Følg os på

Erhverv

MVA’s næstformand opfordrer til besindighed

Publiseret

 

MVA_Stig_Jorgensen

Medicon Valley Alliance administrerende direktør Stig Jørgensen har fået opgaven at arbejde videre med et nyt strategiforslag til generalforsamlingen den 22. april. Han peger på, at strategiarbejdet bliver hæmmet af ”den uklarhed som råder angående diskussionen om Greater Copenhagen”. Foto: News Øresund

Den dansk-skånske life science klynge Medicon Valley Alliances næstformand Morten Sommer giver sin støtte til administrerende direktør Stig Jørgensen og opfordrer til at slå koldt vand i blodet efter det seneste bestyrelsesmøde, som diskuterede forslaget om at mindske organisationen til et grænseregionalt netværk, mens Sjælland og Skåne danner hver sin klynge for life science.

”Medicon Valley Alliance og Øresundssamarbejdet består” er overskriften på den mail som organisationen sender ud i dag. I mailen opfordrer næstformanden for Medicon Valley Alliance (MVA) professor Morten Sommer til ”besindighed vedrørende MVA´s virke og life science samarbejdet i Øresundsregionen”.

”Som næstformand i MVA´s bestyrelse vil jeg ikke drøfte bestyrelsens fortrolige møder og beslutninger i pressen, og slet ikke konkrete personers ansættelse. MVA’s direktør har ydet en stor indsats gennem årene og nyder fortsat stor opbakning. Det er også derfor han har overtaget opgaven med at udarbejde et nyt strategioplæg til generalforsamlingen i april, som i højere grad imødekommer bestyrelsesmedlemmernes forskellige ønsker og ambitioner”, kommenterer Morten Sommer.

”Indtil der foreligger en endelig afklaring af den langsigtede strategi fortsætter MVA med sine eksisterende, igangværende aktiviteter.” skriver organisationen i dagens mail.

I forbindelse med bestyrelsesmødet den 13. marts, meddelte bestyrelsesformanden for Medicon Valley Alliance Eva Östling, at hun afgår med henvisning til forandringsarbejdet kræver mere tid end hun har til rådighed.
Ifølge bestyrelsesmedlemmet Jonas Rastad, regiondirektør i Skåne, besluttede bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen den 22. april, at MVA skal reduceres til et regionalt netværk i Øresundsregionen, mens der skal dannes nye klynger for life science på Sjælland og i Skåne. Desuden blev det besluttet at afvikle det såkaldte ambassadørprogram, hvor tre udstationerede medarbejdere knytter kontakter med life science klynger i USA og Japan.

Det er disse ændringer, som MVA’s administrerende direktør Stig Jørgensen nu har fået til opgave at undersøge nærmere inden generalforsamlingen.

”Jeg skal da ikke lægge skjul på, at Ambassadørprogrammet har været hjerteblod for mig personligt, og jeg synes selvfølgelig, at det er ærgerligt, at det ikke har været muligt at fortsætte programmet i sin nuværende form. Det er imidlertid bestyrelsens suveræne afgørelse, og den tager jeg selvfølgelig til efterretning. Heldigvis er der også uden ambassadørprogrammet et enormt potentiale i regionen, og det skal en fremtidig strategi selvfølgelig afspejle”, udtaler Stig Jørgensen.

Han er enig med den afgående bestyrelsesformand Eva Östlings konklusion om, at Medicon Valley Alliances fremtidige strategi bliver påvirket af diskussionen om Greater Copenhagen-samarbejdet mellem 46 danske kommuner, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det er et samarbejde om både brand og fælles organisationer, hvor også Region Skåne og de skånske kommuner er inviteret til at medvirke. Dansk-svenske diskussioner om Greater Copenhagen er i gang, men med en vis tvivl fra skånsk side. (News Øresund)

 

Fakta: Rapport om Medicon Valley Alliance peger på store samarbejdsvanskeligheder

I en rapport, som blev præsenteret for MVA’s bestyrelse den 13. marts, løftes samarbejdsproblemer mellem organisationens danske og svenske del frem. ”Det har i praksis vist sig umuligt at finde en fælles prioriteret portefølje af aktiviteter hen over Sundet – man er enige i ”at styrke samarbejdet”, ”at synliggøre styrkepositioner”, ”forbedre forholdene for forskning og udvikling” etc . – men når man forsøger at konkretisere de politiske udmeldinger , så kommer uenigheden frem, fordi man så har forskellige og ofte modsatrettede interesser”.
Rapporten peger på de forskellige aktører inden for life science ikke taler med en stemme om regionens styrker og at der er stor forskel på styrkeforholdet mellem den danske og svenske del af Medicon Valley.
Samtidig fremhæver rapporten at det er nødvendigt at skabe en effektiv platform for offentlig-private udviklingsinitiativ for at skabe en international konkurrencekraft for ”Greater Copenhagen”.

Undersøgelsen præsenterede tre forskellige alternativer for Medicon Valley Alliances fremtid, hvor bestyrelsen valgte at lade sekretariatet undersøge alternativ C nærmere:

A: En ny klyngeorganisation for life science for Øresundsregionen dannes under Greater Copenhagen. Organisationen forankres i Copenhagens Capacity.
B: MVA fortsætter som klyngeorganisation for life science i Øresundsregionen, men med et tættere samarbejde med blandt andet Business Region Skåne og Copenhagen Capacity.
C: MVA bliver delt i tre dele. MVA bliver en netværksorganisation for life science i Øresundsregionen. To nye klynger for life science dannes – en på hver side af Øresund.

Læs mere: Medicon Valley Alliance opsplittes – formand går af

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Sverige03. februar 2023

Grænsekontrollen skal ifølge Tidö-aftalen skærpes – men svensk politi håber på lempelser “Vi kan være effektive selv uden genindført grænsekontrol”

Den midlertidige grænsekontrol, som Sverige har haft siden 2015, vil blive skærpet, fremgår det af Tidö-aftalen. Samtidig mener dansk politi...

Energi03. februar 2023

Københavns overborgmester siger nej til et nyt atomkraftværk i Barsebäck

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), er kritisk over for den svenske regerings tanker om et nyt atomkraftværk i Barsebäck....

Politik03. februar 2023

Muharrem Demirok ny leder af det svenske Centerpartiet

Muharrem Demirok blev i denne uge valgt som leder af det grønne liberale parti, Centerpartiet, i Sverige. Han afløser Annie...

Politik03. februar 2023

SD i Region Skåne forsvarer grænsekontrol: “Sindssygt ikke at etablere mulighed for effektiv grænsekontrol ved Øresund lige nu”

Sverigedemokraterna i Region Skåne ønsker at bevare “effektiv grænsekontrol” og går ind for en “fysisk infrastruktur”, skriver SD’s regionsrådsmedlem Niclas...

Sverige03. februar 2023

Budskab til politikerne fra Sveriges nye direktør for Riksbanken: Afskrivningskravene skal fastholdes

Afbetalingskravene har dæmpet husholdningernes gældsætning og resulteret i en sundere udlånskultur i Sverige. Det var budskabet fra Sveriges nye direktør...

Infrastruktur03. februar 2023

SJ, DSB og DB planlægger toglinjen Oslo-Hamburg

I 2027 kan SJ, DSB og Deutsche Bahn (DB) sammen lancere en ny toglinje mellem Oslo og Hamborg med stop...

Bæredygtighed03. februar 2023

Der er behov for øgede investeringer i vandforsyningsnettet, mener eksperter, der advarer om en fremtidig krisesituation

Vi er nødt til at tage os af infrastrukturen under jorden såvel som den over jorden. Det var budskabet til...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.