26 mars 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1C xx

Published on oktober 18th, 2018 | by Nicklas Andersen

0

Flere finder arbejde i Skåne og Malmø

2018-10-18:

Flere skåninger finder arbejde, men arbejdsløsheden for regionen ligger dog fortsat over landsgennemsnittet, viser en opgørelse fra Arbetsförmedlingen. Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

Antallet af personer uden arbejde i Skåne og Malmø er stødt faldende sammenlignet med sidste år, viser en opgørelse fra den svenske arbejdsformidling. Antallet er dog stadig højere end landsgennemsnittet, og Malmø er den kommune i Skåne, hvor flest indbyggere mangler job.

Arbejdsløshedsprocenten i Skåne er faldet med 0,6 procentpoint i september 2018 sammenlignet med samme måned forrige år. Det svarer til en samlet reduktion i antallet af arbejdsløse på 2.800 ned til i alt 58.500.

Det betyder, at andelen af Skånes indbyggere, som ikke har et arbejde, er 9,3 procent. For hele Sverige er det tal imidlertid 6,9 procent.

Storbyen Malmø er til gengæld det sted i Skåne, hvor flest indbyggere mangler et arbejde. Her er arbejdsløshedsprocenten i september på 13,8 procent, mens den i samme måned forrige år lå på 14,7.

Ud af de 58.500 arbejdsløse indbyggere i Skåne er 8.300 af dem unge (18-24 år). Det svarer til, at 12,4 procent af unge skåninger mangler et arbejde.

Andelen af udlandsfødte skåninger, der er arbejdsløse, er 24,5 procent, mens den for svenskfødte skåninger er 4,7 procent. For begge grupper er udviklingen dog nedadgående sammenlignet med forrige år, hvor det var henholdsvis 26,3 procent og 5,2 procent, der var arbejdsløse.

(News Øresund)

Fakta om opgørelsen

Opgørelsen er foretaget af Arbetsförmedlingen, og tager udgangspunkt i myndighedens egne tal. Der er dermed tale om indskrevne arbejdsløse, det vil sige personer, der selv har anmeldt sig hos formidlingen om manglende arbejde.

Den fremlagte statistik er derfor ikke en officiel statistik, og myndigheden henviser i stedet til Statistiska centralbyråns arbejdsløshedsstatistik.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑