Følg os på

Interviews

Novo Nordisk i Malmø ønsker mere samarbejde med det svenske sundhedsvæsen og savner en større base for rekruttering

Publiseret

 

Niels Abel Bonde leder Novo Nordisks aktiviteter i Sverige med base fra Malmø, hvor omkring 75 ansatte er beskæftiget. Foto: News Øresund

Nordens største lægemiddelvirksomhed Novo Nordisk med hovedkontor i Bagsværd uden for København er aktive i Malmø på flere måder. Dels har insulinproducenten placeret deres svenske landekontor i byen. Dels har virksomheden budt Malmø stad, Malmø Universitet og Region Skåne inden for i det globale partnerskabsprogram Cities Changing Diabetes. Novo Nordisk i Malmø ønsker at indgå i flere samarbejder med sundhedsvæsnet og håber, at rekrutteringsgrundlaget kan blive bedre i Sydsverige.

I 2019 blev Malmø en del af et partnerskabsprogrammet Cities Changing Diabetes, der i dag tæller over 30 byer rundt om i verden.

Byerne har meldt sig ind i kampen om at håndtere sociale og kulturelle faktorer, som kan reducere forekomsten af overvægt og type 2-diabetes i bymiljøer.

Novo Nordisk startede i 2014 netværket i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og University College London på grund af stigningen af diabetes i byerne.

– Vi skal være en del af løsningen og ikke en del af problemet. Dermed skal vi indgå en tæt dialog med sundhedsvæsnet om, hvordan vi kan hjælpe Sverige – personer med diabetes i Sverige og sundhedsvæsnet – med at opnå en bedre diabetesbehandling, fortæller Niels Abel Bonde, Managing Director i Novo Nordisk Scandinavia AB.

Ifølge programmet var der 437 millioner mennesker med diabetes i verden i 2017, og det vil stige til 736 millioner mennesker i 2045, medmindre forekomsten af fedme i verden begrænses. Målet er at mindske denne med 25 procent.

Netop samarbejder som Cities Changing Diabetes og andre forbedringsprojekter ønsker Niels Abel Bonde, at Novo Nordisk i Malmø kan indgå flere af.

Han savner et samfundsmæssigt initiativ og ansvar for at komme overvægt og fedme til livs i hele Sverige, og så savner han en større åbenhed fra sundhedssystemet om at samarbejde med industrien.

Novo Nordisk har produkterne, og han oplever, at de står stærkt i den sydlige del af Sverige, men mangler at indgå holdbare samarbejder længere nordpå, hvor udfordringerne også eksisterer.

Novo Nordisks nye diabetestablet Rybelsus bygger på mere end 15 års forskningsarbejde. Foto: Novo Nordisk

Ny diabetesbehandling på vej
Niels Abel Bonde fortæller dog, at et andet af de ønskede samarbejder er i gang. Han forklarer, at diabetesbehandlingen er en løbende innovation, som hele tiden kommer til markedet – at der inden for diabetes konstant udvikles nye produkter, og ny viden kommer til, og denne skal implementeres i sundhedsvæsenet.

– Det handler om, at sundhedsvæsenet kan følge med den teknologiske udvikling, dels med bedre behandlinger, men nu lancerer vi også snart en insulinpen, som kan oploade data i skyen og gøre den tilgang for både behandler og patient bedre. Det er en helt anden diabe-tesbehandling.

I efteråret 2019 fik Novo Nordisk tommelfingeren opad i USA af the US Food and Drug Ad-ministration (FDA) til næste generation af molekylet Semaglutid, som bruges til type 2-diabetesbehandling, i en tablet frem for en injektion. Tabletten hedder Rybelsus.

I begyndelsen af 2020 stillede de europæiske tilsynsmyndigheder, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) under the European Medicines Agency (EMA), sig også positive over for godkendelse af produktet, som i begyndelsen af foråret 2020 blev godkendt af Europa-Kommissionen.

Fra anlægningen i Malmø driver Novo Nordisk salg- og markedsføring af koncernens produkter og koordinerer kliniske studier i Sverige. Foto: News Øresund

Påvirkning af beslutningstagere
Niels Abel Bonde forventer, at de nye produkter betyder, at flere det kommende år får ar-bejdsplads i den grønne bygning på Carlsgatan 3 ved siden af Malmø Centralstation, hvor de i dag sidder omkring 75 medarbejdere.

Tidligere var kontoret i Malmø, som blev etableret i 2000, ét samlet for Danmark, Norge, Finland, England og Sverige, men siden 2007 har disse været adskilte i de respektive lande.

I Malmø arbejder de med salg og markedsføring af Novo Nordisks produktportefølje i Sverige samt klinisk forskning og kliniske afprøvninger i Sverige. Det indebærer ifølge Niels Aben Bonde en blanding af sundhedsfaglig indsigt og kommerciel orientering i medarbejderstaben.

– Det er nok salgs- og markedsføringspersonale. Det vækstområde, jeg kan se, vi kan have, er government affairs og inden for obesitas-området. Folk, der kan arbejde med beslut-ningstagere i det svenske samfund eller det svenske sundhedsvæsen på nationalt eller regionalt niveau, fortæller Niels Abel Bonde og forklarer hertil:

– Der, vi prøver at bevæge os hen, er mod også at have en større indsigt i sundhedssystemet i Sverige. Så vi kan udvikle os fra kun at have fokus på vores produkter til at være en del af sundhedssystemet og kunne hjælpe med en bedre diabetesbehandling i Sverige. Og det kræver lidt andre ting end at kunne sin insulin godt – man skal også forstå, hvad det er for et sundhedssystem, man agerer i.

Novo Nordisks anlægning i Malmø ligger få minutters gang fra Centralstationen, hvilket gør, at grænsependlere fra Danmark også arbejder på det svenske landekontor. Foto: News Øresund

Sælgere skal have faglig og kulturel viden
Niels Abel Bonde mener ikke, at det er uddannelserne, som er udfordringen. Han mener tværtimod, at Lunds og Malmøs universiteter har mange stærke universitetsuddannelser blandt andet inden for HR, ledelse, bioteknik og sundhedsøkonomi.

Spørgsmålet drejer sig mere om at finde salgs- og marketingprofiler, som har erfaring i lægemiddelindustrien, eller omvendt en lægemiddelfaglig profil med god marketingserfaring.

Han tilføjer, at det primært er svenskere, som de har brug for. Personer, som har forståelse for svensk kultur, og som taler sproget. Men personer med en stærk marketing- og salgsprofil inden for lægemiddelindustrien, findes der ikke tilstrækkelig mange af i Malmø, synes Niels Abel Bonde.

Han forklarer, at de findes i København, men så taler de ikke svensk og har ikke samme for-ståelse for den svenske kultur og samfund som en svensker.

De findes i Stockholm, hvor de fleste lignende virksomheder er placerede, men han mener, at selvom svenskerne er vant til at pendle langt, så er det en konkurrence, som er svær at vinde.

– Alle vores kollegaer og konkurrenter er jo Stockholmbaseret. Det gør jo på en eller anden måde, at basen for at rekruttere i Malmø er anderledes end i en hovedstad. Rekrutterings-grundlaget er lidt sværere. Der er flere mennesker i Stockholm og mere pharma – så det med lige at plukke fra naboen, gør man ikke lige i Malmø. Det kan derfor være en udfor-dring at få de bedste folk. Svensktalende, forklarer han.

News Øresund – Kristoffer Dahl Sørensen & Camilla Neve Lieknins

 


NEWS ØRESUND er et resultat af et udviklingsprojekt med Interregfinansiering, som blev gennemført i samarbejde mellem Roskilde Universitet, Lunds universitet og Øresundsinstituttet. Siden 2015 fortsætter udviklingen af News Øresund som en del af Øresundsinstituttet. I 2019-2020 forstærker News Øresund den uafhængige dækning af regionens life science-cluster gennem Øresundsinstituttets engagement i Interregprojektet GC life science analysis initiative

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, fakta, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv i Danmark og Sverige.

Nyhederne fra News Øresund kan frit gengives, hvis News Øresund angives som kilde. 

Kontakt os: redaktion (at) newsoresund.org
Mere info: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.org

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.