21 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on maj 17th, 2019 | by Sofi Eriksson

0

Kulturelle forskelle og mentale barrierer begrænser erhvervslivets bevægelighed på tværs af Øresund

2019-05-17:

Kulturelle forskelle og mentale barrierer begrænser erhvervslivets bevægelighed på tværs af Øresund, viser en ny undersøgelse. Foto: News Øresund

Forskelle i erhvervskultur, svagere sociale netværk over grænsen og en følelse af usikkerhed om et marked og regelværk, som man ikke har helt styr på. Der er tre såkaldte grænsehindringer, der påvirker erhvervslivets tilbøjelighed til at arbejde på tværs af grænsen mellem Danmark og Sverige, viser en ny undersøgelse. Studiet er udført på opdrag af informationstjenesten Øresunddirekt og med finansiering fra det svenske statsministerie. 

Mange erhvervsdrivende ser, ifølge analysen, gode muligheder for at arbejde over grænsen i Øresundsregionen, der er karakteriseret ved at være et storbyregion med korte afstande og forholdsvis god infrastruktur. Men de oplever de også barrierer, i relation til opfattelser, oplevelser, vaner og følelser, hvilket kan betyde at de afstår fra at arbejde på tværs af grænserne.
Studiet er udført af Øresundsinstituttet på opdrag af informationstjenesten Øresunddirekt og med finansiering fra det svenske statsministerie. Den er baseret på 30 dybdegående interviews, hovedsagelig med repræsentanter fra erhvervslivet i forskellige brancher og ledere af kulturinstitutioner i både Danmark og Sverige, men også med grænse- og erhvervsorganisationer i begge lande. Ud fra disse er følgende fire mentale grænsehindringer blevet identificeret:

– En national tiltrækningskraft kan siges at opstå gennem blandt andet sprogforskelle, skole og uddannelse, mediernes nationale fokus og et forbrug af kultur som primært kommer fra ens eget land. Det bidrager til større viden om ens eget land, nationale vaner og traditioner, samt en følelse af vi (i vores land) og de (i det andet land). Danskerne og svenskerne i sig selv beskrives dog ikke som en større hindring af de interviewede erhvervsdrivende.

– Forskelle i forretningskultur i landene kan skabe friktion i mødet mellem erhvervsdrivende og samtidig skabe et billede af at der findes noget anderledes og til tider skræmmende på den anden side af grænsen. Mange erhvervsdrivende oplever forskelle i hvor hurtigt beslutninger tages og forskelle i forhold til  aftaler og forhandlinger, hvor danskere opfattes som bedre til at lave aftaler end svenskere.

– Sociale netværk når sjældent over grænsen mellem Danmark og Sverige. Det indebærer, at mange af mulighederne, tilfældighederne og efterspørgsler, der normalt opstår gennem venner, forretningskontakter og bekendtskaber, udebliver, så de erhvervsdrivende sjældnere krydser grænsen.

– Oplevelsen af en høj tærskel iform af manglende viden om det andet lands marked og regelværk kan give en følelse af usikkerhed eller utryghed for den som overvejer at tage sit firma med over Øresund. (News Øresund)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑