Følg os på

Interviews

Form, design og arkitektur oplagt for nordisk fokus med verdensmålene som ramme

Publiseret

 

Dorte Bo Bojesen har været adm. direktør for Form/Design Center siden september 2018. Hun er dansker, men har arbejdet flere år i Sverige. Foto: News Øresund

I Malmø ligger Form/Design Center som samler aktører inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. Centret har et bredt samarbejde med aktører i Sverige, men har også et interregionalt perspektiv med FN’s verdensmål som ramme. Det kan blandt andet handle om nordiske projekter som Sustainordic eller at tænke over grænsen til Danmark i forbindelse med events som Arkitekturdagarna i Malmø eller arkitekturkongressen UIA 2023 i København.

I det gamle kornmagasin i den ældste del af Malmø, lige bag ved Lilla Torg, ligger Form/Design Center. Det er et sted med udstillinger, arrangementer og projekter samt møder og samtaler om arkitektur, design og kunsthåndværk. I caféen dufter det af kaffe, når Dorte Bo Bojesen, adm. direktør for Form/Design Center, tager imod. Her kan gæsterne sidde og arbejde, bladre i aktuelle designmagasiner, drikke kaffe eller købe forskelligt kunsthåndværk. På etagerne ovenover er der udstillinger. Ved tidspunktet for interviewet hænger tekstiler, som Borås universitets afgangselever har designet og skabt i forskellige teknikker, materialer og farver fra træloftet.

– Alle de temaer, som vi adresserer gennem samarbejds- og udviklingsprojekter skal munde ud i en udstilling og /eller et programformat. Det er gennem udviklingsprojekter vi er med til at generere kundskab og viden. Alle aktiviteter skal adressere politikken for ”Gesltaltad Livsmiljö” med fokus på arkitekturens og designens rolle i at udvikle bæredygtige livsmiljøer for alla med helhedsperspektiv, interdisciplinært samarbejde samt, inkludering og formgivning som vigtige nøgleord. Derigennem får vi fokus på kvalitet og holdbarhed samt åbner op for innovation på nye niveauer. Vi fortolker og navigerer hele tiden i verden omkring os, lokalt mod det globale og tværtom; ”Gestaltad livsmiljö” og Agenda 2030 er essentielle rammeværk og nu også med EU satsning på New European Bauhaus, fortæller Dorte Bo Bojesen og konstaterer, at det er svært at lave en hurtig elevator-pitch for Form/Design Center.

Centret blev etableret i 1964 og er en mødeplads for aktører, der arbejder med arkitektur, design og kunsthåndværk og en platform for vidensdeling til civilsamfundet. I 2018 blev Form/Design Center udset til at være en ”nationell nod för gestaltad livsmiljö”, en form for nationalt samlingspunkt i en regional kontekst for arkitektur, form og design og det får nu permanent statslig støtte.
– Vi skal agere som facilitator. Vi skal fremme forståelsen for vores emneområder og temaer, og være linket til politikken og ser os som brobygger mellem erhvervslivet, akademi og den offentlige sektor, siger Dorte Bo Bojesen.

Form/Design Center er etableret i et gammelt kornmagasin i en gård ved Lilla Torg i Malmø. Foto: Daniel Engvall

Der findes ikke et tilsvarende center i Danmark, som favner arkitektur og design såvel som kunsthåndværk.

– Det er jo en af de ting, der gør Form/Design Center unikt i Norden. Der er ikke nogen, der har alle tre emneområder samlet, siger hun og forklarer yderligere:

– Vi er ikke et museum som Designmuseum Danmark i København med en samling og har derfor en anden frihed til at udvikle aktuelt indehold. Vi laver selv to-tre udstillinger per år, resten er udstillinger som er udviklet af andre samarbejdspartners i vores store netværk og som vi tager ind i forhold til, hvad er det for nogle temaer, vi vil adressere.

Huset skal med sin café, butik, arrangementer og udstillinger såvel som sin digitale kanal tiltrække både almindelige besøgende og branchefolk.

– Vi er en kulturinstitution og et besøgsmål og det er et populært sted for mange Malmøborgere, men også danskere, der besøger Malmø, siger Dorte Bo Bojesen, som selv er dansk, men har boet i Sverige i mange år.

– Vi har rigtig mange danskere, der kommer forbi. Det er både professionelle besøgende og et alment interesseret publikum. Når man kommer her en lørdag, hvor vi ligger og takter med cirka 400-500 gæster, så er der rigtig mange danskere imellem. Dels afhængigt af aktuel udstilling, men også fordi mange har en tradition for at passere Form/Design Center som en hyggelig plads at besøge i det gamle kornmagasin med aktuelt content, siger hun.

 

Mange samarbejder med danske aktører

Form/Design Center er en lille organisation, men gennem samarbejde med andre relevante aktører, bliver der igangsat mange initiativer og projekter. Dorte Bo Bojesen nævner brancheorganisationerne: Sveriges Arkitekter, Svensk Industridesign (SVID) og Svensk Form som de største samarbejdspartnere, men tillægger:
– Og så er der andre aktører, som Business Sweden, Svenska institutet og relevante universiteter og forskningsinstitutter samt Malmö stad og Region Skåne. Går du ud i det nordiske perspektiv, så er det DAC, Dansk Designcenter, DOGA i Norge, Designforum Finland og Islands Designcenter.

Udstillingen Material meetings på Form/Design Center viste tekstildesignstudenternes eksamensarbejde ved Textilhögskolan i Borås foråret 2021. Foto: News Øresund

I det hele taget har Form/Design Center meget samarbejde med aktører i andre nordiske lande. De har for eksempel lige haft udstillingen ”Jävla kritiker” som blev til i samarbejde mellem arkitekter, kritikere og journalister fra Sverige, Danmark og Norge.
– Det er en ret smal, nørdet udstilling, hvor vi adresserer, hvordan det egentlig ser ud med kritikken inden for arkitektur. Man har arbejdet ud fra et fiktivt sted, hvor det for eksempel var en dansk journalist, som har skrevet og en svensk arkitekt, som ud fra den kritik, har gestaltet, eller formgivet, et rum eller en bygning, fortæller Dorte Bo Bojesen.

Også i relation til flere større events bliver der tænkt over grænsen. Ved Arkitekturdagarna, ARKDGR, som er et årligt event i september, der arrangeres i samarbejde mellem Sveriges Arkitekter og Form/Design center, inviteres danske forelæsere afhængigt at temaet for årets event. I forbindelse med at København er Arkitekthovedstad år 2023 og den internationale arkitekturkongres, UIA2023, skal afholdes i København, er der også en samtale med Dansk Arkitekturforening om hvordan Form/Design Center i samarbejde med Malmö stad og Region Skåne kan være en link eller hybrid til konferencen.

– Der findes så mange fine pladser og aktiviteter som ligger i linje med det definerede tema i København 2023; ”Copenhagen in Common” og UIA temaet ”Don’t leave anbody behind”, siger Dorte Bo Bojesen og fortsætter:
– Vi ser mange synergier og vil være med til at skabe relevante netværk på tværs af Sundet. Jeg oplever at vi har udviklet ’verksamheten’ og vores relationer og på den måde har vi også øret vendt mod København og Danmark, der hvor det giver mening i forhold til vores opgave.

Der opstår hele tiden nye muligheder og nye samarbejdspartnere. I efteråret 2021 lavede A.P. Møller Fonden en temaindkaldelse om nordisk samhørighed. Den danske iværksætter-forening Maker, kontaktede Form/Design Center og de lavede en fælles projektansøgning til fonden. Projektet fik ikke støtte, men selve arbejdet med ansøgningen har været til nytte, mener Dorte Bo Bojesen, eftersom der er skabt en forbindelse og det er muligt at andre projekter vil opstå:
– Bare det at dialogen har været der, er vigtigt. Det gør også, at du for din egen udviklings skyld, har fået gjort den ”omvärldsbevakning” som er så bydende nødvendig; at se på, hvem findes og hvem kunne være interessant at samarbejde med, og konstatere at her findes aktører som vi ikke kendte til men som kan være den brik vi mangler eller ikke viste vi manglede. En indsats og investering tror jeg er godt givet ud.

 

Nordisk og europæiske projekter og FN’s verdensmål sætter også rammen for interregionale projekter

Dorte Bo Bojesen ser dog ofte samarbejde i et større perspektiv. FN’s verdensmål sætter rammen for det meste arbejde, mener hun. Og dermed også det europæiske og nordiske. Form/Design Center er netop blevet partner i New European Bauhaus, som er et europæisk initiativ, der skal fremme bæredygtighed, inkludering og æstetik inden for byggeri og byudvikling, også set i et bredere perspektiv på samfundsudvikling:
– Det er jo ligesom man i Sverige har gjort nationalt med politikken for ”Gestaltad livsmiljö”, så har man nu på europæisk niveau sagt, vi ser, at der ligger nogle fagområder, der har nogle kompetencer og metoder, som kan være med til at sætte mennesket i centrum og drive en bæredygtig samfundsudvikling, siger Dorte Bo Bojesen og fortsætter:
– Interessant er det at Ursala von der Leyen konkret adresserer bæredygtighed, inkludering, skønhed, som vigtige parameter for udviklingen af vores livsmiljøer. Æstetik som begreb har i Sverige ikke være anvendt i diskussionen igennem længere tid – har næsten været at betragte som et fyord – men vi er nødt til at bringe æstetikken i tale, hvis vi skal skabe kvalitet og langsigtet holdbarhed.Inkluderingsperspektivet bliver også sat i centrum og gennem et co-designgreb og metodik får vi netop mulighed for at sikre at vi sætter mennesket i cen trum og adresserer: hvem er det, der skal bo her og hvordan vil de interagere med sin omgivelser?

Det er også bæredygtighed, som er det vigtigste fokus i det nordiske samarbejde fremover. Form/Design Center har blandt andet været projektleder for projektet Sustainordic, som har undersøgt bæredygtigt forbrug og produktion i et nordisk perspektiv, sat i relation til FN’s verdensmål 12. Projektet fik støtte af Nordisk Ministerråd og endnu et nordisk projekt med støtte derfra, er på vej.
–  Nordisk Ministerråd har nu valgt at flytte fokus i forhold til deres vision 2030 og de nordiske statsministre har sat en strategi for 2020-2024, som har mere fokus på mål 11, som fokuserer på bæredygtig byudvikling. Der er vi blevet budt ind sammen med Teknologirådet i Danmark til at drive et projekt, som skal adressere bæredygtige byggematerialer og arkitektur med fokus på træ. Vi skal diskutere kvalitet og æstetik, men selvfølgelig koble det til andre byggematerialer og hvordan man tænker i biodiversitet og cirkularitet – hvordan vi går fra best til next practice, siger Dorte Bo Bojesen.

Det er tydeligt at mærke Dorte Bo Bojesens engagement både for de temaer som Form/Design Center arbejder med og for samarbejdet på tværs af faglighed såvel som grænser.
– Jeg ser, at der findes en masse muligheder, udfordringen er at finde resurserne og finansiering til at kunne drive projekter fremadrettet. Men faktisk også have resurserne til at have øret mod marken; at være dem, der er ude og ”omvärldsbevakar” for at se, hvad bliver det næste. At vi hele tiden er på forkant med de behov der er for kundskabsgenerering, -indsamling og -formidling indenfor vores emneområder, siger hun.

News Øresund – Thea Wiborg

Dette interview er foretaget i forbindelse med kulturrapporten “Dansk-svensk kultursamarbejde – samarbejde og udveksling af personale og publikum mellem Danmark og Sverige.” Rapporten viser at den grænseoverskridende dynamik og nærheden mellem landene er betydningsfuld for de kultursamarbejder, som opstår. Til rapporten gennemførtes 23 interviews og en spørgeskemaundersøgelse med 123 svar. Rapporten blev publiceret den 24. marts og er tredje del af en større kulturanalyse. Læs analysen her.

 

Fakta: Form/Design Center

Form/Design Center ligger midt i Malmø og er en samlingsplads for aktører, der arbejder med arkitektur, design og kunsthåndværk, men vender sig også til almindelige borgere. I centret er der udstillinger, arrangementer, café og butik. I 2018 blev centret udset til et nationalt ”nod för gestaltad livsmiljö”, dvs. samlingspunkt for arkitektur, form og design. Udgangspunktet er at indsamle og formidle viden om udvikling af de steder mennesker bor, arbejder og lever og med fokus på bæredygtighed. Centret har cirka 110.000 besøgende og arrangerer omkring 25 udstillinger og 150 arrangementer om året.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik23. februar 2024

Ungarn skal mandag stemme om svensk NATO-medlemskab – og køber fire nye kampfly fra Sverige

Mandag ventes det ungarske parlament at stemme for Sveriges NATO-ansøgning efter en langvarig ratifikationsproces. Fredag blev det også offentliggjort, at...

Sverige23. februar 2024

Nordea: Økonomisk afmatning i Sydsverige slutter i år

Hele Sverige tynges af recessionen, men der er store regionale forskelle. Stockholm står over for en svag tendens og taber...

Ejendomme23. februar 2024

Boligbyggeriet faldt mere i Sverige end i Danmark i 2023

Boligbyggeriet fortsatte med at falde i 2023 på begge sider af Øresund. Procentuelt var faldet størst i Sverige, hvor antallet...

Ejendomme23. februar 2024

Ny rapport: Svensk byggekrise kan koste 1.000 milliarder kroner i 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbejde med WSP i en ny rapport beregnet, hvad den reducerede byggeprocent kan betyde på lang sigt....

Ejendomme23. februar 2024

Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark: To nysalg og et opkøb

Det svenske ejendomsselskab Corem har solgt en ejendom på Frederiksberg for 890 millioner svenske kroner. Ejendommen i Porcelænshaven, der er udlejet...

Øresund21. februar 2024

Trafikrekord med 100.000 daglige passagerrejser med bil, tog og færge over Øresund i 2023 – trendbrud for togtrafikken

Togtrafikken over Øresundsbroen steg med 15,6 pct. i 2023 til godt 13 millioner passagerer – et markant højere niveau end...

Bæredygtighed22. februar 2024

Historisk stigning i ladestandere i både Sverige og Danmark i 2023

Aldrig før er antallet af offentlige ladestandere steget så meget i både Sverige og Danmark som i 2023. Men ingen...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.