Følg os på

Infrastruktur

En Øresundsmetro er socioøkonomisk rentabel ifølge København og Malmø udredning

Publiseret

 

Malmø og København har undersøgt en metroforbindelse mellem byerne i næsten ti år. Kort: News Øresund

En metroforbindelse, Øresundsmetroen, mellem København og Malmø vil give et socioøkonomisk afkast på samme niveau som Cityringen i København og Citybanan i Stockholm. Den ville øge antallet af ledige job tilgængelige over Sundet inden for en times rejsetid fra 0,8 til 1,3 millioner. Det viser beregninger fra byernes fælles udredningsarbejde, der blev præsenteret fredag. Omkostningerne ved forbindelsen anslås til ca. 30 milliarder. Finansieringen foreslås at komme fra indtægter fra Øresundsbron, billetindtægter fra forbindelsen og medfinansiering fra EU.

20 minutters rejsetid og afgange hvert 90. sekund. Sådan ser Malmø og Københavns forslag ud i det fælles udredningsarbejde om en Øresundsmetro, en metro mellem byerne. I næsten ti år er undersøgelsen foretaget med økonomisk støtte fra EU’s Interreg-program, og fredag ​​blev slutkonferencen for den fjerde fase afholdt.

Forbindelsens socioøkonomiske afkast beregnes til 3 procent intern rente (dansk metode) og en netto nutidsværdi på -0,14 (svensk metode), der ifølge undersøgelsen er på samme niveau som for eksempel Cityringen København og Citybanan i Stockholm. Hvis der også medtages effekter som bl.a. høj driftsstabilitet og øget kapacitet, øges værdien yderligere, og hvis EU’s fremtidige plan for trafiksystemet og Region Skånes strategi realiseres, estimeres den socioøkonomiske gevinst at blive flere milliarder.

Forbindelsen foreslås at blive en 22 kilometer lang boret tunnel under Øresund, som på den danske side af Sundet skal forbindes med hovedstadens metrosystem.

– En Øresundsmetro kobles på Københavns metrosystem og planerne for den nye ø Lynetteholmen, som vi arbejder på. Vi har brug for at sikre plads til flere indbyggere, og Lynetteholmen forventes at have 35.000 indbyggere og det samme antal arbejdspladser. Øen skal klimasikre byen og have en solid infrastruktur. Lynetteholmen er en del af løsningen for at få en metro, sagde Lars Weiss (S), Københavns overborgmester, i sin indledende tale.

Byggeperioden forventes at tage 6,5–7 år, og 2035 angives som mulig trafikstart. De anslåede omkostninger ved forbindelsen er 30 milliarder kroner, inklusiv et risikotillæg på 50 procent – et krav i den danske beregningsmodel. Mulige finansieringskilder, angivet i rapporten, er fremtidige indtægter fra Øresundsbron, billetindtægter fra en Øresundsmetro og medfinansiering fra EU, da projektet er placeret i den europæiske prioriterede ScanMed-korridor.

Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, Femern Bælt-tunnelen, som forventes afsluttet i 2029, skaber et behov for øget kapacitet også over Øresund, sagde Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), borgmester i Malmø på mødet.

– Femern Bælt-forbindelsen øger vigtigheden af ​​at få fremdrift i byggeriet af metroen. Femern-forbindelsen er en af ​​de allervigtigste investeringer, der giver et potentiale, som vi er forpligtet til at tage vare på. Det giver et reelt løft til de svenske eksportmuligheder og til grøn omstilling. For os handler Øresundsmetroen også om at sammenkoble arbejdsmarkedsregionen.

Den forkortede rejsetid forventes ikke kun at komme pendlere i København og Malmø til gode, men også en række kommuner rundt om byerne. Antallet af personer, der kan nå den anden side af Sundet inden for 60 minutters rejsetid, øges ifølge undersøgelsen fra 1,3 til 2,3 millioner personer med metroforbindelsen. Antallet af arbejdspladser, der vil være tilgængelige inden for en times rejsetid, anslås at stige med en halv million fra 0,8 til 1,3 millioner.

Et af argumenterne der fremføres i undersøgelsen er, at forbindelsen vil aflaste Øresundsbron.

– Alle, der allerede bruger Øresundsbron i kombination med at vi får flere indbyggere, og der er behov for mere transport, at Femern Bælt-forbindelsen åbner, og der kommer flere godstog, kan give øget pres på Øresundsbron. Øresundsmetroen er beregnet til at tage mange af pendlerne, da der så behøves mindre kapacitet på Øresundsbron til lokal- og regionaltog, sagde Jeppe Grønholt Pedersen, leder af økonomiadministrationen i Københavns Kommune, der præsenterede undersøgelsen.

Øresundsmetroen anslås at få omkring 30.000 passagerer om dagen. Kommunernes udredningsarbejde har været udført i fire faser siden 2012.

Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om at opbygge en ekstra fast forbindelse over Øresund. I slutningen af ​​januar blev den dansk-svenske statslige strategiske analyse af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør præsenteret. Derudover undersøger Landskrona stad forudsætningerne for en forbindelse til Nordhavn i København. I det politiske samarbejde Greater Copenhagens fælles Trafikcharter er der både en fast HH-forbindelse og en Øresundsmetro med prioriterede investeringer.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta: undersøgelser og forslag til faste forbindelser

 

HH-forbindelse
Strækning: Helsingborg-Helsingør
Forbindelsen udredes som to tunneler, en vejforbindelse mellem byens centre og en jernbaneforbindelse til persontog lige syd for byerne.
Status: Dansk-svensk statslig strategisk analyse med Interreg-støtte blev præsenteret i slutningen af ​​januar 2021

Øresundsmetro
Strækning: Malmø-København
Forbindelsen undersøges som en metrotunnel til passagertrafik mellem byens centre
Status: Den fjerde fase af byernes fælles efterforskningsarbejde med Interreg-støtte præsenteres fredag

Europasporet
Strækning: Landskrona-København
Forbindelsen er tidligere blevet udredt som en tunnel til gods-, fjern- og regionaltog mellem Landskrona og Nordhavn i København, og forslaget for nylig udvidet til en kombineret vej- og jernbaneforbindelse
Status: Forslaget fremsættes af Landskrona stad, som på egen hånd undersøger forudsætningerne for en forbindelse

Kattegatforbindelse
Strækning: Kalundborg-Aarhus
Forbindelsen udredes dels som en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og dels som kun en vejforbindelse mellem Kalundborg på Sjælland og Jylland i højde med Aarhus
Status: Den statslige danske udredning forventes at blive præsenteret i slutningen af ​​2021

Besluttet og under opførelse: Femern Bælt-forbindelsen
Strækning: Rødby-Puttgarden
Tunnel til vej- og jernbanetrafik mellem Danmark og Tyskland.
Status: Byggeri startede i januar 2021 og forventes afsluttet i 2029

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Arbejdsmarked13. juni 2024

Ny skatteaftale på plads – underskrevet af ministre

Glædeligt, vigtigt og endelig! Sådan beskrev Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) og Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S) den nye, genforhandlede...

Ejendomme12. juni 2024

Efterspørgslen på nybyggede boliger falder i Skåne 

26 procent færre nyproducerede boliger blev efterspurgt i Skåne i 2023 sammenlignet med året før. Det viser Region Skånes model...

Infrastruktur12. juni 2024

Det står klart, hvordan en Øresundsmetro skal forbindes til Malmø

En station på eksisterende grund i den nordlige del af Västra Hamnen, Galeonen+, via en boret tunnel til den næste...

Infrastruktur12. juni 2024

Ny undersøgelse: Et afgreningskammer for at forbinde en Øresundsmetro med M5-linjen i København ville koste 400 millioner kroner at bygge

Det ville koste 400 millioner kroner at bygge et afgreningskammer på den kommende metrolinje M5 i København for at kunne...

Sverige11. juni 2024

Den svenske regering vil tillade gårdsalg af alkohol – det svenske alkoholmonopol lever videre

Svenske gårde og mikrobryggerier skal have lov til at sælge øl, vin og spiritus i Sverige, men i begrænset omfang....

Samfund30. maj 2024

Tusindvis af svenske sygeplejersker kan gå i strejke den 4. juni – ønsker kortere arbejdstid

Den 4. juni kan omkring 2.000 medlemmer af det svenske fagforbund Vårdförbundet, som primært organiserer sygeplejersker, gå i strejke, hvis...

Arbejdsmarked31. maj 2024

Dansk-svensk aftale om social sikring genforhandlet – giver større fleksibilitet

Mens ændringerne i den genforhandlede dansk-svenske skatteaftale, Øresundsaftalen, skal træde i kraft i 2025, er en anden dansk-svensk aftale i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.