Følg os på

Infrastruktur

HH-undersøgelsen er afsluttet – indtægterne fra en vejforbindelse er ikke nok til at finansiere en jernbanetunnel

Publiseret

 

Under torsdagen presenterades den svenska-danska statliga utredningen om en fast HH-förbindelse. Foto: News Øresund

En fast forbindelse til vej- og jernbanetrafik til persontog mellem Helsingborg og Helsingør anslås at koste 40–42 milliarder kroner. Det kom frem under en præsentation af den dansk-svenske statsudredning af den faste forbindelse torsdag. Ifølge rapporten vil brugerfinansiering ikke være tilstrækkelig til at betale for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Forbindelsen forventes at generere øget trafik, men også tage trafik fra Øresundsbron med en længere tilbagebetalingsperiode som et resultat. Derudover forventes en omfordeling af blandt andet lastbiltrafik over sundet, hvor E6 Malmø-Helsingborg aflastes, mens trafik på Helsingør-motorvejen øges.

Da udrederne fra svenske Trafikverket og danske Vejdirektoratet, der sammen med  Bygge- og Boligstyrelsen  og med støtte fra Interregfinansiering i cirka tre år har undersøgt betingelserne for en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, i dag præsenterede deres endelige rapport, var det mest med betoning på at det var  et tidligt forslag.

– Det er en bred beskrivelse af effekter, der kan opstå, og hvilken type anlæg vi taler om. Vi er i et tidligt stadium af udredningen, og der er stadig meget arbejde at gøre i fremtiden, sagde Peter Bernström, projektleder hos Trafikverket.

Forbindelsen er ikke besluttet, men udredningen beskriver, hvordan processen kan se ud i fremtiden, hvis de danske og svenske stater beslutter at fortsætte. 2035 er et skøn over, hvornår en forbindelse kunne være færdig.

– Nu skal den nationale politik tage sig af resultatet, analysere det og tænke over, om og hvordan de vil tage arbejdet videre. Hvis man vil tage det videre, kan det være, at vi får en ny opgave med at udarbejde en forundersøgelse eller lokaliseringsudredning, som det kaldes på dansk. Derefter følger regnskab, nye analyser og forhandlinger og derefter en mulig start af byggeriet, sagde Lennart Andersson, regional direktør hos Trafikverket.

Brugerfinansiering er ikke nok til en kombineret forbindelse

Ifølge rapporten beregnes en vej- og jernbaneforbindelse til persontog at koste cirka 40-42 milliarder kormer, afhængigt af om udgangspunktet er svensk eller dansk metode, hvoraf  20,9-23,1 milliarder afsættes til vejforbindelsen og 19,7–18,9 milliarder til jernbaneforbindelsen inklusive tunnelen under Helsingborg til Maria Station og forbindelse til Västkustbanan og Skånebanan.

En ren vejforbindelse over det nordlige Øresund forventes at være selvfinansierende, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse har brug for yderligere cirka 16-20 milliarder svenske kroner i finansiering for at kunne være tilbagebetalt indenfor 40 år. Vejforbindelsen alene forventes at generere et overskud på 1,9 til 6,9 milliarder svenske kroner over 40 år.

– Vi er enige om, at en ren vejforbindelse er samfundsøkonomisk rentabel, mens en integreret løsning ikke er det, sagde Thomas A. S. Nielsen, projektleder Vejdirektoratet.

Bidrager til øget antal rejser – tager rejsende fra Øresundsbron

En fast HH-forbindelse forventes at trafikkeres af ca. 15.000 køretøjer og 19.000 ture med offentlig transport i 2040. En del af trafikken forventes at flytte sig fra færgerne, nogle vil blive flyttet fra Øresundsbroen, og nen del vil være ny trafik skabt på grund af den nye forbindelse. Ifølge beregninger vil en vej- og jernbaneforbindelse flytte mere end 5.400 køretøjer på hverdage fra Øresundsbron, mens antallet af togpassagerer forventes at falde med 5.000 passagerer per døgn.

Tilbagebetalingstiden for Øresundsbron forventes at blive forlænget, da indtægterne skønnes at falde med ca. 450 millioner danske kroner om året, efter at en HH-forbindelse står klar.

Rejsetidsbesparelser med forbindelsen anslås til 24 minutter i bil i myldretiden. Togturen forventes at falde med 16–17 minutter i gennemsnit inklusiv skiftetid og ventetid ved færgerne. Dette øger tilgængeligheden til flere job på arbejdsmarkedet, ifølge rapporten.

Omfordeling af trafik – færre køretøjer på E6 i Sverige og mere på Helsingørmotorvejen

En vejforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør ville øge vejtrafikken over Øresund i de nordlige dele og reducere trafikken via Øresundsbron. E6 i Skåne forventes at blive aflastet med cirka 5.000 køretøjer om dagen. Samtidig er der ifølge rapporten en omfordeling mellem Sverige og Danmark af vejtrafik inklusiv lastbiltrafik, som forventes at stige på Helsingørmotorvejen. Derimod skønnes det, at der ikke kræves investeringer for at klare stigningen i trafikken i Danmark. – Med de samlede omkostninger, som vi rapporterer, har vi en fuld integration i hvert land. Der har vi forbindelserne med os. Baseret på den kapacitet, vi har investeret i jernbanetrafik og de forhold, hvor vi har studeret vejtrafik, siger Peter Bernström, til News Øresund.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta omkostningsberegninger fast forbindelse Helsingør-Helsingborg

Total anlægningspris: 40,6 milliarder kroner (svensk metode) og 42 milliarder kroner (dansk metode)

Heraf vejforbindelse: 20,9 milliarder kroner (svensk metode) og 23,1 milliarder kroner (dansk metode)

Heraf jernvejsforbindelse inklusiv tileutning til Västkustbanan: 19,7 milliarder kroner (svensk metode) og 18,9 milliarder kroner (dansk metode)

Fakta: udredninger og forslag til faste forbindelser

HH-forbindelse
Strækning: Helsingør-Helsingborg
Forbindelsen udredes som to tunneler, en vejforbindelse mellem bykernerne og en jernvejsforbindelse til persontog lige syd for byerne.
Pris: 40,6–42 milliarder DKK (svensk eller dansk metode)
Status: Dansk-svensk, statslig, strategisk analyse med Interreg-støtte som er blevet præsenteret i dag. Fordele der fremhæves ved forbindelsen er blandt andet, at den vil knytte byerne sammen, dirigere trafikken udenom bykernerne med potentiale for ny byudvikling, give et større arbejdsmarked, reducere sårbarheden i trafiksystemet over Øresund og at den kan finansieres gennem brugerbetaling. I debatten er det tidligere nævnt som en udfordring at forbindelsen vil betyde nødvendige infrastrukturinvesteringer i Nordsjælland i Ring 5, og at der er et dansk fokus på en fast forbindelse over Kattegat, som også er under udredning.

Øresundsmetro
Strækning: København-Malmø
Forbindelsen udredes som en metrotunnel for persontrafik mellem bykernerne.
Pris: ca. 30 milliarder DKK, inklusiv et risikotillæg på 50 procent.
Status: Den fjerde fase af byernes fælles udredningsarbejde med Interreg-støtte skal præsenteres i marts i år. Fordele, der understreges med forbindelsen, er blandt andet, at den vil skabe betingelser for mere plads til både fjern- og godstog på Øresundsbroen, forkorte rejsetiden og give et større arbejdsmarked og forbinde regionen. I debatten nævnes blandt andet finansieringen som en udfordring, og at forslaget ikke er en del af en statslig dansk-svensk udredning.

Europasporet
Strækning: København-Landskrona
Forbindelsen er tidligere blevet undersøgt som en tunnel for godstog, fjern- og regionaltog mellem Landskrona og Nordhavnen i København, og forslaget blev for nyligt udvidet til en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.
Pris: 48 milliarder SEK (refererer kun til tunneler til godstog, fjern- og regionaltog og ikke en kombineret vej- og jernbaneforbindelse).
Status: Forslaget fremføres af Landskrona stad, som på egen hånd undersøger forudsætningerne for en forbindelse. Fordele, der understreges med forbindelsen inkluderer, er at den vil øge jernbanekapaciteten over Øresund og aflaste eksisterende jernbaner gennem Lund, Malmø og Københavns lufthavn, øge arbejdsmarkedsregionen og øge robustheden over Øresund. I debatten nævnes blandt andet finansieringen som en udfordring, da den inkluderer nye tunnelrør under København, at forslaget mangler politisk forankring i Greater Copenhagen-samarbejdet og ikke er en del af en statlig dansk-svensk udredning.

Kattegatforbindelse
Strækning: Kalundborg-Aarhus
Forbindelsen udredes dels som en kombineret vej- og jernvejsforbindelse og dels som kun en vejforbindelse mellem Kalundborg på Sjælland og Jylland i højde med Aarhus.
Pris: 136 milliarder DKK
Status: Den statslige udredning forventes præsenteret i slutningen af 2021.

Besluttet og under opførelse: Femern Bælt-tunnelen
Strækning: Rødby-Puttgarden
Tunnel til vej- og jernvejstrafik mellem Danmark og Tyskland.
Pris: 52,6 milliarder DKK (inklusiv en reserve på syv milliarder kroner). Finansieres gennem brugerbetaling.
Status: Byggestart januar 2021 med beregnet slutdato i 2029.

Eksisterende forbindelser: Øresundsbron og Storebæltsbroen

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Samfund22. september 2023

Øresundsdebat uge 38: Bandemedlemmer flygter fra Sverige af frygt for deres liv, danske straffe for svenske forbrydelser og kommunalt tovtrækkeri om Øresundsforbindelser

Bandekrigen i Sverige eskalerer, og landet har ikke været så farligt at opholde sig i siden 2. Verdenskrig. Bandemedlemmer flygter...

Arbejdsmarked22. september 2023

Arbejdsløsheden er næsten halveret for svenskere født uden for Europa

Siden flygtningekrisen i 2016 er arbejdsløsheden næsten halveret blandt mennesker i Sverige, der er født uden for Europa, rapporterer Dagens...

Ejendomme22. september 2023

Rentestigninger vil ramme husholdninger med såkaldt bostadsrättslägenhet hårdere i Stockholm end i Göteborg og Malmø

Riksbankens pengepolitiske renteforhøjelser og efterfølgende stigninger i realkreditrenterne vil ramme indbyggerne i Stockholm hårdere end i resten af landet på...

Politik22. september 2023

Den svenske regerings finanslovsforslag: Skattelettelser på arbejde, tillæg til kommuner og regioner samt øgede klimaudledninger

Regeringen giver Sveriges kommuner og regioner yderligere 16 milliarder kroner, hvilket ikke anses for tilstrækkeligt ifølge Sveriges Kommuner og Regioner,...

Arbejdsmarked22. september 2023

Svensk computerspiludvikler erstatter 40 pct. af medarbejderne med AI

Den Göteborg-baserede spiludvikler Mindark med computerspillet Entropia Universe afskediger 25 medarbejdere, svarende til 40 pct. af medarbejderstaben, og erstatter deres...

Bæredygtighed22. september 2023

Svea Solar investerer 10 milliarder kroner i nye solcelleparker efter rekordstor el-aftale med Arla

Det svenske solenergiselskab Svea Solar meddeler, at de har underskrevet en rekordstor el-aftale med det europæiske andelsmejeri Arla, der har...

Bæredygtighed22. september 2023

I Lund reklameres der nu for kommunens første supercykelsti

I Landskrona blev Sveriges første supercykelsti C32 indviet i slutningen af august, og den går ud til Häljarp, rapporterer Sydsvenskan....

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.