt aspekt af LFM30-samarbejdet er udvekslingen af viden. At have “hele værdikæden” inden for det samme netværk betyder, at der er mulighed for hurtig vidensoverførsel, og at virksomhederne opbygger et netværk ud over deres sædvanlige aktivitetsområde, siger Jennifer Cronborn.

Embassy of Sharing bliver et område med fokus på bæredygtige byggemetoder og drift. Placeringen er tæt på Hyllie station og Emporia. Foto: News Øresund

Selv mindre projekter er vigtige
LFM30 har også ført til lanceringen af mange nye innovationsprojekter, fortsætter hun. Dels i form af at de bygherrer, der har tilsluttet sig, skal have påbegyndt et klimaneutralt byggeprojekt inden for Malmøs geografi inden 2025. På nuværende tidspunkt er nogle af disse projekter afsluttet, såsom kontorbygningen Kvartetten, der har tre forskellige certificeringer. Men selv de mindre projekter kan inspirere og påvirke flere mennesker til at vælge forskellige bæredygtige løsninger, påpeger Jennifer Cronborn.

– Sidste år ved jeg, at MKB lavede et spændende projekt om renovering af lejligheder, og om hvordan man kan arbejde med genbrug for at opnå cirkularitet, og hvor klimareducerende det var. Det er måske ikke noget, man går og kigger på, men det har en kæmpe betydning, når virksomhederne forvalter deres boliger. At man ikke river ud og smider væk, men at man kan genbruge meget af det, der findes,” siger hun.

(News Øresund – Erik Ottosson)

Interviewet er udgivet i rapporten Bæredygtighedsarbejde i Skånes ejendomssektor, 4. oktober 2023, og er udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Sparbanken Skåne.

Fakta: LFM30

LFM30 startede som et brancheinitiativ med det formål at udvikle mere ambitiøse mål for en klimaneutral bygge- og ejendomssektor i Malmø. Målet er, at medlemmerne skal halvere deres klimapåvirkning i 2025 og blive klimaneutrale i 2030. Derefter skal bygge- og anlægssektoren i Malmø være klimapositiv i 2035. Fire medarbejdere arbejder på LFM30’s kontor i Västra Hamnen, bl.a. med koordinering og kommunikation. I 2023 kan social bæredygtighed også blive introduceret som en del af LFM30’s mål og metode. Arkitektfirmaet Wingårdhs undersøger muligheden i et forstudie.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Erhverv21. februar 2024

Erhvervsliv og kommuner protesterer mod forslaget om at afskaffe statsstøtten til Wonderful Copenhagen

Afskær ikke støtten til hotel- og restaurationsbranchens marketingorganisation Wonderful Copenhagen. Turismen i den danske hovedstad er en førsteklasses organisation med...

Politik21. februar 2024

Danmark yder mest støtte til Ukraine af de nordiske lande

Det fik stor opmærksomhed, da Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) i denne uge besøgte flådebasen Berga og talte om en...

Øresund21. februar 2024

Trafikrekord med 100.000 daglige passagerrejser med bil, tog og færge over Øresund i 2023 – trendbrud for togtrafikken

Togtrafikken over Øresundsbroen steg med 15,6 pct. i 2023 til godt 13 millioner passagerer – et markant højere niveau end...

Erhverv21. februar 2024

Dansk ekspertgruppe foreslår, at 58 ud af 200 statstilskud til erhvervslivet afskaffes – deriblandt Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen

Mere end to milliarder af den samlede danske statsstøtte på 37 milliarder kroner kan afskaffes, mener en ekspertgruppe, der mandag...

Kultur21. februar 2024

Eurovision Song Contest Malmø øger efterspørgslen på hotelværelser i København

Når Eurovision Song Contest afholdes i Malmö Arena den 7. – 11. maj, vil det også komme københavnerne til gode,...

Infrastruktur21. februar 2024

Folketinget skal til at tage stilling til forlængelsen af den danske del af Öresundsbanan til Femern Bælt-tunnelen

Den danske del af Öresundsbanen mellem København H og Malmö C skal udvides, så der bliver plads til flere tog,...

Sverige21. februar 2024

Göteborg kan på 10 år gå fra seks særligt udsatte områder til et

I 2020 var der seks, i dag er der fire, og i 2030 er der måske kun ét “særligt udsat...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.