Følg os på

Infrastruktur

Hovedbanegården kan blive ny endestation for Øresundstogene ifølge dansk infrastrukturplan – togene er planlagt til at afgå og ankomme til spor 26

Publiseret

 

Spår 26 vid Köpenhamns huvudbangård kan bli ny permanent ankomst- och avgångsspår för tåg till och från Sverige. Foto: News Øresund

Spor 26 ved Københavns Hovedbanegård kan blive det nye faste afgangs- og ankomstspor for tog til og fra Sverige, men sandsynligvis først efter 2030. Det vil også betyde, at Hovedbanegården og ikke Østerport station som tidligere planlagt bliver en ny endestation. Et nyt vendespor foreslås nu, som gør det muligt at vende tog fra Sverige allerede i Københavns Lufthavn i Kastrup. En udvidelse af perronerne ved Ny Ellebjerg åbner også for visse tog fra Sverige til at køre til det nye sydlige knudepunkt i stedet for til Hovedbanegården. Dette er nogle af forslagene i den danske infrastrukturplan, som blev præsenteret af regeringen i sidste uge og nu forhandles med de øvrige folketingspartier.

Kapaciteten er begrænset både på Københavns Hovedbanegård og omkring togstationen ved Københavns Lufthavn i Kastrup. Dette ligger bag flere af forslagene i den danske regerings infrastrukturplan, der blev præsenteret i sidste uge. For togene fra Sverige kan det give tre mulige destinationer i fremtiden. At togene vender på Københavns Hovedbanegård, ved Københavns lufthavn i Kastrup eller kører til Ny Ellebjerg og videre ind i Danmark eller mod Tyskland.

De forenklinger omkring Københavns Hovedbanegård, der er præsenteret i infrastrukturplanen, betyder, at tog til og fra Sverige kan bruge spor 26 i fremtiden. Da Øresundsbron blev åbnet, blev spor 26 brugt til trafik fra Sverige, og selv i tider med ID- og grænsekontrol fra 2015 blev sporet brugt til SJ’s højhastighedstogtrafik.

– Førstvar vi lidt forundrede over at vende der, hvor de har foreslået, men det er knyttet til reelle tiltag i det omgivende miljø. Der kommer en rigtig station, og der skal bygges en ny bro, der giver en helt anden forbindelse ind til centrum.

Man adskiller trafikken på en helt anden måde ved Hovedbanegården med denne løsning, hvilket betyder, at togene over Øresundsbron er mindre følsomme over for forstyrrelser. Vi har heller ikke noget imod det, vi ønsker absolut punktlige tog, siger Mats Ohlsson, senior virksomhedsudvikler for tog på Skånetrafiken, til News Øresund.

Ifølge en aftale med DSB overtager Skånetrafiken ansvaret for den danske Øresundstogstrafik fra december 2022 og samtidig ændres trafikken, så Øresundstogene fra Sverige vender på Østerport station i København i stedet for som i dag at køre langs Kystbanen til Helsingør. Aftalen strækker sig over syv år.

At togene fra Sverige vil have Hovedbanegården som endestation i stedet for Østerport som tidligere planlagt, er ifølge Mats Ohlsson, dog foreneligt med aftalen om Øresundstogstrafikken.

– Der står Østerport eller Københavns Hovedbanegård. Når vi Hovedbanegården, opfylder det aftalen, siger han.

Ændringerne på Hovedbanegården er stadig på et tidligt stadie og vil sandsynligvis først blive gennemført, når DSB og Skånetrafikens aftale er udløbet, og efter at Femern Bælt-forbindelsen er blevet indviet ifølge Banedanmark.

– Projektet er på idéplan, og det er besluttet at gå videre med at undersøge muligheder og værdi i dette forslag. Der er derfor ingen tidsplan for projektet, og da det vil medføre relativt store ombygninger, ligger mulighederne for en eventuel udførsel nok på den anden side af 2030, siger Niels Henrik Hansen, områdechef kunder & trafikplanlægning Banedanmark, til News Øresund.

Togstationen i Københavns Lufthavn i Kastrup er også overbelastet. Den danske regerings forslag inkluderer en konvertering af stationen til såkaldt “retningsdrift”, hvilket betyder, at de to eksisterende jernbanespor bruges til trafik i den ene retning, og perroner bygges ved de to nuværende godsspor, der trafikeres af tog i den modsatte retning.

Forslaget inkluderer også et nyt vendespor ved stationen, der gør det muligt at vende tog fra Sverige i lufthavnen. Ifølge projektoversigten til den danske plan ville det gøre det muligt at øge antallet af tog, der kører over Øresund, at forsinkede tog fra Sverige kan stoppes i lufthavnen og dermed ikke behøver at køre videre til Hovedbanegården og påvirke punktligheden og også gøre det muligt at køre flere danske fjern- og lokaltog til Amager og lufthavnen.

– Sporet er tiltænkt anvendt ved forsinkelser fra Sverige af ”Øresundstog”, som der ikke er kapacitet til at køre videre ind mod København, når der opstår forsinkelser, eller hvor videreførsel af disse ”Øresundstog” vil påvirke andre tog i Københavnsområdet. Sporet kan også bruges, hvis man ønsker at køre flere tog over Øresundsbroen, men der ikke er kapacitet til disse mellem Københavns Lufthavn CPH og København H, siger Niels Henrik Hansen.

De oplysninger, som Skånetrafiken har modtaget fra Banedanmark, er at vendesporet vil blive brugt i tilfælde af forsinkelser og forstyrrelser i trafikken.

– For et stykke tid siden modtog vi oplysningerne om, at de ser på at skabe et vendespor på Kastrup station, koblet til stationens udvidelse. Det er en mulighed, hvis der er forstyrrelser i Københavnsområdet, eller hvis vi har et tog, der er ekstremt forsinket at vende dem på Kastrup station. Så herudfra er det ikke noget, vi ser som negativt. Det er en måde at opretholde trafikken over Øresundsbron, hvis der sker noget udenfor Kastrup, siger Mats Ohlsson.

Den nye togstrategi i Skåne er baseret på, at antallet af tog over Øresund kan øges. I 2040 skønnes antallet af togrejser mellem København og Malmø at være tredoblet til 100.000 rejser per hverdag. Et nyt togsystem, tidligere kaldet Tågsystem 3, er planlagt og skal starte driften mellem Helsingborg-Lund-Malmø-København omkring 2024.

– Vi vil selvfølgelig mindst ind til Københavns Hovedbanegård, siger Mats Ohlsson.

Planen foreslår også, at Ny Ellebjerg station udvides med perroner til Øresundsbanen. Stationen skal være et knudepunkt og kan nås med både regional- og fjerntog, S-tog og metro. Sammen med de planlagte udvidelsesforanstaltninger omkring togstationen i Københavns Lufthavn oprettes en sydlig jernbanekorridor, der muliggør flere direkte tog til lufthavnen uden at de behøver at køre inden for Hovedbanegården, der har begrænset kapacitet. Nye Ellebjerg kan også blive et nyt stop for tog fra Sverige.

– Etablering af perroner ved Ny Ellebjerg muliggør, at tog fra Sverige kan køre udenom København H og samtidig få et centralt stop ved et kommende trafikknudepunkt i København. Der er dog ikke vendemulighed ved Ny Ellebjerg, hvilket betyder, at det kun er muligt for tog, der fortsætter til en anden station i Danmark – eller til udlandet, siger Niels Henrik Hansen.

I denne uge har transportminister Benny Engelbrecht (S) indledt forhandlinger med de andre folketingspartier om infrastrukturplanen og meddeler, at ministeriet således ikke kan besvare spørgsmål om de foreslåede investeringer.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta: Forslag fra den danske infrastrukturplan, der kan påvirke togtrafikken over Øresund

* Hovedbanegården: Spor 26 foreslås at være ny perron for tog til og fra Sverige, når trafikken ved Hovedbanegården adskilles for at blive mindre følsom for forstyrrelser. Da sporet ender ved Hovedbanegården, kan Øresundstogene ikke fortsætte mod Østerport station som tidligere planlagt.

* Togstationen ved Københavns Lufthavn i Kastrup: udvidelse til flere perroner og et vendespor. Stationen i Københavns Lufthavn udvides til såkaldt ”retningsdrift”, hvor de to eksisterende jernbanespor bruges til al trafik i en retning, og de to spor, der i øjeblikket bruges til godstrafik, kan trafikeres af både person- og godstog i den anden retning. Der bygges et vendespor ved togstationen i Københavns Lufthavn i Kastrup, så det vil være muligt for tog fra Sverige at vende og køre direkte tilbage uden at komme til for eksempel Ørestad eller Hovedbanegården. Det betyder, at svenske tog kan have Kastrup som slutstation.

* Ny Ellebjerg: udvidelse til flere perroner på Øresundsbanen. Stationen bliver et nyt knudepunkt ind og ud af København for både regional- og fjerntog, S-tog og metro. Trafik fra både Storebæltsbroen og den kommende Femern Bælt-forbindelse kan ankomme her. Sammen med foranstaltningerne på togstationen ved Københavns Lufthavn i Kastrup oprettes der også en sydlig jernbanekorridor, der muliggør flere direkte tog til lufthavnen uden at køre inden for Hovedbanegården, der har begrænset kapacitet. Korridoren kan også bruges til tog fra Sverige, der derefter kører fra Kastrup videre til Ny Ellebjerg og ikke til Hovedbanegården. Når udvidelsen er afsluttet i 2025, får stationen et nyt navn, der tydeliggør dens status som en ny stor sydlig indgang til København, ifølge infrastrukturplanen.

* Kystbanen: analyse af førerløse S-tog (metrodrift). Det vil blive undersøgt, om den fremtidige førerløse metrodrift af S-togene også kan omfatte Kystbanen mellem København og Helsingør. Dette ville sætte en stopper for muligheden for at bygge en jernbanetunnel til almindelige traditionelle persontog mellem Helsingborg og Helsingør, da S-tog og almindelige tog ikke kan køre på samme linje.

* Kalvebod: omkørselsspor til godstog, der forventes at øge kapaciteten i den sydlige jernbanekorridor fra blandt andet Roskilde via Ny Ellebjerg til Københavns Lufthavn i Kastrup og dermed også for togtrafik over Øresund.

 

Årstal i infrastrukturplanlægningen

2022 I december overtages den danske del af Øresundstogstrafikken over Sundet ifølge aftale med DSB af Region Skåne og betyder, at SJ Öresund som operatør vil håndtere driften af ​​hele Øresundstogtrafikken. Togene vender derefter på Østerport station eller ved Hovedbanegården

2024 et nyt togsystem, tidligere kaldet Tågsystem 3, er planlagt til at køre på ruten Helsingborg-Lund-Malmø-København omkring 2024

2025 udvidelsen af ​​Ny Ellebjerg station, inklusiv nye perroner på Øresundsbanen, forventes afsluttet

2029 Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland forventes afsluttet, ligesom udvidelsen af ​​togstationen i Københavns Lufthavn i Kastrup forventes afsluttet. Et nyt vendespor på togstationen ved Københavns lufthavn i Kastrup forventes afsluttet i anden halvdel af 2020’erne

2030 forenklingerne på Københavns Hovedbanegård, der vil betyde, at togene til og fra Sverige bruger spor 26, vil sandsynligvis være klar på den anden side af 2030 i implementering, ifølge Banedanmark

2033 så længe skal den nye svenske infrastrukturplan gælde – præsenteres fredag 

2035 så længe skal den nye danske infrastrukturplan gælde –  regeringens forslag forhandles i øjeblikket med de øvrige Folketingspartier

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Arbejdsmarked16. juni 2024

Hård kamp om ingeniørerne over Øresund – undersøgelse viser, at lønningerne er 50 procent højere i Danmark end i Sverige

Kampen om arbejdskraften på den anden side af Øresund er i fuld gang. På lidt over ti år er antallet...

Arbejdsmarked16. juni 2024

Om tre år vil der mangle 38.000 faglærte i Region Hovedstaden

En ny analyse fra Region Hovedstaden viser, at der om tre år vil mangle op mod 38.000 faglærte i regionen....

Danmark16. juni 2024

Endnu en dansk færgerute bliver svenskejet – Gotlandsbolaget køber ruten København-Oslo af DFDS

Svenske Gotlandsbolaget køber færgeruten København-Frederikshavn-Oslo for ca. 400 millioner kroner af danske DFDS. Købet omfatter to bil- og passagerfærger og...

Øresund16. juni 2024

15 procent flere rejser med Øresundstog over broen i maj

På trods af et ødelagt sporskifte ved Østerport i maj måned kan Skånetrafiken konstatere en fortsat stærk vækst i antallet...

Okategoriserade16. juni 2024

De nordiske lande går mod strømmen ved EU-valget – rød-grønne partier står for den største fremgang

Der blev ingen nordisk højrebølge, da danskere, svenskere og finner gik til stemmeurnerne ved valget til Europa-Parlamentet. Nede på kontinentet...

Danmark16. juni 2024

På mandag indvier kong Frederik X det første tunnelelement i Femern Bælt-forbindelsen.

På mandag indvier kong Frederik X det første 217 meter lange tunnelelement i Femern Bælt-tunnelen. Det vil derefter blive sænket...

Bæredygtighed16. juni 2024

Malmøs borgmester, Katrin Stjernfedlt Jammeh, bliver præsident for det globale bæredygtighedsnetværk ICLEI

ICLEI – Local Governments for Sustainability er et globalt netværk for bæredygtig byudvikling med 2.500 byer og regioner som medlemmer....

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.