Følg os på

Infrastruktur

En Øresundsmetro er socioøkonomisk rentabel ifølge København og Malmø udredning

Publiseret

 

Malmø og København har undersøgt en metroforbindelse mellem byerne i næsten ti år. Kort: News Øresund

En metroforbindelse, Øresundsmetroen, mellem København og Malmø vil give et socioøkonomisk afkast på samme niveau som Cityringen i København og Citybanan i Stockholm. Den ville øge antallet af ledige job tilgængelige over Sundet inden for en times rejsetid fra 0,8 til 1,3 millioner. Det viser beregninger fra byernes fælles udredningsarbejde, der blev præsenteret fredag. Omkostningerne ved forbindelsen anslås til ca. 30 milliarder. Finansieringen foreslås at komme fra indtægter fra Øresundsbron, billetindtægter fra forbindelsen og medfinansiering fra EU.

20 minutters rejsetid og afgange hvert 90. sekund. Sådan ser Malmø og Københavns forslag ud i det fælles udredningsarbejde om en Øresundsmetro, en metro mellem byerne. I næsten ti år er undersøgelsen foretaget med økonomisk støtte fra EU’s Interreg-program, og fredag ​​blev slutkonferencen for den fjerde fase afholdt.

Forbindelsens socioøkonomiske afkast beregnes til 3 procent intern rente (dansk metode) og en netto nutidsværdi på -0,14 (svensk metode), der ifølge undersøgelsen er på samme niveau som for eksempel Cityringen København og Citybanan i Stockholm. Hvis der også medtages effekter som bl.a. høj driftsstabilitet og øget kapacitet, øges værdien yderligere, og hvis EU’s fremtidige plan for trafiksystemet og Region Skånes strategi realiseres, estimeres den socioøkonomiske gevinst at blive flere milliarder.

Forbindelsen foreslås at blive en 22 kilometer lang boret tunnel under Øresund, som på den danske side af Sundet skal forbindes med hovedstadens metrosystem.

– En Øresundsmetro kobles på Københavns metrosystem og planerne for den nye ø Lynetteholmen, som vi arbejder på. Vi har brug for at sikre plads til flere indbyggere, og Lynetteholmen forventes at have 35.000 indbyggere og det samme antal arbejdspladser. Øen skal klimasikre byen og have en solid infrastruktur. Lynetteholmen er en del af løsningen for at få en metro, sagde Lars Weiss (S), Københavns overborgmester, i sin indledende tale.

Byggeperioden forventes at tage 6,5–7 år, og 2035 angives som mulig trafikstart. De anslåede omkostninger ved forbindelsen er 30 milliarder kroner, inklusiv et risikotillæg på 50 procent – et krav i den danske beregningsmodel. Mulige finansieringskilder, angivet i rapporten, er fremtidige indtægter fra Øresundsbron, billetindtægter fra en Øresundsmetro og medfinansiering fra EU, da projektet er placeret i den europæiske prioriterede ScanMed-korridor.

Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, Femern Bælt-tunnelen, som forventes afsluttet i 2029, skaber et behov for øget kapacitet også over Øresund, sagde Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), borgmester i Malmø på mødet.

– Femern Bælt-forbindelsen øger vigtigheden af ​​at få fremdrift i byggeriet af metroen. Femern-forbindelsen er en af ​​de allervigtigste investeringer, der giver et potentiale, som vi er forpligtet til at tage vare på. Det giver et reelt løft til de svenske eksportmuligheder og til grøn omstilling. For os handler Øresundsmetroen også om at sammenkoble arbejdsmarkedsregionen.

Den forkortede rejsetid forventes ikke kun at komme pendlere i København og Malmø til gode, men også en række kommuner rundt om byerne. Antallet af personer, der kan nå den anden side af Sundet inden for 60 minutters rejsetid, øges ifølge undersøgelsen fra 1,3 til 2,3 millioner personer med metroforbindelsen. Antallet af arbejdspladser, der vil være tilgængelige inden for en times rejsetid, anslås at stige med en halv million fra 0,8 til 1,3 millioner.

Et af argumenterne der fremføres i undersøgelsen er, at forbindelsen vil aflaste Øresundsbron.

– Alle, der allerede bruger Øresundsbron i kombination med at vi får flere indbyggere, og der er behov for mere transport, at Femern Bælt-forbindelsen åbner, og der kommer flere godstog, kan give øget pres på Øresundsbron. Øresundsmetroen er beregnet til at tage mange af pendlerne, da der så behøves mindre kapacitet på Øresundsbron til lokal- og regionaltog, sagde Jeppe Grønholt Pedersen, leder af økonomiadministrationen i Københavns Kommune, der præsenterede undersøgelsen.

Øresundsmetroen anslås at få omkring 30.000 passagerer om dagen. Kommunernes udredningsarbejde har været udført i fire faser siden 2012.

Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om at opbygge en ekstra fast forbindelse over Øresund. I slutningen af ​​januar blev den dansk-svenske statslige strategiske analyse af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør præsenteret. Derudover undersøger Landskrona stad forudsætningerne for en forbindelse til Nordhavn i København. I det politiske samarbejde Greater Copenhagens fælles Trafikcharter er der både en fast HH-forbindelse og en Øresundsmetro med prioriterede investeringer.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta: undersøgelser og forslag til faste forbindelser

 

HH-forbindelse
Strækning: Helsingborg-Helsingør
Forbindelsen udredes som to tunneler, en vejforbindelse mellem byens centre og en jernbaneforbindelse til persontog lige syd for byerne.
Status: Dansk-svensk statslig strategisk analyse med Interreg-støtte blev præsenteret i slutningen af ​​januar 2021

Øresundsmetro
Strækning: Malmø-København
Forbindelsen undersøges som en metrotunnel til passagertrafik mellem byens centre
Status: Den fjerde fase af byernes fælles efterforskningsarbejde med Interreg-støtte præsenteres fredag

Europasporet
Strækning: Landskrona-København
Forbindelsen er tidligere blevet udredt som en tunnel til gods-, fjern- og regionaltog mellem Landskrona og Nordhavn i København, og forslaget for nylig udvidet til en kombineret vej- og jernbaneforbindelse
Status: Forslaget fremsættes af Landskrona stad, som på egen hånd undersøger forudsætningerne for en forbindelse

Kattegatforbindelse
Strækning: Kalundborg-Aarhus
Forbindelsen udredes dels som en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og dels som kun en vejforbindelse mellem Kalundborg på Sjælland og Jylland i højde med Aarhus
Status: Den statslige danske udredning forventes at blive præsenteret i slutningen af ​​2021

Besluttet og under opførelse: Femern Bælt-forbindelsen
Strækning: Rødby-Puttgarden
Tunnel til vej- og jernbanetrafik mellem Danmark og Tyskland.
Status: Byggeri startede i januar 2021 og forventes afsluttet i 2029

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Kultur14. januar 2022

Dronning Margrethe fejrer 50 år på tronen

Den 14. januar 1972 blev dronning Margrethe II dronning af Danmark efter at hendes far, kong Frederik IX, var død....

Bæredygtighed14. januar 2022

Mærsk fremskynder klimamål for containerflåden

Danske A.P. Møller – Mærsk, et af verdens to største containerrederier, øger tempoet for at nå sine klimamål. I 2018...

Miljø14. januar 2022

Aktuelt i Øresundsdebatten uge 2: Øresundspendling, Lynetteholm og havmiljø i Køge Bugt ud for svenske Falsterbo samt køer ved den svenske grænsekontrol

Skånsk arbejdskraft og Øresundspendling kommer i fokus i takt med, at manglen på arbejdskraft vokser i Danmark. Mens arbejdet med...

Infrastruktur14. januar 2022

Op- og nedgang i passagertrafikken, men rekord for lastbiltrafikken, når Øresundsbroen opsummerer 2021

Togtrafikken over Øresundsbron var 57,8 procent lavere og personbiltrafikken 39,2 procent lavere sidste år sammenlignet med trafikvolumen før coronapandemien 2019....

Infrastruktur13. januar 2022

Anlægningen af Lynetteholm startet – Länsstyrelsen Skåne fortsat bekymret over spredningen af bundmateriale ved Falsterbonäset

I januar indledte udviklingsselskabet By & Havn arbejdet med at bygge Lynetteholm, en 275 hektar stor ny halvø i Københavns...

Arbejdsmarked13. januar 2022

Arbejdsløsheden i Skåne stiger igen

For første gang siden arbejdsløsheden toppede i sommeren 2020, er arbejdsløsheden i Skåne nu stigende. Arbejdsløsheden i Skåne var på...

Samfund13. januar 2022

Nye restriktioner fra og med onsdag i Sverige

Restauranter og barer skal lukke senest kl. 23.00, og på restauranter, i biografer og til koncerter er kun siddende publikum...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.