Følg os på

Øresund

Europa-Kommissionen har vedtaget det nye Interreg-program Øresund-Kattegat-Skagerrak – første mulighed for at ansøge om projektstøtte er den 23. september

Publiseret

 

Europa-Kommissionen har givet grønt lys for den nye Interreg ØKS-programperiode for 2021-2027, hvor der vil blive tildelt projektstøtte for et beløb svarende til en milliard danske kroner. Foto: News Øresund

Tempoet bliver højt, når det nye Interreg-program for  Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) indleder den nye programperiode for 2021-2027. Europa-Kommissionen har ventet med at vedtage programmet formelt, men har nu givet grønt lys. Projektansøgninger til den første ansøgningsrunde skal være indsendt den 23. september. Da Interreg ØKS imidlertid allerede har ydet støtte til forprojekter, såkaldte brobygningsprojekter, er der mere end 30 projekter, der er klar til at indsende ansøgninger. Der er i alt 140 mio. EUR til rådighed frem til 2027, et beløb svarende til en milliard danske kroner. Den næste mulighed for at indsende projektansøgninger vil allerede være i begyndelsen af 2023.

Under de senaste två åren har det arbetats på att ta fram ett nytt program för gränsöverskridande EU-projektsamarbeten i geografin Øresund-Kattegat-Skagerrak. Ett år försenat är det dags att gå från planering till verkställande. Fram till 2027 finns 140 miljoner euro, motsvarande en miljard danske kroner, att fördela till projekt inom fyra olika områden.  Innovation och entreprenörskap och grön omställning är de två största områdena som vardera från 35 procent av stödpengarna. När det gäller transport och mobilitet samt gränslös arbetsmarknadsregion får dessa områden vardera 15 procent av programperiodens budget. En nyhet jämfört med förra programperioden är att Interregprojekten kan beviljas stöd med upp till 60 procent av projektkostnaden. Tidigare låg stödgränsen vid 50 procent av kostnaderna. För norska partner är dock stödgränsen fortsatt 50 procent. Den 31 augusti arrangeras ett andra digitalt ansökningsseminarium för de som är intresserade av att ansöka om projektstöd.

News Øresund bad Sara Persson, handläggare på den förvaltande svenske myndighet Tillväxtverket, att svara på några frågor om den nya programperioden för Interreg ØKS:

Hur stort belopp av programperiodens 140 miljoner euro inom ØKS räknar ni med att tilldela i denna omgång?
Hela programmets budget är öppen för ansökningar. Hur mycket som kommer att beslutas beror på hur många projektansökningar som kommer in och vilken kvalitet de håller. Projekten bedöms bland annat utifrån sitt bidrag till de specifika mål som finns i programmet, sitt gränsregionala mervärde, sitt bidrag till hållbarhet och projektpartnerskapets förmåga att genomföra projekten och leverera resultat.

Hur går intresserade organisationer till väga för att lämna in en ansökan till dess?
På interreg-oks.eu finns information om hur man går tillväga för att ansöka. Vi rekommenderar att man kontaktar några av våra projektrådgivare och diskuterar sin projektidé innan man skickar in en ansökan för att säkerställa att den passar in i programmet och hamnar rätt. Det finns rådgivare på plats under hela augusti. Ansökningarna skickas in digitalt och det systemet öppnar samtidigt som ansökningsomgången öppnar den 2 september.

Hur många projektidéer känner ni till som kan vara aktuella till den 23 september?
Det finns drygt 30 så kallade brobyggarprojekt som antingen nyligen har avslutats eller är på väg att avslutas. De är förberedelseprojekt från förra programperioden som syftar till att göra aktörer redo att söka medel nu när det nya programmet öppnar. Det finns brobyggarprojekt inom de flesta delar av det nya programmet men vi ser ett särskilt stort intresse för nya projekt inom hälsa/life science och grön omställning så på de områdena räknar vi med att få in flera projektansökningar.

När blir nästa deadline att söka medel?
Nästa möjlighet att söka medel kommer i januari-februari 2023. Exakt deadline är ännu inte satt.

Hur många ansökningsomgångar kommer programperioden att innehålla?
Vi räknar med att ha två ansökningsomgångar per år så länge det finns pengar kvar i programmet.

Fakta: Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS)
Interreg är ett EU-program som stödjer territorialt samarbete. Programgeografin för Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak täcker regionerna: Region Skåne, Halland och Västra Götaland i Sverige, Region Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Själland i Danmark samt fylkeskommunerna Agder, Oslo, Vestfold och Telemark samt Viken i Norge.

Kilde: Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.