Følg os på

Erhverv

Informationsmøde for sydsvenske virksomheder med interesse for Danmark

Publiseret

 

Ellen Dahl, regionchef Sydsvenska Handelskammaren, ser både forskelle og muligheder for sydsvenske virksomheder i Danmark. Foto: Sydsvenska Handelskammaren

Den 7. april inviterer Sydsvenska Handelskammaren virksomheder i det sydlige Sverige til en eftermiddag med information om at drive forretning på den anden side af sundet eller etablere virksomhed i Danmark. Programmet omfatter emner som ansættelsesformer, kontraktforhandlinger og skatte- og socialsikringsspørgsmål. Ifølge Ellen Dahl, regionchef i Handelskammaren, er der store muligheder for erhvervslivet for at udvide forretningskontakterne mellem landene, men der er også udfordringer i form af forskellige regler og forretningskultur. Blandt oplægsholderne på mødet er KPMG’s Øresundsgruppe og Njord Law Firm.

Vilka skillnader kan sydsvenska företagare stöta på när de arbetar i Danmark?

– Det finns flera skillnader både lagstiftningsmässigt, men också affärskulturellt. Många skillnader i lagstiftning rör arbets- och skatterätten vilket blev extra påtagligt under pandemin när många arbetade hemifrån. Det finns exempel på danska medarbetare som behövde åka över till ett café i Sverige för att ”checka” dagar i sitt arbetsgivarland. Det finns också en rad skatteaspekter som utmanar både nuvarande pendlares och potentiella pendlares vilja att ta ett jobb på andra sidan sundet. Handelskammarens uppfattning är att Öresundsavtalet bör ses över och revideras. Utöver det ser vi att en vanlig fallgrop är hur annorlunda vi förhandlar med varandra, i synnerhet när det gäller hyresavtal. Förhandlingsteknik är ett av ämnena som vi kommer att ta upp under seminariet.

Hur ser ni på möjligheterna för företag i Sydsverige att utöka kontakterna över sundet?

– Möjligheterna är stora, men det finns som jag nämnde tyvärr en del hinder som gör att man inte vågar ta steget och etablera sig på andra sidan. Gränskontroller och gränsstängningar i samband med pandemin har satt negativa spår i regionen, tyvärr är effekten att arbetsmarknaden fungerar sämre än den egentligen borde och mycket av tillväxtpotentialen i regionen går till spillo. Det finns politiska beslut som behöver komma på plats för att stärka Öresundsintegrationen och där har Handelskammaren dialog med ansvariga ministrar och samarbetar med andra lobbyorganisationer på både dansk och svensk sida. Rörligheten och tillgängligheten är avgörande för att upprätthålla ett starkt näringsliv över sundet.

Vilket intresse möter ni bland era medlemsföretag för att göra affärer eller etablera sig i Danmark?

– Danmark är ju en marknad som geografiskt ligger nära oss och med en spännande dynamik där många skåningar redan pendlar över till Danmark för arbete. Bland våra medlemsföretag finns allt från de som idag inte är etablerade på den danska marknaden men är nyfikna på affärsmöjligheterna till medlemsföretag som redan idag har affärer eller verksamhet i Danmark men vill utveckla den. Vi har även flera medlemsföretag, inte bara i Skåne, utan också i Halland, Blekinge och Småland som har naturliga affärskopplingar till Danmark.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.