Følg os på

Samfund

Danmarks transportminister sagde nej til HH-forbindelse for både vej- og jernbanetrafik på møde med Sveriges infrastrukturminister

Publiseret

 

Danmarks transportminister Trine Bramsen (S) ønsker primært, at en fremtidig HH-forbindelse skal bygges som en motorvejstunnel mellem Helsingør og Helsingborg, eventuelt suppleret med en mindre tunnel for danske S-tog. Sveriges infrastrukturminister er uenig og ønsker en større HH-forbindelse med både en jernbane- og en vejtunnel. Foto: News Øresund. Foto: Claus Bjørn Larsen - Transport- og Transportministeriet samt News Øresund

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) blev skuffet, da han onsdag mødtes med sin danske kollega Trine Bramsen (S) i København. Ligesom to af sine forgængere afviste den danske transportminister det svenske forslag om en fast forbindelse for både biler og tog mellem Helsingborg og Helsingør. Det oplyser Tomas Eneroth til Sydsvenskan. Ifølge Sydsvenskan kan man fra dansk side forestille sig en ren motorvejstunnel og muligvis også en mindre sænketunnel for danske S-tog til Helsingborg. Den danske transportpolitik fokuserer imidlertid ikke meget på Øresund, men primært på anlæggelsen af Femern Bælt-tunnelen, planerne om en fast forbindelse i Kattegat og nye trafikløsninger i København. En anden mulig forklaring på Danmarks afvisning af HH-tunnelen til jernbanetrafik er, at der er en undersøgelse i gang om at omlægge Kystbanen, jernbanestrækningen mellem København og Helsingør, til pendeltogstrafik med førerløse S-tog. Hvis Danmark vælger denne løsning, vil det ikke længere være muligt at køre normale regional- eller højhastighedstog på Kystbanen, hvilket vil gøre en jernbanetunnel mellem Helsingborg og Helsingør umulig, da togene ikke vil kunne fortsætte fra Helsingør til København.

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) indledte onsdagens besøg i København med en rundbordssamtale på den svenske ambassade med erhvervs- og interesseorganisationer for at få deres synspunkter om behovet for infrastruktur mellem Sverige, Danmark og Tyskland. Foto: News Øresund

Tomas Eneroth indledte onsdagens besøg i København med et morgenmøde på den svenske ambassade med repræsentanter fra erhvervslivet og interesseorganisationer. Her talte han begejstret om vigtigheden af HH-tunnelen mellem Helsingborg og Helsingør og modtog synspunkter om infrastrukturen over Øresund og videre til den kommende Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland, som forventes at stå færdig i 2029. Derefter mødtes han med Danmarks transportminister Trine Bramsen.

Bred uenighed om HH-forbindelse
Men det dansk-svenske ministermøde blev ikke som Tomas Eneroth havde tænkt sig, rapporterer Sydsvenskan, der skriver, at der var bred uenighed mellem ministrene. Danmark er angiveligt helt uinteresseret i den svenske idé om en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør for både vej- og jernbanetrafik. Danmark kunne eventuelt overveje en ren motorvejstunnel mellem Helsingborg og Helsingør og eventuelt også en mindre sænketunnel til S-tog (pendeltog). Tomas Eneroth nævner over for Sydsvenskan fire af de indvendinger, som Trine Bramsen har rejst mod det svenske forslag om en kombineret vej- og jernbanetunnel mellem Helsingborg og Helsingør:

  • Jernbanekapaciteten på Kystbanen mellem Helsingør og København er ikke tilstrækkelig. Med en jernbanetunnel under Øresund vil Kystbanen også skulle kunne rumme tog til og fra en HH-tunnel.
  • Vejene vurderes også at mangle tilstrækkelig kapacitet, og det ser ud til, at Danmark er ved at skrotte planerne om at bygge en femte vestlig ringvej omkring København, Ring 5.
  • I den danske politiske debat om transport prioriteres det igangværende byggeri af Femern Bælt-tunnelen til Tyskland, undersøgelsen af en fast forbindelse i Kattegat og nye transportløsninger i København. Der planlægges blandt andet en havnetunnel og en forlængelse af Metronlinjen i København, som er knyttet til anlæggelsen af den kunstige halvø Lynetteholm, hvor der er opstået en politisk debat mellem Danmark og Sverige om miljøpåvirkningen og dumpningen af delvis forurenet opmudringsmateriale nær et Natura 2000-område på det svenske Falsterbonäset.
  • Der er ikke det samme engagement i Danmark som i Sverige i forhold til en anden fast forbindelse over Øresund.

– Det er vigtigt, at vi fra svensk side fortsat sender stærke signaler om, at vi ønsker at styrke forbindelserne mellem Sverige og Danmark – også selv om Danmark ikke er så interesseret i nye veje over Øresund, siger Tomas Eneroth til Sydsvenskan.

Allerede i 2017 var Danmark og Sverige uenige om HH-forbindelsen
Da den daværende danske transportminister Ole Birk Olsen (LA) mødte Region Skånes daværende regionrådsformand Henrik Fritzon (S) den 15. juni 2017 i en debat på Folkemødet på Bornholm, var der samme splittelse mellem Danmark og Sverige om synet på en fast HH-forbindelse, som vi ser i dag.

– At bruge flere millioner på jernbaner står lavt på min prioriteringsliste, når de fleste danske rejsende bruger de overbelastede veje. Det er der, vi skal bruge pengene, sagde Ole Birk Olesen og understregede samtidig, at togtrafikken over HH-forbindelsen vil kræve en større ombygning af jernbanen mellem Helsingør og København.

Da Danmark ved valget i juni 2019 skiftede fra en borgerlig til en socialdemokratisk regering, var der dog en generelt mere positiv holdning til jernbanetransport, herunder at undersøgelsen om en fast Kattegatforbindelse mellem Sjælland og Jylland indeholder forslag om både en jernbane- og en vejforbindelse.

Ny uenighed efter den statslige dansk-svenske HH-undersøgelse 2021
I marts 2021 kom der nye signaler om, at Danmark ikke deler Sveriges syn på en fast HH-forbindelse.
News Øresund rapporterer den 25. marts 2021, at Danmarks daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) i et interview med en dansk avis mener, at forslaget om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg i den statslige undersøgelse, der blev fremlagt i januar, er urealistisk og giver mange trafikale udfordringer.
– Den skitse, der er indeholdt i den strategiske analyse, som blev udarbejdet på anmodning fra Sverige, er sandsynligvis ikke det mest realistiske projekt i verden. Det har været interessant at få det fremhævet, men det er ikke noget, vi siger ”go” til, sagde han til Sjællands Nyheder.
Udemeldingen overraskede Tomas Eneroth (S), som i et interview med SVT sagde, at begge lande skal støtte forbindelsen, hvis den skal blive en realitet.
– Der skal to til at lave et fælles projekt, sagde Eneroth.

Støtten til Ring 5 er faldende
I slutningen af april i år meddelte Venstre, at de trak sin støtte til planerne om Ring 5, en femte ringvej vest om København, der skulle gå fra

Den såkaldte femfingerplan fra 1947 med motorveje og jernbane/vogntog i fem grene ud af det centrale København er ved at være forældet, efterhånden som flere og flere rejser går på tværs. I regionsplanen fra 1973 blev der derfor bl.a. foreslået en femte motorvej vest for København fra Helsingør til Køge, Ring 5. Men nu er den politiske opbakning til Ring 5 svækket. Foto: News Øresund

lige syd for Helsingør til Køge. Ring 5 har været med i regionsplanen siden 1973 og blev tidligere anset for nødvendig for at kunne bygge en fast HH-forbindelse. Et stigende antal sjællandske kommuner har dog givet udtryk for, at de arealer, der er reserveret til Ring 5, i stedet bør anvendes til boligbyggeri.

Dansk undersøgelse af førerløse S-tog på Kystbanen
Ifølge Sydsvenskan ønsker Danmark at udforme en fast HH-forbindelse som en ren vejtunnel for biltrafik og selvkørende busser – “eventuelt suppleret med en mindre sænketunnel for danske S-tog til Helsingborg”. Den danske mangel på interesse for en togtunnel mellem Helsingborg og Helsingør kan hænge sammen med den danske infrastrukturplan frem til 2035, som Folketinget vedtog i juni sidste år. Denne plan omfattede finansiering af en analyse af muligheden for at omlægge Kystbanen mellem København og Helsingør fra en almindelig togforbindelse til en pendlertogforbindelse med førerløse S-tog. I øjeblikket er undersøgelsen af Kystbanen i gang, hvor DSB sammenligner to muligheder med pendlertogstrafik med en mulighed med fortsat regionaltogstrafik.

 

Transportminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) og den daværende regionsrådsformand i Region Skåne, Henrik Fritzon (S), giver hånd på, at Region Skåne skal overtage ansvaret for indkøb og drift af Øresundstrafikken fra 2022. På et pressemøde på Malmö Central den 24. august 2018 underskrev de den nye aftale om fremtidige trafik med Øresundstog. Foto: News Øresund

S-togsløsning muliggjort af dansk-svensk aftale fra 2018 om Øresundstogstrafikken
De danske planer om at ombygge Kystbanen til S-togstrafik med førerløse S-tog kunne allerede anes den 24. august 2018, da daværende transportminister Ole Birk Olsen (LA) og daværende formand for Region Skåne Henrik Fritzon (S) mødtes på et fælles pressemøde på Malmö Central. På pressemødet underskrev de en aftale om, at Region Skåne overtog ansvaret for udbuddet af Øresundstogene også på den danske side af Øresund, og at den direkte Öresundstogstrafik til Helsingør ophører ved udgangen af 2021. I dansk indenrigspolitik har Øresundstogene ofte fået skylden for forsinkelser på den vigtige pendlerrute på Kystbanen. S-togene har et lukket system, hvor der ikke kører godstog eller fjerntog, hvilket giver færre forsinkelser. I begyndelsen af 2019 advarer Henrik Fritzon, der er oppositionsråd i Skåne, i et interview med News Øresund om, at de danske planer om S-togstrafik på Kystbanen vil gøre det umuligt at bygge en HH-tunnel for togtrafik mellem Danmark og Sverige.

DSB ser god mening i en S-togstunnel til Helsingborg
DSB ser trafikale fordele ved at omlægge Kystbanen fra almindelig jernbane til det danske S-togssystem, S-tog. Disse omfatter en kortere rute, billigere forbindelser og potentielt en lidt mindre tunnelprofil under Øresund end en regionaltogsforbindelse. Det fortalte Joachim Bak, chefkonsulent i DSB, i slutningen af sidste år til News Øresund.

– Hvis det på et senere tidspunkt besluttes at ombygge Kystbanen til S-tog for at give Kystbanen en bedre betjening, så vil det ud fra vores synspunkt give god mening at se på muligheden for eventuelt at forlænge Kystbanen til Helsingborg. (News Øresund)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik23. februar 2024

Ungarn skal mandag stemme om svensk NATO-medlemskab – og køber fire nye kampfly fra Sverige

Mandag ventes det ungarske parlament at stemme for Sveriges NATO-ansøgning efter en langvarig ratifikationsproces. Fredag blev det også offentliggjort, at...

Sverige23. februar 2024

Nordea: Økonomisk afmatning i Sydsverige slutter i år

Hele Sverige tynges af recessionen, men der er store regionale forskelle. Stockholm står over for en svag tendens og taber...

Ejendomme23. februar 2024

Boligbyggeriet faldt mere i Sverige end i Danmark i 2023

Boligbyggeriet fortsatte med at falde i 2023 på begge sider af Øresund. Procentuelt var faldet størst i Sverige, hvor antallet...

Ejendomme23. februar 2024

Ny rapport: Svensk byggekrise kan koste 1.000 milliarder kroner i 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbejde med WSP i en ny rapport beregnet, hvad den reducerede byggeprocent kan betyde på lang sigt....

Ejendomme23. februar 2024

Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark: To nysalg og et opkøb

Det svenske ejendomsselskab Corem har solgt en ejendom på Frederiksberg for 890 millioner svenske kroner. Ejendommen i Porcelænshaven, der er udlejet...

Øresund21. februar 2024

Trafikrekord med 100.000 daglige passagerrejser med bil, tog og færge over Øresund i 2023 – trendbrud for togtrafikken

Togtrafikken over Øresundsbroen steg med 15,6 pct. i 2023 til godt 13 millioner passagerer – et markant højere niveau end...

Bæredygtighed22. februar 2024

Historisk stigning i ladestandere i både Sverige og Danmark i 2023

Aldrig før er antallet af offentlige ladestandere steget så meget i både Sverige og Danmark som i 2023. Men ingen...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.