Følg os på

Danmark

Dansk-svensk undersøgelse af HH-forbindelse søger EU-midler

Publiseret

 

Danmark og Sverige har påbegyndt en fælles strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Parterne undersøger nu muligheden for at udvide projektets budget gennem finansiering fra EU-programmet Interreg. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

I februar planlægger projektlederne for det dansk-svenske strategiske analysesamarbejde, af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, at indsende en ansøgning om finansieringsbidrag fra EU’s strukturfond Interreg. Arbejdet startede i efterår og strækker sig over tre år med et indledende budget på 10 millioner danske kroner.

I begyndelsen af sommeren blev Danmark og Sverige enige om at påbegynde en strategisk analyse af muligheden for en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Analysearbejdet er blevet tildelt et budget på 10 millioner danske kroner, men nu undersøges mulighederne også for yderligere finansiering.

– Lige nu forbereder vi en ansøgning til Interreg. Den skal udarbejdes for den ansøgningsperiode som gælder nu og skal indsendes i februar, siger Peter Bernström, strategisk planlægger på Trafikverket og projektleder for de svenske indsatser i analysearbejdet, til News Øresund.

Eftersom Sverigeförhandlingen, som påbegyndte undersøgelsen om en fast HH-forbindelse, afsluttedes i december, vides det endnu ikke, hvordan repræsentationen fra svensk side kommer til at se ud fremover. De myndigheder, som står for arbejdet, er henholdsvis Trafikverket på svensk side og Transportministeriet og Vejdirektoratet på dansk side, som også har en projektleder for den danske indsats. Arbejdet vil blive præsenteret som en slutrapport i 2020, men der vil sandsynligvis også være delkonklusioner undervejs, tror Peter Bernström.

Den danske transportminister Ole Birk Olesen (LA) var sidste år positivt indstillet over for en HH-forbindelse, men fremhævede, at han kun var interesseret i en biltunnel. Udgangspunktet for arbejdsgruppen er dog at se på to slags tunneler.

– Vi er stadig lidt i opstartsfasen, men rammerne for arbejdet er at se på en ny, fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, og vi undersøger både vejtunnel og jernbanetunnel til persontrafik, siger Peter Bernström.

Forud for analysen er et fælles dansk-svensk prognosearbejde, hvis beregninger viste, at kapaciteten på Øresundsbron kun rækker til 2050, men at der også kan findes andre gode grunde til at bygge en ny forbindelse over Øresund, som for eksempel at forkorte rejsetiden eller forbedre integrationen. Den nuværende arbejdsgruppe tager afsæt i samt fortsætter prognosearbejdet, men fokuserer også bredere:

– Vi kommer til at kigge på de trafikmæssige muligheder for konkret trafikplanlægning, men også muligheden for anderledes finansierings- og implementeringsmodeller. Derudover skal vi også regne på økonomien i projektet, og hvordan afgiftspolitikken påvirker mobiliteten. Det handler meget om at få skabt en platform for fremtidige diskussioner samt at få oparbejdet en viden om hvilke effekter, en ny, fast forbindelse kan få, siger Peter Bernström.

I det tidligere prognosearbejde fremgik det, at der findes adskillige flaskehalse i forbindelse med Øresundsbron som som kræves udbedret for at kapaciteten skal kunne holde frem til 2050. Kommer du til at prioritere sådanne udbedringer?

–  Ikke i dette projekt. Når det handler om kapacitetsforøgende udbedringer ved Øresundsbron håndteres det af Trafikverket, siger Peter Bernström.

I forhold til andre regionale forslag til faste forbindelser over sundet har arbejdsgruppen fået til opgave at fokusere på det nordlige Øresund.

– De øvrige diskussioner følger vi naturligvis med i, eftersom vi befinder os i samme område, men Helsingborg-Helsingør er afgrænsning for vores projekt, siger Peter Benström.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Læs mere: Regionale forhåbninger til dansk-svensk udredning af HH-forbindelse

København og Malmøs fælles undersøgelse af en ny, fast forbindelse over Øresund i form af en metro mellem byerne blev sidste år bevilget finansiering af EU’s Interregprogram til en fjerde undersøgelse.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.