Følg os på

Interviews

”Du vil også se mig stå på ølkassen”

Publiseret

 

Københavns økonomiske geografi strækker sig over en landegrænse, siger Tue David Bak, adm. direktør for Greater Copenhagen Committee. Han anser at det er en vigtig rolle for organisationen at sørge for at de nationale politikere ser, hvad der sker i Greater Copenhagen, men også at levere konkrete resultater i udviklingen af en metropolregion. Foto: News Øresund - Thea Wiborg

Midt i coronakrisen tiltrådte Tue David Bak sin nye stilling som administrerende direktør for Greater Copenhagen Committee. Han har fået et bredere mandat end sine forgængere, er i gang med at udvide sekretariatet og er fokuseret på at justere organisationen og fremover skabe flere resultater.

– Mange snakker om danske og svenske forskelle – I don’t see it!

At der skulle være forskelle på danskere og svenskere, er Tue David Bak overhovedet ikke enig i. Han ser ikke på det, hverken når han skal sætte sit hold på Greater Copenhagen Committees sekretariat eller når han taler om Greater Copenhagen regionen og tværregionalt samarbejde generelt.

– Generelt handler det jo om den kritiske masse. Og hvis du tager en innovationslinse på, så er der ikke en eneste innovativ virksomhed, som udvikler noget i en gruppe af mennesker, som alle sammen ligner hinanden.

– Det er ikke interessant som dansker at arbejde sammen med nogen, fordi de har et svensk pas, eller bor i Malmø. Det interessante er jo, at der er en, som tænker på en anden måde i Malmø, eller har en anden erfaring med sig fordi man bor der, eller har uddannet sig i den svenske model. Og dét er mega værdiskabende, siger Tue David Bak, adm. direktør for Greater Copenhagen Committee, til News Øresund.

Det er en varm augustdag. Solen har varmet mødelokalet under taget på Nørregade 7 i København godt op. Tue David Bak har netop ansat to nye medarbejdere på sekretariatet, som i slutningen af året vil tælle otte personer.

– Bestyrelsen har ønsket et mere markant sekretariat, fortæller han.

Og som adm. direktør får Tue David Bak også en mere fremtrædende rolle end sine forgængere, der har haft titlen sekretariatsleder.

– Det er en del af min opgave at repræsentere organisationen. Det vil helt klart mere være et parløb nu, og ikke kun den politiske ledelse som repræsenterer Greater Copenhagen.

– Du vil også se mig stå på ølkassen på Folkemødet, eller hvor det nu kan være, og være ansigtet udadtil for Greater Copenhagen.

Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen Committee har 89 medlemmer som består af samtlige kommuner i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och Region Halland samt de fire regioner. Foto: News Øresund – Johan Wessman

I 2016 blev den tidligere politiske samarbejdsorganisation Öresundskomiteen omdannet til Greater Copenhagen & Skåne Committee og medlemskredsen blev samtidig udvidet til samtlige kommuner og de tre regioner i Region Hovestaden, Region Sjælland og Region Skåne. Senere kom også Region Halland med og organisationen skiftede navn til Greater Copenhagen Committee. Efter fire år er det tid til at gennemgå organisationens resultater, mener Tue David Bak.

– Det er jo en organisation, som skulle genkigge lidt på sin rolle. Og det kan jeg godt lide. At der er plads til at man kan påvirke og sætte sit eget aftryk, selvfølgelig sammen med andre gode kræfter, svarer han på spørgsmålet om, hvorfor han har takket ja til jobbet.

Tue David Bak kommer senest fra en stilling som direktør på Udenrigsministeriets Innovation Centre Denmark i Tel Aviv. Tidligere har han blandt andet været regional udviklingsdirektør i Region Sjælland. Som adm. direktør for Greater Copenhagen Committee vil han tage en mere aktiv rolle i arbejdet med at skabe resultater, ikke kun kommunikere dem, fastslår Tue David Bak.

Ifølge handlingsplanen for 2020/2021 har Greater Copenhagen Committee opstillet fire overordnet politiske prioriteringer:

  • Bedre infrastruktur og mobilitet
  • Tiltrække talenter, investeringer og turister
  • International markedsføring
  • Skabe en vækstregion der bliver mere og mere integreret

Greater Copenhagen Committee støtter blandt andet Invest in Skåne og Copenhagen Capacity når det handler om markedsføring og at tiltrække talenter, investeringer og turister. Det er en del af organisationens strategi at samarbejde med andre organisationer såvel som medlemsorganisationerne for at sammensætte de rette kompetencer for de aktuelle projekter. Organisationens konkrete indsatser har gennem de seneste år hovedsagligt handlet om lobbyarbejde, mener Tue David Bak.

– Vi har jo blandt andet samlet nogle af de bedste og klogeste hoveder fra vores medlemsorganisationer til at se på, hvordan vores infrastruktur kan blive mere sammenhængende, og så laver vi en lobbyindsats for det på nationalt plan, siger Tue David Bak.

Bestyrelsen har vedtaget et trafikcharter med en fælles vision for bæredygtig infrastruktur og mobilitet. I chartret er der blandt andet langsigtede målsætninger om maksimalt 2 ½ times togrejse mellem København og Hamburg såvel som mellem Malmø og Stockholm, en eller flere yderligere faste forbindelser mellem Sverige og Danmark samt en mere sammenhængende kollektiv trafik i hele Greater Copenhagen.

Også i forhold til at skabe et mere integreret arbejdsmarked, handler det mest om at gøre en lobbyindsats.

– Det er jo typisk nationalt styrede regler, som har udgjort barriererne for arbejdsmarkedsintegrationen, konstaterer Tue David Bak.

I Greater Copenhagen Committees arbejdsmarkedscharter er der blandt andet konkrete forslag til hvordan arbejdsmarkedet skal blive mere sammenhængende gennem at sikre bedre viden om arbejdsmarkedets udbud og efterspørgsel på begge sider samt øget koordinering af beskæftigelsesindsatser.

Ud over de to chartrer, har Greater Copenhagen også vedtaget et charter for digital infrastruktur og digitalisering, og et grønt charter om klima og miljø er under udarbejdelse.

Fremover vil Tue David Bak have, at organisationen skal være mere aktiv i forhold til at skabe konkrete resultater i udviklingen af en metropolregion. Der skal være to ben i Greater Copenhagens arbejde.

– Vi skal forklare hvorfor og hvordan man kan gøre det bedre. Det lyder lidt banalt, men det er vigtigt. For det er ikke i DNA’et hos dem der sidder i Stockholm. Det er interessevaretagelse. Den anden ting er, at vi skal vise gennem projekter, eller medlemsorganisationerne, hvordan man kan gøre det anderledes.

– Vi skal lobbye for at nogle andre hjælper os, men vi skal også være med til at bygge fundamentet for fremtiden, forklarer Tue David Bak.

I slutningen af dette år vil der være otte medarbejdere på Greater Copenhagen Committees sekretariat. Foto: News Øresund – Thea Wiborg

Siden Tue David Bak tiltrådte sin stilling har regionen været præget af coronapandemien og en delvist lukket grænse, mindsket trafik og landenes forskellige restriktioner og anbefalinger.

– Det er klart at psykologisk har det påvirket. Der er et billede af at arbejdsmarkedet er i nedsmeltning.

– Der er mange som har haft en idé om, at man ikke kan få lov til at arbejde i Danmark, hvis man er svensker, fordi der har været lukket, men det har jo aldrig været sandt. Det har taget længere tid og der har været færre tog, så transporten er blevet besværligere, siger han.

Men, fremhæver Tue David Bak, regionen er faktisk ikke så hårdt ramt, hvis man ser på arbejdsløsheden. Og samarbejdet fortsætter.

– Det rokker ikke fundamentalt ved grunden, at der er en merværdi ved at samarbejde i nogle partnerskaber på tværs i en sammenhængende region, mener han.

– Københavns økonomiske geografi strækker sig over en landegrænse. Det gør den også i Sønderjylland, hvor det strækker sig ind i Tyskland, men der er der mere tradition omkring det. Og der skal nok være nogle borgmestre, som skal fortælle, hvis der er et problem.

– Hovedrollen for os, er at hjælpe med at informere beslutningstagere på nationalt niveau om, hvad der sker i vores økonomiske geografi.

Coronakrisen er netop et eksempel på, hvordan politikerne i Greater Copenhagen Committee har råbt op.

– At der er blevet lavet regionaliseret ordning for åbningen af grænsen, håber jeg, er fordi både de danske og svenske politikere i Greater Copenhagen har lagt et formelt og uformelt pres, siger Tue David Bak.

Men det overordnede mål for Greater Copenhagen Committees arbejde, er at skabe en metropolregion, understreger Tue David Bak:

– Der har været to typer af syn på Greater Copenhagen. Det ene har været, at det er et integrationsprojekt. Det andet er, at det er et økonomisk metropoludviklingsprojekt. Og nogle gange overlapper de, men nogle gange gør de ikke. Jeg ser ikke vores mandat som alene et integrationssamarbejde. Det er ikke den bærende søjle. Det er at skabe en stærk økonomisk metropolregion, hvor det er én af forudsætningerne, at man kan få dygtig arbejdskraft for eksempel fra den anden side af Øresund, siger han.

News Øresund – Thea Wiborg

 

Fakta om Greater Copenhagen Committee

Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen Committee har 89 medlemmer som består af samtlige kommuner i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och Region Halland samt de fire regioner. Det øverste organ er den politiske bestyrelse som består af ni danske og ni svenske repræsentanter. Derudover er der en administrativ styregruppe, bestående af embedsmænd på chefniveau, en koordinationsgruppe med embedsmænd samt et sekretariat som vil have otte ansatte i slutningen af året. Ifølge handlingsplanen 2020/2021 er der desuden arbejdsgrupper for følgende områder: indikationer og nøgletal, kommunikation, Greater Copenhagen Green, digital udvikling, kampagner og international markedsføring, integreret arbejdsmarked samt infrastruktur og mobilitet.

 

Interviewserie i News Øresund – Øresundsbroen 20 år

I år fylder Øresundsbroen 20 år. News Øresund sætter fokus på dette jubilæum, med en serie interviews med personer som lever og er aktive i regionen, eller som har spillet en vigtig rolle i dens udvikling.

De fleste af interviewsne indgår også i bogen ”Checkpoint 2020 – mennesker, grænser og visioner i Øresundsbrons tid” (Makadam förlag), der blev udgivet i maj af Øresundsinstituttet og Centrum för Öresundsstudier ved Lunds universitet.

Læs flere interviews i serien:
Livet som ”kærlighedsflygtning”
Den administrerende direktør da broen åbnede: ”Det var et magisk øjeblik!”
Forskningsanlæg gjorde tyske Ralf Trant til Øresundsborger
Med en musikalsk mission
Tidligere adm. direktør: Det danske-svenske kulturmix giver et spændende udgangspunkt for virksomheder
Flytningen fra Stockholm åbnede hendes øjne for Øresundsregionen
Forskelle i dansk og svensk kultur giver dynamik i arbejdslivet
Biologen på Peberholm
København blev en fristad, da Malmø føltes for lille
Hun har base på begge sider af Sundet
Havnefusion gav mere end økonomisk gevinst
Ingvar Carlsson havde bestemt sig: ”Når jeg bliver statsminister skal broen bygges”
Han var med i beslutningen om Øresundsbroen
Med udsigt til Sverige
Akademiker flyttede fra Rumænien til Øresund – efterlyser en vej ind på arbejdsmarkedet
Øresundsbroens direktør opfordrer staterne til at tænke mere grænseoverskridende
”Danmark holder af sine fiskere – i Sverige ses vi som en pittoresk faggruppe”
Den skjulte vej over Øresundsbroen
Ung dansk skater lokket af kreativt gymnasium i Malmø
Svensk, dansk eller ”skandigrød”
Paskontrollant er et varmere job, end hun troede
Fra bromodstander til Øresundsentusiast
Togkontrolløren som er blevet Øresundspendlernes favorit

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Arbejdsmarked13. juni 2024

Ny skatteaftale på plads – underskrevet af ministre

Glædeligt, vigtigt og endelig! Sådan beskrev Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) og Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S) den nye, genforhandlede...

Ejendomme12. juni 2024

Efterspørgslen på nybyggede boliger falder i Skåne 

26 procent færre nyproducerede boliger blev efterspurgt i Skåne i 2023 sammenlignet med året før. Det viser Region Skånes model...

Infrastruktur12. juni 2024

Det står klart, hvordan en Øresundsmetro skal forbindes til Malmø

En station på eksisterende grund i den nordlige del af Västra Hamnen, Galeonen+, via en boret tunnel til den næste...

Infrastruktur12. juni 2024

Ny undersøgelse: Et afgreningskammer for at forbinde en Øresundsmetro med M5-linjen i København ville koste 400 millioner kroner at bygge

Det ville koste 400 millioner kroner at bygge et afgreningskammer på den kommende metrolinje M5 i København for at kunne...

Sverige11. juni 2024

Den svenske regering vil tillade gårdsalg af alkohol – det svenske alkoholmonopol lever videre

Svenske gårde og mikrobryggerier skal have lov til at sælge øl, vin og spiritus i Sverige, men i begrænset omfang....

Samfund30. maj 2024

Tusindvis af svenske sygeplejersker kan gå i strejke den 4. juni – ønsker kortere arbejdstid

Den 4. juni kan omkring 2.000 medlemmer af det svenske fagforbund Vårdförbundet, som primært organiserer sygeplejersker, gå i strejke, hvis...

Arbejdsmarked31. maj 2024

Dansk-svensk aftale om social sikring genforhandlet – giver større fleksibilitet

Mens ændringerne i den genforhandlede dansk-svenske skatteaftale, Øresundsaftalen, skal træde i kraft i 2025, er en anden dansk-svensk aftale i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.