Følg os på

Infrastruktur

Den danske regering ønsker at udvide togstationen i Københavns Lufthavn og lave drejespor til tog fra Sverige – foreslår udredning af S-tog på Kystbanen til Helsingør

Publiseret

 

Udvid togstationen i Københavns Lufthavn og opret et vendespor, så tog fra Sverige kan have Kastrup som slutstation. Undersøg, om togtrafikken på Kystbanen til Helsingør skal erstattes af en ny generation af førerløse S-tog. Dette er nogle af forslagene i den danske regerings infrastrukturplan, der blev præsenteret fredag, og som inkluderer investeringer på 160 milliarder frem til 2035. Blandt forslagene, som nu vil blive forhandlet med de øvrige Folketingspartier, inden der træffes beslutning, er også en udvidelse af jernbanen fra Kastrup mod Kalvebod, reorganisering og koordinering af jernbanebåret offentlig transport i København, flere vej- og motorvejsprojekter på Sjælland og yderligere trin for at gøre Ny Ellebjerg Station til et knudepunkt for trafik også på Øresundsbanen. Infrastrukturplanen vedrører ikke spørgsmålet om, hvorvidt der skal bygges yderligere faste forbindelser på tværs af Øresund.

Behovet for at udvide veje og jernbaner, forbundet til Øresundsbroen for at øge kapaciteten over Øresund, er for nylig blevet rejst af flere aktører. Den danske regerings infrastrukturplan, der gælder indtil 2035, indeholder forslag om at udvide Øresundsmotorvejen samt jernbanestationen ved Kastrup lufthavn og sporene derfra til Kalvebod. Udvidelsen af togstationen i lufthavnen til fire spor ved brug af eksisterende godsspor anslås at koste 0,6 milliarder kroner. På den anden side er de dansk-svenske diskussioner om at bygge flere faste forbindelser over Øresund ikke nævnt i infrastrukturplanen.

Et andet forslag, der kan have stor indflydelse på togtrafikken mellem Danmark og Sverige, vedrører anlæggelse af et vendespor ved togstationen i Københavns Lufthavn i Kastrup, og som vil gøre det muligt at vende tog der kommer fra Sverige. Dette betyder, at alle tog fra Sverige således ikke behøver at fortsætte til hovedbanegården, hvis kapacitet er begrænset. I stedet kan tog fra Sverige have Kastrup som slutstation. Dette gør det ifølge projektoversigten til den danske plan, muligt at køre flere tog over Øresund og samtidig beskytte mod forsinkelser fra Sverige. “Projektet kan således både styrke integrationen i Øresundsregionen og bidrage til øget punktlighed i hele Danmark”, ifølge dataene. Det giver også mulighed for, at flere danske  fjern- og lokaltog kører til Amager og lufthavnen. Opførelsen af et vendespor estimeres at koste 0,3 milliarder kroner. Og afsluttes i anden halvdel af 2020’erne, efter at det nye signalanlæg er i drift. Det næste trin er at producere et endeligt beslutningsgrundlag ifølge rapporten. Andre initiativer, der for nylig er blevet drøftet, vedrører f.eks. Kystbanen mod Helsingør, hvor regeringen vil udrede, om det er muligt at indføre S-togtrafik med metrodrift, dvs. med førerløse fuldautomatiske tog. I så fald vil det stoppe planerne for en jernbanetunnel mellem Helsingborg og Helsingør, da almindelige tog og S-tog ikke kan køre på samme jernbane på Kystbanen.

Den nya knutpunkten Ny Ellebjerg station föreslås också få perronger för en järnvägslinje från Köpenhamns flygplats och vidare ut på Själland. Någon Kattegattförbindelse mellan Själland och Jylland finns däremot inte med i planen, utan utredningen pågår fortsatt.

Enligt transportminister Benny Engelbrecht (S) omfattar infrastrukturplanen 47 miljarder danska kronor till vägprojekt, 40 miljarder till järnvägsprojekt och ytterligare 40 miljarder till satsningar på kollektivtrafik. Därutöver finns bland annat förslag på åtgärder och satsningar som handlar om att dämpa buller från trafiken, cykling och att främja elbilstrafiken.

Några av förslagen med viss Öresundskoppling är:

  • Ett vändspår byggs vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup så att det blir möjligt för tåg från Sverige att vända och köra tillbaka direkt utan att komma till exempelvis Ørestad eller Hovdbangården. Det innebär att svenska tåg kan få Kastrup som slutstation.
  • En sydlig järnvägskorridor genom Köpenhamnsområdet ska skapas för att avlasta Hovedbanegården. Därför ska stationen vid Köpenhamns flygplats byggas ut till så kallad “retningsdrift” där de två befintliga järnvägsspåren nyttjas för all trafik i ena riktningen och de två spår som idag används för godstrafik för både passagerartåg och godståg i den andra riktningen. Dessutom ska ett omkörningsspår för godståg skapas vid Kalvebod. Detta skulle också medföra att kapaciteten ökar för tågtrafiken över Öresund.
  • Ny Ellebjerg Station ska byggas ut med perronger för Øresundsbanen, som är en del av den planerade ”Sydkorridoren”. Stationen ska bli en stor knutpunkt, där passagerare ska kunna byta mellan olika trafikslag – tåg, S-tåg, metro och buss.
  • Den spårburna kollektivtrafiken i Köpenhamn ska samordnas bättre mellan de olika trafikslagen. Den danska regeringen skriver att de har en vision om att det framöver ska vara förarlös så kallad metrodrift på S-tåglinjerna som ska få nya tåg, bättre möjligheter att byta mellan linjerna och det ska finnas fler tvärgående linjer.
  • Det ska utredas om den kommande förarlösa metrodriften av S-tågen också kan omfatta Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör, vilket alltså skulle sätta stopp för möjligheten att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör eftersom S-tåg och vanliga tåg inte kan köra på samma bana.
  • Den danska regeringen vill utreda om det går att införa mer stabila kommunikationslinjer till Bornholm, exempelvis genom mer frekvent flygtrafik. Frågan uppkom efter Sveriges gränsstängning mot Danmark under vintern. En mer stabil järnvägstrafik med direkttåg mellan Köpenhamn och Ystad finns för övrigt också med i Region Skånes långsiktiga planer.
  • Kapaciteten ska byggas ut vid järnvägsknutpunkten vid Ringsted och samtidigt ska hastigheten på banan uppgraderas för att klara utmaningarna när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar.
  • Danmark ska stödja de svenska initiativen till nattågslinjer mellan Malmö och Bryssel, samt mellan Stockholm och Hamburg.
  • Øresundsmotorvägen som korsar Amager och ansluter till Öresundsbron ska byggas ut.

Därutöver innehåller infrastrukturplanen en lång rad andra förslag. Ett av de projekt som regeringen valt att lägga extra stor fokus på, inte minst genom valet att presentera infrastrukturplanen på det stora läkemedelsbolaget Novo Nordisks anläggning i Kalundborg, är att det nu ska byggas motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och den västsjälländska staden.

Andra förslag handlar exempelvis om att övergå från dieseltåg till batteritåg, att utnämna år 2022 till Cykelns år och att införa ett sommarkort som till en billig penning ger fria kollektivresor under åtta dagar i hela Danmark. Dessutom vill regeringen tillsätta en kommission som ser över hur man med hjälp av biljettpriserna kan få fler att resa kollektivt.

Den danska regeringen öppnar nu för förhandlingar med samtliga partier i folketinget och dessa började redan under torsdagen.

– Målet är att ha ett avtal klart innan semestern, sade finansminister Nicolai Wammen (S) på pressträffen.

(News Øresund)

Fakta: Ministern varnar för “svenska” förseningar om en HH-tågtunnel koppas på det danska järnvägsnätet

– Kystbanen har inte kört bättre än det senaste året då man varit frånkopplade från svenska trafiken, som i stort sett legat bakom de flesta förseningarna tidigare. Om man via en HH-förbindelse skulle koppla samman Kystbanen med den svenska järnvägsdriften som då på ett annat ställe kan skapa förseningar i det danska nätet, det vore olyckligt, sade transportminister Benny Engelbrecht när han presenterade infrastrukturplanen närmare på fredagen.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.