26 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1A xx

Published on oktober 23rd, 2018 | by Nicklas Andersen

0

EU-rapport kritiserer Sveriges ydre grænsekontrol

2018-10-23:

Inspektører fra Schengen-samarbejdet fordømmer Sveriges arbejde med at beskytte EU’s ydre grænser. Det afslørede Kvällsposten i september, efter at have taget del i en hemmelig rapport. Foto: News Øresund

Inspektører fra Schengen-samarbejdet fordømmer Sveriges arbejde med at beskytte EU’s ydre grænser. Det afslørede Kvällsposten i september, efter at have fået indsigt i en hemmelig rapport. Nu afslører Sveriges Radio, at kritikken mod Sverige er endnu hårdere end tidligere frygtet – EU-Kommissionen kræver nu at Sverige vedtager tiltag.

I EU’s grænsesamarbejde Schengen er målet, at medlemsstaterne skal afskaffe alle grænsekontroller mellem Schengen-stater (den indre grænsekontrol), men samtidig foretage strikse kontroller af dem, som rejser ind fra lande uden for EU (den ydre grænsekontrol). I samarbejdet deltager de fleste EU-lande (på nær Storbritannien), EES-landene Norge, Island og Lichtenstein samt Schweiz.

For at kontrollere om medlemsstaterne holder opsyn med deres ydre grænser, sender EU med jævne mellemrum inspektører ud til Schengen-staterne for at undersøge grænsekontrollerne. I 2017 var det Sveriges tur, og inspektørerne skrev en rapport, som endnu ikke er blevet offentliggjort.

Dele af rapporten blev dog lækket i medierne tidligere på efteråret. Kvällsposten afslørede, at inspektørerne fordømmer Sveriges kontroller af EU’s ydre grænse. I rapporten skriver de, at Sveriges grænsekontroller er dårligt bemandede, har mangelfulde rutiner og at personalet mangler den nødvendige kompetence og uddannelse. Dette skal ifølge Kvällspostens oplysninger blandt andet have ledt til at tilbagevendende jihadister og rejsende med falske pas ikke blev opdaget, mens personer, der har haft ret til at rejse ind i Sverige, er blevet frihedsberøvet eller afvist.

Nu afslører Sveriges Radio (Ekot), at kritikken mod Sverige er endnu hårdere, end man tidligere kendte til. Schengen-inspektørerne fordømmer hele det svenske system med grænsekontroller og siger, at der mangler samarbejde mellem politiet, kystvagten, toldvæsnet og Migrationsverket. Desuden mangler personalet på lufthavne, havne og andre grænseovergange tilgang til flere vigtige databaser, hvor de kan søge på personer, som vil rejse ind i landet.

Sveriges kontroller opfylder ikke EU’s krav, ifølge rapporten, och EU-Kommissionen kræver derfor, at Sverige umiddelbart vedtager de påkrævede tiltag.

– Jeg vil vente med at bedømme alvorsgraden indtil jeg har set, hvordan rapporten ser ud til slut. Men uanset hvad man vil påpege fra EU-Kommissionens side, er jeg opsat på, at vi skal leve op til kravene, siger Sveriges justitsminister Morgan Johansson (S) til Ekot.

Svensk grænsepoliti, som Kvällsposten har talt med, kritiserer også den midlertidige indre grænsekontrol mod blandt andet Danmark for ikke at foretage nogle søgninger på personer, der rejser ind i landet, men kun at kontrollere om de har gyldigt ID.

Sverige fik dispensation fra EU til at indføre denne kontrol i forbindelse med flygtningekrisen 2015, selvom det egentlig strider mod Schengen-aftalen. De indre grænsekontroller har været tidsbegrænsede men er blevet forlængede af flere omgange – seneste forlængelse gælder til og med d. 11. november 2018. I juli 2018 blev den indre grænsekontrol desuden udvidet til at omfatte flere havne og lufthavne end tidligere. Årsagen var, at politiet havde behov for flere beføjelser til at forhindre potentielle terrorister og andre kriminelle fra at rejse ind i landet – til forskel fra 2015 hvor målet var at kontrollere strømmen af flygtninge og migranter.

(News Øresund – Oskar Madunic Olsson)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑