Følg os på

Infrastruktur

Ny jernbane Malmø–København bedre end Øresundsmetro ifølge ny analyse bestilt af Region Skåne

Publiseret

 

green-cargo-webb

Den skånske jernbane er overbelastet. Én løsning er at to ud af tre godstog, som i dag køres gennem Skåne, i stedet køres op gennem Nordsjælland og til Helsingborg via en HH-tunnel. Men det er ikke nok. På længere sigt behøves der også en ny jernbaneforbindelse mellem Malmø-København (i stedet for en Øresundsmetro) skriver konsulentfirmaet Sweco i en scenarieanalyse lavet på vegne af Region Skåne. Foto: News Øresund

Det skånske jernbanenet er på vej mod en trafiksammenbrud. Der er brug for at flere brikker i puslespillet falder på plads for at problemet er løst. En løsning, som på længere sigt ses som bedre end en Øresundsmetro, er at bygge yderligere en jernbaneforbindelse mellem Malmø og København. En anden brik handler om at bygge en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, så to af tre skånske godstog kan omdirigeres via Nordsjælland inden de kører videre op i Sverige. Et tredje forslag er at jernbanen mellem Malmø og Lund udbygges fra de planlagte fire til seks spor, eller gennem at et separat godsspor bygges fra Malmø til nord for Lund. Det skriver konsulentfirmaet Sweco i flere forskellige scenarier i en rapport som de har udarbejdet på vegne af Region Skåne, som en del af arbejdet med at skabe en strategi for holdbare godstransporter.

Skåne har ti af Sveriges hårdest belastede jernbanestrækninger. Gøres der ikke andet end de planlagte investeringer kommer syd-delen af den svenske jernbanes mest belastede dele i Skåne ikke til at række. Trafikbehovet i år 2025 modsvarer da en fiktiv kapacitetsudnyttelse på 148 procent, imens 90 procent af kapaciteten på Øresundsbron udnyttes, oplyser Sweco i scenarierapporten.

Rapporten var allerede klar ved årsskiftet og blev udsendt i en pressemeddelelse fra Region Skåne i denne uge.

“Vi har allerede anvendt analysen meget i vores kommunikation for at vise hvordan kapaciteten på den sydlige del af jernbanen er begrænset og at der er brug for flere aktiviteter”, siger Stina Nilsson som er Region Skånes projektleder i arbejdet med Sverigeförhandlingen.

Oplægget til Sweco var at analysere godstrafikken på de skånske jernbaner, men det er et spørgsmål som er tæt knyttet til trafikken med persontog, såvel regionalt som gennem de planlagte højhastighetstog der diskuteres i Sverigeförhandlingen. Derfor indeholder rapporten forslag fra Sweco, som berører alt fra behovet af udbygning af jernbanen i Skåne til nye faste forbindelser over Øresund.

“Konsulenten har fremlagt egne forslag. Men det er ikke noget vi analyseret videre på eller som politikerne har taget stilling til”, siger Stina Nilsson.

Enligt rapporten kan en lösning på den skånska järnvägskrisen kan vara en kombination av en ny svensk höghastighetsjärnväg som möjliggör nya snabba regionaltåg och att fler godståg körs genom norra Själland och via en ny tunnel mellan Helsingör och Helsingborg. Det skriver Sweco ut i sin sammanfattning av scenarioanalysen. Det skulle avlasta Södra stambanan men också kräva att Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad byggs ut till två spår. Den stora trafikproppen utgörs dock fortfarande av sträckan Malmö-Lund.

I den mera detaljerade huvudtexten resonerar Sweco om att det i ett medellångt perspektiv är svårt att skilja två av alternativen för nästa fasta Öreundsförbindelse åt – att bygga en fast så kallad HH-förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör eller att bygga en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö. Båda alternativen har för och nackdelar. Förslaget att bygga en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn anses inte ha någon fördel jämfört med en HH-förbindelse. Långsiktigt anser dock inte Sweco att en Öresundsmetro är det bästa alternativet utan för fram ett nytt fjärde alternativ – en helt ny järnvägsförbindelse över södra Öresund i kombination med en HH-förbindelse.

”Den långsiktiga lösningen är således en ny järnvägsförbindelse Malmö-Köpenhamn (istället för Metro) i kombination med HH samt en kraftfull kapacitetsutbyggnad Malmö-Lund. Då kommer både gods- och persontrafiken kunna hanteras enligt de prognoser som studerats inom ramen för denna utredning”, skriver Sweco i sin slutrapport och scenarioanalys till Region Skåne.

Trafiken med lokal- och regiontåg i Skåne har blivit en succé. De senaste 25 åren har resandet mer än fördubblats och Trafikverket spår i sin basprognos en ytterligare ökning med 50 procent fram till år 2030. Samtidigt planeras det för höghastighetsjärnväg i Sverige och en tunnel som förbinder Tyskland och Danmark vid Fehmarn bält. Den regionala tågtrafiken kommer därmed att få samsas med såväl höghastighetståg som fler godståg. Sammantaget innebär detta att trycket på det redan hårt belastade skånska järnvägsnätet ökar. ”Läget för Skånes järnväg är allvarligt”, konstaterar Sweco.

Rapportens slutsats är att ”den planerade trafiken inom de närmaste tio åren därmed inte får plats på spåren”. Om inget görs kommer problemen år 2025 att vara störst på Södra Stambanan söder om Hässleholm och då främst på sträckan Eslöv – Lund – Flackarp. Men även tågtrafiken i Citytunneln, på Öresundsbron, Ystadbanan och Trelleborgsbanan uppges bli hårt ansträngd enligt rapporten.

I flera scenarier visas hur järnvägstrafiken fram mot 2035 kan växa ytterligare och omfördelas inom Skåne bland annat genom att en höghastighetsjärnväg möjliggör nya snabba regionaltåg som kan avlasta Södra stambanan och hur en ny fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör i kombination med en utbyggnad till dubbelspårig Skånebana kan ta över två av tre godståg från Södra stambanan. Det skulle även avlasta tågtrafiken på Öresundsbron medan Citytunneln fortfarande är överbelastad. På lång sikt kommer inte järnvägen på Öresundsbron att räcka till även om HH-förbindelsen byggs och det är därför Sweco förordar en ny järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn före en Öresundsmetro. (News Øresund)

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Forskning17. maj 2024

Stockholms nye life science-center blev indviet i forbindelse med det danske kongebesøg i Stockholm

I sidste uge blev Stockholms nye life science-center Forskaren indviet med dansk-svensk kongelig pragt, fortæller ejendomsudvikleren Vectura. Det skete i...

Danmark17. maj 2024

Michael Bremerskov Jensen bliver generalsekretær for det nystiftede Dansk-Svensk Handelskammer

Michael Bremerskov Jensen er blevet udnævnt til generalsekretær for Dansk-Svensk Handelskammer, som blev dannet af Dansk Erhverv og Sydsvenska Industri-...

Danmark17. maj 2024

Kommunaldirektører fra Stockholm besøgte København og byggeriet af Femern Bælt-tunnelen

Københavns arbejde med bandekriminalitet, planlægningen af den kunstige halvø Lynetteholm i havneindløbet til hovedstaden, kommunernes samarbejde med de danske regioner...

Arbejdsmarked17. maj 2024

Indkomstgrænsen hæves for, hvornår Øresundspendlerskatten skal sendes retur

De offentligt ansattes skattepenge vil blive sendt tilbage til deres hjemland, når den nye Øresundsaftale træder i kraft. Det betyder...

Politik17. maj 2024

Skjult kamera afslører, at Sverigedemokraterna nedgør andre partier anonymt

Sverigedemokraternas kommunikationsafdeling har kontrolleret mere end 20 anonyme konti på sociale medier, som har nedgjort andre partier og politikere, herunder...

Samfund17. maj 2024

Flytrafikken fra København steg med mere end 10 pct. i april – i Arlanda steg passagertallet med fem pct.

I april benyttede 2,4 millioner passagerer Københavns Lufthavn Kastrup. Det svarer til en stigning på over 10 pct. i forhold...

Arbejdsmarked16. maj 2024

Positive reaktioner fra regionens organisationer på den nye Øresundsaftale

Reaktionerne på, at der er indgået en ny Øresundsaftale, lod ikke vente længe på sig. Knap var det seks minutter...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.