Følg os på

Infrastruktur

Den danske regering ønsker at udbygge jernbanestationen ved Københavns Lufthavn og undersøge S-tog på Kystbanen

Publiseret

 

Stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup ska byggas ut, enligt den danska regeringens infrastrukturplan. I dag går godsspåren under metrobanan. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Investeringer på 160 milliarder kroner indgår i regeringens infrastrukturplan, som blev præsenteret torsdag. Blandt de forslag, der nu skal forhandles med de øvrige partier i Folketinget, er udvidelsen af ​​jernbanestationen ved Københavns Lufthavn i Kastrup og jernbanen ind mod Kalvebod, reorganisering og koordinering af jernbanebåret offentlig transport i København og en undersøgelse af, hvordan den kan kobles med S-tog på Kystbanen, flere vej- og motorvejsprojekter på Sjælland og yderligere skridt mod at gøre Ny Ellebjerg Station til et knudepunkt også for trafik på Øresundsbanen.

Behovet av att bygga ut de vägar och järnvägar som ansluter till Öresundsbron, för att öka kapaciteten på själva bron, har lyfts av flera aktörer den senaste tiden. I den danska regeringens infrastrukturplan som ska gälla fram till år 2035 finns förslag om att bygga ut Øresundsmotorvägen, samt järnvägsstationen vid flygplatsen i Kastrup och spåren därifrån till Kalvebod.

Andra satsningar som diskuterats på sistone rör exempelvis Kystbanen mot Helsingör, där regeringen vill utreda om det är möjligt att införa S-tågtrafik med metrodrift, det vill säga med förarlösa helautomatiska tåg. Det skulle i så fall sätta stopp för planerna på en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör, eftersom vanliga tåg och S-tåg inte kan köras på samma räls. Den nya knutpunkten Ny Ellebjerg station föreslås också få perronger för en järnvägslinje från Köpenhamns flygplats och vidare ut på Själland. Någon Kattegattförbindelse mellan Själland och Jylland finns däremot inte med i planen, utan utredningen pågår fortsatt.

Enligt transportminister Benny Engelbrecht (S) omfattar infrastrukturplanen 47 miljarder danska kronor till vägprojekt, 40 miljarder till järnvägsprojekt och ytterligare 40 miljarder till satsningar på kollektivtrafik. Därutöver finns bland annat förslag på åtgärder och satsningar som handlar om att dämpa buller från trafiken, cykling och att främja elbilstrafiken.

Några av förslagen med viss Öresundskoppling är:

  • En sydlig järnvägskorridor genom Köpenhamnsområdet ska skapas för att avlasta Hovedbanegården. Därför ska stationen vid Köpenhamns flygplats byggas ut till så kallad “retningsdrift” där de två befintliga järnvägsspåren nyttjas för all trafik i ena riktningen och de två spår som idag används för godstrafik för både passagerartåg och godståg i den andra riktningen. Dessutom ska ett omkörningsspår för godståg skapas vid Kalvebod. Detta skulle också medföra att kapaciteten på Öresundsbron ökar.
  • Ny Ellebjerg Station ska byggas ut med perronger för Øresundsbanen, som är en del av den planerade ”Sydkorridoren”. Stationen ska bli en stor knutpunkt, där passagerare ska kunna byta mellan olika trafikslag.
  • Den spårburna kollektivtrafiken i Köpenhamn ska samordnas bättre mellan de olika trafikslagen. Den danska regeringen skriver att de har en vision om att det framöver ska vara metrodrift på S-tåglinjerna, bättre möjligheter att byta mellan linjerna och finnas fler tvärgående linjer.
  • Det ska utredas om den kommande metrodriften av S-tågen också kan omfatta Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör, vilket alltså skulle sätta stopp för möjligheten att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
  • Den danska regeringen vill utreda om det går att införa mer stabila kommunikationslinjer till Bornholm, exempelvis genom mer frekvent flygtrafik. Frågan uppkom efter Sveriges gränsstängning mot Danmark under vintern. En mer stabil järnvägstrafik med direkttåg mellan Köpenhamn och Ystad finns för övrigt också med i Region Skånes långsiktiga planer.
  • Kapaciteten ska byggas ut vid järnvägsknutpunkten vid Ringsted och samtidigt ska hastigheten på banan uppgraderas för att klara utmaningarna när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar.
  • Danmark ska stödja de svenska initiativen till nattågslinjer mellan Malmö och Bryssel, samt mellan Stockholm och Hamburg.
  • Øresundsmotorvägen som korsar Amager och ansluter till Öresundsbron ska byggas ut.

Därutöver innehåller infrastrukturplanen en lång rad andra förslag. Ett av de projekt som regeringen valt att lägga extra stor fokus på, inte minst genom valet att presentera infrastrukturplanen på det stora läkemedelsbolaget Novo Nordisks anläggning i Kalundborg, är att det nu ska byggas motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och den västsjälländska staden.

Andra förslag handlar exempelvis om att övergå från dieseltåg till batteritåg, att utnämna år 2022 till Cykelns år och att införa ett sommarkort som till en billig penning ger fria kollektivresor under åtta dagar i hela Danmark. Dessutom vill regeringen tillsätta en kommission som ser över hur man med hjälp av biljettpriserna kan få fler att resa kollektivt.

Den danska regeringen öppnar nu för förhandlingar med samtliga partier i folketinget och dessa började redan under torsdagen.

– Målet är att ha ett avtal klart innan semestern, sade finansminister Nicolai Wammen (S) på pressträffen.

 

Fakta: Ministern varnar för “svenska” förseningar om en HH-tågtunnel koppas på det danska järnvägsnätet

– Kystbanen har inte kört bättre än det senaste året då man varit frånkopplade från svenska trafiken, som i stort sett legat bakom de flesta förseningarna tidigare. Om man via en HH-förbindelse skulle koppla samman Kystbanen med den svenska järnvägsdriften som då på ett annat ställe kan skapa förseningar i det danska nätet, det vore olyckligt, sade transportminister Benny Engelbrecht när han presenterade infrastrukturplanen närmare på fredagen.

 

News Øresund – Anna Palmehag

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Interviews30. juni 2022

Han portrætterer Øresundsregionen fra et krimibogs-perspektiv

Efter at have dækket Øresundsregionen i årtier som journalist har Keld Broksø, der bor i København, nu skrevet sin syvende...

Life Science30. juni 2022

45 mia. DKK investeres i den danske del af Medicon Valley – 4000 nye job på vej

Life science-virksomhederne i den danske del af Medicon Valley slår ny investeringsrekord. 15 større anlægsinvesteringer gennemføres nu og i de...

Samfund30. juni 2022

Den svenske styringsrente hæves til 0,75 procentenheder

Den svenske styringsrente hæves med 50 procentenheder til 0,75 procent. Det meddelte Riksbanken torsdag. Det er den største renteforhøjelse i...

Life Science30. juni 2022

Fujifilm øger investeringen i sin danske medicinfabrik med 11 mia. DKK

Fujifilm Diosynth Biotechnologies (FDB) fortsætter investeringerne i den dansk-svenske life science-klynge Medicon Valley. Yderligere knap 11 mia. DKK investerer den...

Norden29. juni 2022

Det nordiske samarbejde i krisesituationer styrkes i ny erklæring

De nordiske samarbejdsministre vil få et styrket mandat til at fremme det nordiske perspektiv og sikre, at den frie bevægelighed...

Bæredygtighed29. juni 2022

Restprodukter fra svenske miner kan blive grundlaget for ny produktion af kunstgødning

Ruslands krig i Ukraine har understreget, at Sverige ikke har nogen produktion af egen gødning, hvor fosfor er en vigtig...

Energi29. juni 2022

Vattenfall overvejer at bygge minireaktorer for at imødekomme det stigende behov for el i Sverige

Vil små minireaktorer, SMR’er, være en del af løsningen på den stigende efterspørgsel efter elektricitet i Sverige? Ifølge en pressemeddelelse...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.